Mga Datos ng Kalidad ng Hangin

Tingnan ang kasalukuyan at nakaraang mga datos batay sa mga pagsukat na ginawa mula sa network ng pagsubaybay sa hangin ng Distrito ng Hangin.

Ipinagbibigay-alam sa inyo na ang ilan sa mga datos sa mga pahinang ito ay hilaw o hindi nasuri at maaaring magtaglay ng mga pagkakamali.

Contact Us

Public Information Office

415 749-4900

Air Monitoring

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Saturday,
    8/19

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Sunday,
    8/20

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/20/2015