Về Phẩm Chất Không Khí

Biến Cố và Khuyến Cáo

Về Phẩm Chất Không Khí

Tìm hiểu về các biến cố phẩm chất không khí trong Vùng Vịnh, và xem các khuyến cáo và báo cáo biến cố sơ bộ.

Đôi khi ở Vùng Vịnh vẫn xuất hiện sự kiện ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ngay sau khi có đầy đủ thông tin, Địa Hạt Không Khí lập tư vấn hoặc báo cáo sơ bộ biến cố.

Báo cáo sơ bộ biến cố sẽ trình bày cái nhìn tổng quan ban đầu về biến cố đó nhưng không phải thay thế cho cuộc điều tra chuyên sâu sau này. Dưới đây là các báo cáo biến cố được liệt kê theo thời gian.

2019 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
10/15/2019Nustar Incident Report 10-15-19
10/15/2019
Document:
Nustar Incident Report 10-15-19
7/29/2019Chevron Flaring Incident
7/29/2019
Document:
Chevron Flaring Incident
3/23/2019Valero Flue Gas Scrubber Incident Report
3/23/2019
Document:
Valero Flue Gas Scrubber Incident Report

2018 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
9/10/2018Alco Metals Fire Incident Report
9/10/2018
Document:
Alco Metals Fire Incident Report
7/6/2018Shell Refinery Flare Incident Report
7/6/2018
Document:
Shell Refinery Flare Incident Report
6/4/2018Schnitzer Steel Fire Incident Report
6/4/2018
Document:
Schnitzer Steel Fire Incident Report
3/29/2018Chevron Cogen Steam Release Incident Report
3/29/2018
Document:
Chevron Cogen Steam Release Incident Report
3/26/2018Berkeley Asphalt Fire Incident Report
3/26/2018
Document:
Berkeley Asphalt Fire Incident Report
1/30/2018Sims Metal Management Richmond Incident Report
1/30/2018
Document:
Sims Metal Management Richmond Incident Report

2017 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
7/7/2017Alta Waverly Incident Report
7/7/2017
Document:
Alta Waverly Incident Report
5/5/2017 Valero Incident Report
5/5/2017
Document:
Valero Incident Report

2016 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/16/2016Deal Auto Wrecking Incident Report
12/16/2016
Document:
Deal Auto Wrecking Incident Report
9/21/2016Phillips 66 Refinery Incident Report
9/21/2016
Document:
Phillips 66 Refinery Incident Report
9/6/2016Chevron Refinery Incident Report
9/6/2016
Document:
Chevron Refinery Incident Report
7/8/2016Western Pacific Pulp and Paper Recycling Plant Incident Report
7/8/2016
Document:

2015 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/15/2015121515 Tesoro Incident Report
12/15/2015
Document:
121515 Tesoro Incident Report

Báo Cáo Biến Cố 2014

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/18/2014Chevron Incident December 18, 2014
Thursday, December 18, 2014
Document:
Chevron Incident December 18, 2014

Báo Cáo Biến Cố 2013

DateDocumenttable-mobile-only-column
11/10/2013Sims Metal Redwood City
Sunday, November 10, 2013
Document:
Sims Metal Redwood City
12/17/2013Sims Metal Redwood City
Tuesday, December 17, 2013
Document:
Sims Metal Redwood City

Báo Cáo Biến Cố 2012

DateDocumenttable-mobile-only-column
6/15/2012Phillips 66, Rodeo
6/15/2012
Document:
Phillips 66, Rodeo
8/6/2012080612 Chevron
8/6/2012
Document:
080612 Chevron

Báo Cáo Biến Cố 2011

DateDocumenttable-mobile-only-column
7/26/2011Macro Plastic, Inc., Fairfield
Tuesday, July 26, 2011
Document:
Macro Plastic, Inc., Fairfield

Báo Cáo Biến Cố 2010

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/9/2010Tesoro, Martinez
Thursday, December 9, 2010
Document:
Tesoro, Martinez
11/16/2010Sims Metal Management, San Francisco
Tuesday, November 16, 2010
Document:
Sims Metal Management, San Francisco
11/11/2010Tesoro, Martinez
Thursday, November 11, 2010
Document:
Tesoro, Martinez
10/22/2010ConocoPhillips, Rodeo
Friday, October 22, 2010
Document:
ConocoPhillips, Rodeo
6/21/2010Valero Refinery Coker Unit
Monday, June 21, 2010
Document:
Valero Refinery Coker Unit
3/13/2010Piedmont Lumber, Walnut Creek
Saturday, March 13, 2010
Document:
Piedmont Lumber, Walnut Creek
5/12/2010Evergreen Oil, Inc, Newark
Wednesday, May 12, 2010
Document:
Evergreen Oil, Inc, Newark
3/10/2010ECS Recycling, Santa Clara
Wednesday, March 10, 2010
Document:
ECS Recycling, Santa Clara

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Wednesday,
    11/20

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Thursday,
    11/21

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 2/1/2018