Section Menu
Về Địa Hạt Không Khí

Giới Lãnh Đạo Địa Hạt Không Khí

Về Địa Hạt Không Khí

Các nhà lãnh đạo Địa Hạt Không Khí giám sát các hoạt động của họ, hỗ trợ sứ mệnh của họ, và chỉ đạo đường hướng của họ để quản lý và cải thiện phẩm chất không khí trong Vùng Vịnh.

Giới lãnh đạo Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm về các chức năng và hoạt động tổng quát của Địa Hạt, bao gồm soạn thảo chính sách, điều hành, thực thi, cấp phép, phát triển kỹ thuật, hoạch định, cung cấp các khoản tài trợ và thông tin công cộng.

Địa Hạt Không Khí sử dụng một phương pháp tiến bộ để điều tiết ô nhiễm không khí. Bằng việc áp dụng các kế hoạch hợp lý về phẩm chất không khí và tiếp nối bằng các quy định hợp lý (nhạy cảm đối với tác động kinh tế xã hội), cấp phép linh hoạt, hỗ trợ tuân thủ hữu ích, và chủ động thực thi, Địa Hạt có một trong những chương trình không khí đáp ứng tốt nhất trên toàn quốc.

Jack Broadbent

Jack Broadbent

Viên Chức Điều Hành/APCO

Jack P. Broadbent giữ vai trò Tổng Giám Đốc Điều Hành/Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí, cho Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (Địa Hạt Không Khí). Trong cương vị này, Ông Broadbent có trách nhiệm chỉ đạo các chương trình của Địa Hạt Không Khí để đạt được và duy trì phẩm chất không khí lành mạnh cho 7 triệu người cư ngụ trong khu vực chín quận thuộc Vùng Vịnh San Francisco tại California.

Ông Broadbent tham gia Địa Hạt Không Khí sau khi phục vụ hơn hai năm rưỡi trong vai trò Giám Đốc Sở Không Khí tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, Khu Vực IX. Trong cương vị đó, Ông Broadbent có trách nhiệm giám sát việc thực thi Đạo Luật Không Khí Sạch cũng như các chương trình phẩm chất không khí và phóng xạ trong nhà cho khu vực Tây Nam Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trước khi phục vụ tại EPA, Ông Broadbent làm việc cho Địa Hạt Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Duyên Hải Phía Nam trong vai trò Phó Viên Chức Điều Hành, Giám Đốc Kế Hoạch và các vai trò quản lý cao cấp khác. Trong khi làm việc tại Địa Hạt Duyên Hải Phía Nam, Ông Broadbent chỉ đạo việc phát triển một số chương trình bước ngoặt đã đóng góp nhiều cải thiện đáng kể về phẩm chất không khí trong khu vực Los Angeles.

Ông Broadbent cũng có kinh nghiệm trong lãnh vực công nghiệp tư nhân. Vào thập niên 1980, Ông Broadbent đã giữ vai trò Quản Lý Các Chương Trình Môi Trường Công Ty cho hãng tuyển dụng tư nhân lớn nhất tại California: Công Ty Máy Bay Hughes.

Ông Broadbent có bằng Thạc Sĩ về Quản Lý Môi Trường và bằng Cử Nhân Khoa Học về Khoa Học Môi Trường—cả hai đều từ Đại Học California tại Riverside.

Jean RoggenkampJean Roggenkamp

Phó Viên Chức Điều Hành (DEO)

Jean Roggenkamp là Phó Viên Chức Điều Hành cho Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh. Trách nhiệm của bà bao gồm việc giám sát các chức năng Hoạch Định, Chính Sách và Tiếp Cận Công Chúng của cơ quan. Bà trở thành nhân viên Địa Hạt Không Khí vào năm 1985 trong Ban Hoạch Định và Nghiên Cứu và từng là một thành viên trong đội ngũ quản lý từ năm 1990.

Trước khi gia nhập Địa Hạt Không Khí, Bà Roggenkamp là một nhà tư vấn hoạch định môi trường. Chú trọng chính của bà là sử dụng các hệ thống thông tin địa lý để hoạch định tài nguyên thiên nhiên.

Bà Roggenkamp có bằng Thạc Sĩ về Hoạch Định Thành Phố và Vùng và bằng Thạc Sĩ Hoạch Định Môi Trường từ Đại Học California tại Berkeley và bằng Cử Nhân Khoa Học về Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên từ Đại Học Cornell.

Jeff McKayJeffrey McKay

Phó Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí

Jeff McKay là Phó Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí cho Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh. Tiến sĩ McKay gia nhập Địa Hạt Không Khí vào năm 2003, nơi mà trách nhiệm trước đó của ông bao gồm Tài Chánh, Điều Hành, và Dịch Vụ Thông Tin.

Trước khi gia nhập Địa Hạt Không Khí, Tiến sĩ McKay đã giữ một loạt các vị trí quản lý trong đó có công ty HMT Technology nơi ông là Tổng Giám Đốc Thông Tin và tại IBM nơi ông là một quản lý.

Tiến sĩ McKay có bằng Ph.D. về Vật Lý Ứng Dụng từ Đại Học Yale.

Damian BreenDamian Breen

Phó Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí

Ông Breen hiện đang đứng đầu Bộ Phận Sáng Tạo Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh.  Bộ phận này thực hiện các chương trình ưu đãi khuyến khích của Địa Hạt Không Khí; đồng thời phát triển và hỗ trợ các hệ thống dữ liệu và kỹ thuật cấp phép của Địa Hạt Không Khí để giảm bớt chất ô nhiễm có tiêu chí và phát thải khí nhà kính. 

Ông Breen trước kia từng phục vụ trong vai trò Giám Đốc Ban Ưu Đãi Chiến Lược nơi ông giám sát các chương trình cấp khoản của Địa Hạt Không Khí với mục tiêu giảm bớt chất điêzen dạng hạt và rủi ro sức khoẻ tại Bến Cảng Oakland.  Ông cũng làm việc 10 năm trong Ban Tuân Thủ và Thực Thi của Địa Hạt Không Khí và trước đó cho chương trình Tiết Kiệm Mua Nhà của Ngân Hàng America và nhiều công ty tư vấn môi trường đa dạng tại Hoa Kỳ và Âu Châu. 

Ông Breen sở hữu một kho tàng kiến thức về các quy định quốc gia, quốc tế và California liên quan đến nước thải, chất độc hại và ô nhiễm không khí.  Ông có bằng Cử Nhân Khoa Học về địa chất từ Đại Học Quốc Gia Ái Nhĩ Lan và một văn bằng hậu đại học về Đánh Giá và Kiểm Soát Ô Nhiễm từ Viện Kỹ Thuật Ái Nhĩ Lan.

Jaime WilliamsJaime Williams

Viên Chức Kỹ Thuật Thông Tin

Jaime A. Williams đã dành sự nghiệp của mình thiết kế, thực thi và quản lý các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong các ngành công trình môi trường và công chánh. Jaime hiện giữ vai trò Viên Chức Kỹ Thuật Thông Tin cho Địa Hạt Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh, nơi ông quản lý chiến lược kiến trúc doanh nghiệp, phát triển nhu liệu và công nghệ thông tin.

Jaime bắt đầu sự nghiệp của mình trong vai trò nhà tư vấn cho CH2M HILL để phát triển các giải pháp nhu liệu di động nhằm tích hợp kỹ thuật GPS và GIS cho những ứng dụng về hạ tầng cơ sở dân sự, quản lý tài nguyên và công trình môi trường. Ông giữ nhiều vai trò khác nhau về phát triển nhu liệu, cấu trúc doanh nghiệp và quản lý dự án/chương trình trước khi trở thành Lãnh Đạo Thực Hành Phát Triển Nhu Liệu cho Miền Tây Hoa Kỳ.

Năm 2008, Jaime gia nhập Địa Hạt Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh trong vai trò Quản Lý Phát Triển Nhu Liệu Doanh Nghiệp để giúp phần đi tiên phong trong việc tái thiết kế các quy trình cấp phép và tuân thủ quy định về phẩm chất không khí cho doanh nghiệp, và việc thực hiện một nền tảng và hệ thống nhu liệu mới để hỗ trợ các quy trình này. Ông phục vụ trong vai trò này ba năm trước khi trở thành Giám Đốc Dịch Vụ Thông Tin, trước khi đảm nhiệm vị trí hiện tại của mình.

Jaime có bằng Cử Nhân về Kỹ Thuật Cơ Khí và Khoa Học Vật Liệu từ Đại Học Harvard, và bằng Thạc Sĩ về Kỹ Thuật Cơ Khí từ Đại Học Stanford.

Contact Us


(415) 749-5016

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Thursday,
  12/14

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Friday,
  12/15

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 10/19/2017