Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Resolusyon, mga Adyenda, at mga Katitikan ng Lupon

Updated 11/6/2019
Tungkol sa Distrito ng Hangin

Tingnan ang mga adyenda, mga katitikan, at mga resolusyon sa pulong ng Lupon ng mga Direktor.

Ang Lupon ng mga Direktor ay nagpupulong sa una at ika-3 Miyerkoles ng bawat buwan sa 9:45 AM. Ang mga pulong ay ginaganap sa ika-7 palapag ng Silid ng Lupon sa opisina ng Distrito ng Hangin.

Mga Adyenda at mga Katitikan

Ang adyenda ay ipinapaskil 72 oras bago ang bawat pulong sa talahanayan sa ibaba at sa lobi ng opisina ng Distrito.

Maaari kayong magpatala upang tumanggap ng mga adyenda ng Lupon sa pamamagitan ng email at panoorin ang ilang pulong ng Lupon sa pangkasalukuyang oras sa pamamagitan ng webcast.

2019 Agenda Packets and Approved Minutes

Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
11/25/2019Budget and Finance Committee MeetingNot yet available
11/25/2019
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
Not yet available
Date & Time:
Monday, November 25
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Monday, November 25
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/21/2019
Cancelled
Community and Public Health CommitteeN/A
11/21/2019
Meeting Type:
Community and Public Health Committee
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thursday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/21/2019
Cancelled
Climate Protection Committee MeetingN/A
11/21/2019
Meeting Type:
Climate Protection Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thursday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/20/2019Nominating Committee MeetingNot yet available
11/20/2019
Meeting Type:
Nominating Committee Meeting
Agenda:
Not yet available
Date & Time:
Wednesday, November 20
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 20
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/20/2019Board of Directors MeetingNot yet available
11/20/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
Not yet available
Date & Time:
Wednesday, November 20
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 20
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/18/2019
Cancelled
Stationary Source Committee MeetingN/A
11/18/2019
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Monday, November 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Monday, November 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/6/2019
Cancelled
Nominating Committee MeetingN/A
11/6/2019
Meeting Type:
Nominating Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, November 6
9:00 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 6
9:00 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/6/2019Executive Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
11/6/2019
Meeting Type:
Executive Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Wednesday, November 6
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 6
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Other Documents

N/A

11/6/2019
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
11/6/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, November 6
9:30 AM - 5:30 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 6
9:30 AM - 5:30 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/4/2019
Cancelled
Legislative Committee MeetingN/A
11/4/2019
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Monday, November 4
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Monday, November 4
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

2018 Agenda Packets and Approved Minutes

 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 101 items in 11 pages
12/27/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
12/27/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thursday, December 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, December 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/26/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
12/26/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, December 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, December 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/19/2018Board of Directors Special MeetingBoard Agenda


Board Presentations
12/19/2018
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Wednesday, December 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Board Minutes
 

Date & Time

Wednesday, December 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Board Minutes

12/17/2018Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
12/17/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Monday, December 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Monday, December 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

12/17/2018Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

12/17/2018
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Monday, December 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Monday, December 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

12/5/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
12/5/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, December 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, December 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/28/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
11/28/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, November 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/22/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
11/22/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thursday, November 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, November 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/21/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
11/21/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/19/2018
Cancelled
Stationary Source Committee MeetingN/A
11/19/2018
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Monday, November 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Monday, November 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

2008

Contact Us

Sean Gallagher
Klerk ng mga Lupon

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Monday,
    11/11

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Tuesday,
    11/12

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/6/2019