Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Bukas na Katungkulan

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Tumingin at mag-aplay para sa mga bukas na katungkulan sa Distrito ng Hangin.

Pumili ng isang bukas na katungkulan sa talahanayan sa ibaba upang tingnan ang paglalarawan ng trabaho, mga pinakamababang kuwalipikasyon, at mga iniaatas sa aplikasyon. Alamin ang tungkol sa proseso ng pagkuha ng tauhan ng Distrito ng Hangin at kontakin ang opisina ng Human Resources kung may mga katanungan.

Salamat sa iyong interes sa pagtatrabaho sa Distrito ng Hangin.

Contact Us

David Minuk
Manunuri ng Human Resources I

415.749.5012

Judy Yu
Tagapamahala ng Human Resources

415.749.4626

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    8/20

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 7/30/2019