Về Địa Hạt Không Khí

Tài Liệu Mẫu

Về Địa Hạt Không Khí

Xem ví dụ về Chính Sách Mâu Thuẫn Quyền Lợi, Thoả Thuận Không Tiết Lộ, và các Hợp Đồng của Địa Hạt Không Khí.

Tài Liệu Mẫu

 RFP RFQ NoSubjectOpenUpdatedClosesStatustable-mobile-only-column
N/ABộ Quy Tắc về Mâu Thuẫn Quyền LợiN/AN/AN/AN/A
N/A
Subject:
Bộ Quy Tắc về Mâu Thuẫn Quyền Lợi
Open:
N/A
Updated:
N/A
Closes:
N/A
Documents:
Conflict of Interest Code
Status:
N/A
 

Documents

Conflict of Interest Code

N/AThoả Thuận Không Tiết LộN/AN/AN/AN/A
N/A
Subject:
Thoả Thuận Không Tiết Lộ
Open:
N/A
Updated:
N/A
Closes:
N/A
Documents:
Non-Disclosure Agreement
Status:
N/A
 

Documents

Non-Disclosure Agreement

N/AHợp Đồng MẫuN/AN/AN/AN/A
N/A
Subject:
Hợp Đồng Mẫu
Open:
N/A
Updated:
N/A
Closes:
N/A
Documents:
Professional Services Contract


Master Services Contract
Status:
N/A
 

Documents

Professional Services Contract


Master Services Contract

Contact Us


BusinessOfficeServices@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Thursday,
    10/17

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/8/2015