Ghi Danh nhận Thông Tin

Ghi danh nhận tin tức và sự kiện mới nhất về phẩm chất không khí từ Địa Hạt Không Khí.

Hoạt Động của Địa Hạt Không Khí (Sắp có thông tin để ghi danh)

Nắm vững thông tin về các nỗ lực của Địa Hạt Không Khí để đạt được không khí trong lành và bảo vệ y tế công cộng và môi trường của chúng ta.

Cảnh Báo Bảo Toàn Không Khí

Tiếp nhận Cảnh Báo Không Khí về những Ngày Cảnh Báo Bảo Toàn Không Khí và dự đoán ô nhiễm không khí. Tìm hiểu xem khi nào một Ngày Bảo Toàn Không Khí được ban hành để quý vị có thể thực hiện các lựa chọn không khí sạch (chẳng hạn như dùng phương tiện vận chuyển công cộng, đi bộ, hoặc đi xe đạp thay vì lái xe; giảm sử dụng các chất gây ô nhiễm trong nhà, và tránh đốt củi).

Hội Thảo của Địa Hạt Không Khí (Sắp có thông tin để ghi danh)

Nhận thông báo về các buổi hội thảo và phát hình trên mạng về phẩm chất không khí do Địa Hạt Không Khí đứng ra tổ chức.

Nghị Trình Họp Hội Đồng

Nhận nghị trình cho các buổi Họp Hội Đồng Quản Trị, Họp Uỷ Ban của Hội Đồng Quản Trị, và Họp Hội Đồng Cố Vấn sắp tới. Nghị trình có sẵn 72 giờ trước mỗi buổi họp. Lịch trình hội họp như sau:

 • Họp Hội Đồng Quản Trị: Thứ Tư thứ 1 và thứ 3 mỗi tháng lúc 9:45 sáng.
 • Họp Uỷ Ban của Hội Đồng Quản Trị: Thay đổi
 • Họp Hội Đồng Cố Vấn: Thứ Tứ thứ 2 mỗi tháng (ngoại trừ Tháng Tám) lúc 9:30 sáng.

Hoạt Động của Hội Đồng Phân Xử

Nắm vững thông tin về lịch trình, các vụ sắp tới, và các lệnh cuối cùng của Hội Đồng Phân Xử. Hội Đồng Phân Xử nghe các yêu cầu về giải toả trái nghịch, thu hồi giấy phép, lệnh triệt giảm, và kháng cáo đơn xin giấy phép.

Thay Đổi Quy Định

Nhận thông báo khi Địa Hạt Không Khí cập nhật Điều Lệ và Quy Định hiện hữu hoặc ban hành Điều Lệ và Quy Định mới.

Thông Báo Dàn Xếp

Nhận thông báo khi Địa Hạt Không Khí hoàn tất một vụ dàn xếp từ $100,000 trở lên.

Bản tin Luồng Không Khí (Sắp có thông tin để ghi danh)

Ghi danh nhận bản tin điện tử hàng quý của Địa Hạt Không Khí để biết các hoạt động phẩm chất không khí mới nhất của cơ quan này.

Vui lòng tham chiếu chính sách quyền riêng tư của Địa Hạt Không Khí nếu quý vị có thắc mắc về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin quý vị đệ trình.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Tuesday,
  12/10

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Wednesday,
  12/11

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 3/18/2015