Air Quality Advisory

Air Quality Advisory through Friday, November 16, due to heavy wildfire smoke impacts in parts of the Bay Area from the Camp Fire in Butte County. See our Wildfire Safety Tips web page.

Kontakin Kami

Kontakin ang Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng telepono, fax, koreo, o hanapin kami sa social media.

Distrito ng Hangin

Distrito ng Pamamahala ng Kalidad ng Hangin ng Bay Area
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109

Telepono: (415) 749-4900  | 1-800-HELP-AIR  | 1-800-334-ODOR (6367)

1-877-4NO-BURN (1-877-466-2876)

Fax: (415) 928-8560

Mga Oras ng Opisina

Lunes hanggang Biyernes

8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Tulong at Akomodasyon sa Kapansanan

Ang Distrito ng Hangin ay nagkakaloob ng mga serbisyo at akomodasyon sa mga taong may kapansanan.  Para sa tulong at paghiling ng akomodasyon, mangyaring tumawag sa 415-749- 4951.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Thursday,
  11/15

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Friday,
  11/16

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/9/2015