Air Quality Advisory

Air Quality Advisory through Friday, November 16, due to heavy wildfire smoke impacts in parts of the Bay Area from the Camp Fire in Butte County. See our Wildfire Safety Tips web page.

Section Menu
Pagpopondo sa Gawad

Mga Negosyo at Fleet

Pagpopondo sa Gawad

Alamin ang tungkol sa pagpopondo sa gawad para sa mga sasakyan at impra-istruktura na nagpapabuti sa kalidad ng hangin sa rehiyon.

Loob-ng-Daan na mga Sasakyan para sa Malinis na Hangin at Impra-istruktura

Ang Distrito ng Hangin ay nag-aalay ng mga pondo para sa mga sumusunod:

Labas-ng-Daan na Kagamitan

Ibang mga Pagkakataon

 • Pagbahagi ng Bike sa Bay Area: Alamin ang tungkol sa Pagbahagi ng Bike sa Bay Area, ang unang pinag-isang panrehiyong programang pagbahagi ng bisikleta sa bansa.

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Thursday,
  11/15

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Friday,
  11/16

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/20/2014