Giờ Làm Việc và Chỉ Dẫn Đường Đi

Dễ dàng lui tới văn phòng Địa Hạt Không Khí bằng phương tiện vận chuyển công cộng và xe hơi. Tìm thông tin về giờ làm việc, địa điểm, chỉ dẫn đường đi, và chỗ đậu xe bên dưới.

Địa Điểm Văn Phòng

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109
(415) 749-4900  |  1-800-HELP-AIR

Chỉ Đường

Từ San Francisco

Bằng Phương Tiện Vận Chuyển Công Cộng

 • Xe Buýt: San Francisco Muni cung cấp phương tiện dễ dàng lui tới văn phòng Địa Hạt Không Khí. Lấy xe 42 (Downtown Loop), 47 (Van Ness), 49 (Van Ness/Mission), 31 (Balboa), hoặc 38 (Geary) đến Van Ness Avenue và Eddy Street. Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Ellis Street 1 dãy phố về hướng tây bắc.

Từ North Bay

Bằng Phương Tiện Vận Chuyển Công Cộng

 • Phà: Từ bến phà San Francisco, lấy xe buýt 31 (Balboa) đến Van Ness Avenue và Eddy Street. Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Ellis Street 1 dãy phố về hướng tây bắc.
 • Xe Buýt: Lấy Xe Công Cộng Golden Gate đến Van Ness Avenue và O’Farrell Street. Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Ellis Street 1 dãy phố về hướng tây nam.

Bằng Xe

Lấy xa lộ US-101 hướng nam và băng qua Cầu Golden Gate. Lấy lối ra Lombard Street và tiếp tục trên Lombard Street đến Van Ness Avenue, quẹo phải vào Van Ness Avenue, và quẹo phải trên Ellis Street.

Từ East Bay

Bằng Phương Tiện Vận Chuyển Công Cộng

 • Phà: Từ bến phà San Francisco, lấy xe 31 (Balboa) đến Van Ness Ave. và Eddy St. Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Ellis Street 1 dãy phố về hướng tây bắc.
 • Xe Buýt: Lấy AC Transit đến Bến SF Transbay Tạm Thời và đi bộ đến Main Street và Howard Street. Lấy SF Muni xe 38 (Geary) đến Van Ness Avenue và Eddy Street. Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Ellis Street một dãy phố về hướng tây bắc.
 • BART: Lấy BART đến một trong những trạm sau đây:
  • Xuống xe tại Trạm Trung Tâm Dân Sự (8th Street và Market Street). Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Van Ness Avenue và Ellis Street 8 dãy phố về hướng tây bắc.
  • Xuống xe tại Trạm Montgomery (Montgomery Street và Market Street). Lấy xe 31 (Balboa) hoặc 38 (Geary) đến Van Ness Avenue và Eddy Street. Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Ellis Street 1 dãy phố về hướng tây bắc.

Bằng Xe

Lấy xa lộ I-80 hướng tây và băng qua Cầu Bay. Giữ các làn đường bên phải và lấy lối ra 9th Street/Trung Tâm Dân Sự. Đi hết 1 dãy phố về hướng tây nam trên Harrison Street, rồi quẹo phải vào 9th Street và giữ các làn đường bên trái. Ngay sau khi băng qua Market Street, quẹo trái vào Hayes Street. Quẹo phải vào Van Ness Avenue, tiếp tục hướng bắc đến Ellis Street, và quẹo trái vào Ellis Street.

Từ South Bay/Peninsula

Bằng Phương Tiện Vận Chuyển Công Cộng

 • Cal Train: Lấy Cal Train đến Trạm SF. Lấy SF Muni xe 47 (Van Ness) đến Van Ness Avenue và Eddy Street. Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Ellis Street 1 dãy phố về hướng tây bắc.
 • Xe Buýt: Lấy SamTrans đến 9th Street và Harrison Street. Lấy SF Muni xe 47 (Van Ness) đến Van Ness Ave. và Eddy Street. Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Ellis Street 1 dãy phố về hướng tây bắc.
 • BART: Lấy BART đến một trong những trạm sau đây:
  • Xuống xe tại Trạm Trung Tâm Dân Sự (8th Street và Market Street). Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Van Ness Avenue và Ellis Street 8 dãy phố về hướng tây bắc.
  • Xuống xe tại Trạm Montgomery (Montgomery Street và Market Street). Lấy xe 31 (Balboa) hoặc 38 (Geary) đến Van Ness Avenue và Eddy Street. Văn phòng Địa Hạt Không Khí nằm cách Ellis Street một dãy phố về hướng tây bắc.

Bằng Xe

 • Lấy xa lộ US-101 hướng bắc và quẹo trái tại giao lộ Cầu Golden Gate/US-101 Bắc. Rời xa lộ tại Mission Street/Van Ness Avenue và quẹo phải vào Mission Street. Quẹo trái vào Van Ness Avenue, tiếp tục hướng bắc đến Ellis Street, và quẹo trái vào Ellis Street.

Từ Phi Trường Chính

Có nhiều lựa chọn đa dạng về vận chuyển từ Phi Trường Quốc Tế San FranciscoPhi Trường Quốc Tế Oakland.

Chỗ Đậu Xe

Có chỗ đậu xe tại Hí Viện AMC ở số 1000 Van Ness Avenue. Ra vào nhà đậu xe bằng cách chạy trên O’Farrell Street về hướng đông.

Contact Us


Thông Tin Truyền Thông Tổng Quát

(415) 749-4900

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Sunday,
  11/17

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Monday,
  11/18

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/9/2015