Thông Báo Công Cộng

Updated 10/10/2019

Xem thông báo về các đề án cần giấy phép trong Vùng Vịnh và giai đoạn góp ý kiến công cộng cho các dự án này.

Thông Báo Công Cộng Về Giấy Phép

Địa Hạt Không Khí thông báo cho công chúng về một số dự án, cơ sở, và giấy phép đang được xét duyệt cho chương trình sau đây:

Thông Báo Công Cộng về Đơn Xin Giấy Phép

Dưới đây là danh sách các thông báo công cộng còn và hết hiệu lực trong 24 tháng vừa qua. Giai đoạn góp ý và hướng dẫn để gửi góp ý có trong thông báo. Địa Hạt Không Khí ghi nhận các góp ý trong quyết định cuối cùng và hồi đáp cho tất cả những người góp ý.

Public Notices - Permit Applications - 2019

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 61 items in 7 pages
10/11/2019B714129982City of Milpitas
10/11/2019
Plant Number:
B7141
Application Number:
29982
Documents:
10/10/2019A925529726San Francisco Campus for Jewish Learning
10/10/2019
Plant Number:
A9255
Application Number:
29726
10/3/2019FID201712486068123 New Place
10/3/2019
Plant Number:
FID201712
Application Number:
486068
Documents:
10/2/2019FID201608480852711 Van Ness Avenue Project
10/2/2019
Plant Number:
FID201608
Application Number:
480852
9/24/2019FID201731487337SHAC Centre Pointe Apartments LLC
9/24/2019
Plant Number:
FID201731
Application Number:
487337
9/24/2019B731130093Well Test Inc
9/24/2019
Plant Number:
B7311
Application Number:
30093
Documents:
9/20/2019FID201537476052Summerfield Healthcare Center
9/20/2019
Plant Number:
FID201537
Application Number:
476052
9/13/2019E437629832555 Golden Gate LLC
9/13/2019
Plant Number:
E4376
Application Number:
29832
Documents:
9/12/2019A231529716Duggans Mission Chapel
9/12/2019
Plant Number:
A2315
Application Number:
29716
9/11/2019FID201685484223Lucasey Lofts LP
9/11/2019
Plant Number:
FID201685
Application Number:
484223
Documents:

Public Notices - Permit Applications - 2018

Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 80 items in 8 pages
DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 80 items in 8 pages
12/21/2018GDF108295470348Union Gas
12/21/2018
Plant Number:
GDF108295
Application Number:
470348
Documents:
12/19/2018E404529064Innovex Environmental Management Inc
12/19/2018
Plant Number:
E4045
Application Number:
29064
12/19/2018E422229459Argonaut Investments
12/19/2018
Plant Number:
E4222
Application Number:
29459
12/19/2018FID201515474955Contra Costa County
12/19/2018
Plant Number:
FID201515
Application Number:
474955
Documents:
12/17/2018E161229474City and County of San Francisco
12/17/2018
Plant Number:
E1612
Application Number:
29474
12/7/2018FID201482473913City of Palo Alto Fire Station 3
12/7/2018
Plant Number:
FID201482
Application Number:
473913
12/7/2018B813629348Russell City Energy Center
12/7/2018
Plant Number:
B8136
Application Number:
29348
12/4/2018E119729356GeoRestoration Inc
12/4/2018
Plant Number:
E1197
Application Number:
29356
Documents:
12/4/2018FID201122472579Lyten
12/4/2018
Plant Number:
FID201122
Application Number:
472579
Documents:
11/28/2018FID201305469978Fire Station 31
11/28/2018
Plant Number:
FID201305
Application Number:
469978
Documents:

Public Notices - Permit Applications - 2017

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 69 items in 7 pages
12/20/2017B597428901Comcast Cable
12/20/2017
Plant Number:
B5974
Application Number:
28901
Documents:
12/13/2017E046128903The Pyramid Center
12/13/2017
Plant Number:
E0461
Application Number:
28903
Documents:
12/12/2017AB200789423332Reyes Body and Frame
12/12/2017
Plant Number:
AB200789
Application Number:
423332
12/8/2017E095528526City of Petaluma
12/8/2017
Plant Number:
E0955
Application Number:
28526
Documents:
12/7/2017E396628899Carbon Inc
12/7/2017
Plant Number:
E3966
Application Number:
28899
Documents:
12/7/2017E386228586130 Britton LLCI
12/7/2017
Plant Number:
E3862
Application Number:
28586
Documents:
12/4/2017FID200757422817Lennar Homes of California
12/4/2017
Plant Number:
FID200757
Application Number:
422817
11/30/2017FID2007404222972401 Gloria Way Well Water Treatment
11/30/2017
Plant Number:
FID200740
Application Number:
422297
11/29/2017E384828566Fremont Retail Partners LP
11/29/2017
Plant Number:
E3848
Application Number:
28566
11/17/2017AB200827423843Automotive Collision Repair
11/17/2017
Plant Number:
AB200827
Application Number:
423843

Public Notices - Permit Applications - 2016

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
12/22/2016B481328201County of San Mateo Department of Public Works
12/22/2016
Plant Number:
B4813
Application Number:
28201
12/16/2016A066028081TE Connectivity
12/16/2016
Plant Number:
A0660
Application Number:
28081
Documents:
12/6/2016E365528141City of Pleasanton
12/6/2016
Plant Number:
E3655
Application Number:
28141
Documents:
12/2/2016FID200351417106Illumina Inc
12/2/2016
Plant Number:
FID200351
Application Number:
417106
Documents:
12/1/2016GDF200303416048Gas and Shop
12/1/2016
Plant Number:
GDF200303
Application Number:
416048
Documents:
11/30/2016FID200418418087New Cingular Wireless PCS LLC dba ATT Mobility
11/30/2016
Plant Number:
FID200418
Application Number:
418087
11/30/2016GDF200367417553Duran and Venables Yard
11/30/2016
Plant Number:
GDF200367
Application Number:
417553
11/29/2016A001128247Shell Martinez Refinery
11/29/2016
Plant Number:
A0011
Application Number:
28247
11/22/2016GDF200336416706Cabrillo Unified School District
11/22/2016
Plant Number:
GDF200336
Application Number:
416706
11/22/2016FID200410418076New Cingular Wireless PCS LLC dba ATT Mobility
11/22/2016
Plant Number:
FID200410
Application Number:
418076

Public Notices - Permit Applications - 2015

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 53 items in 6 pages
12/8/2015E313127284Sutter Health
12/8/2015
Plant Number:
E3131
Application Number:
27284
Documents:
11/24/2015E305227183Orchard Supply Hardware
11/24/2015
Plant Number:
E3052
Application Number:
27183
11/19/2015AB200147412820Quality Auto Body Painting
11/19/2015
Plant Number:
AB200147
Application Number:
412820
11/18/2015B980627218San Jose Water Company
11/18/2015
Plant Number:
B9806
Application Number:
27218
11/17/2015E606126681Space Systems Loral LLC
11/17/2015
Plant Number:
E6061
Application Number:
26681
10/8/2015E313327289Creative Energy Foods Inc
10/8/2015
Plant Number:
E3133
Application Number:
27289
9/30/2015E309427236Verizon Wireless HWY 101 San Bruno
9/30/2015
Plant Number:
E3094
Application Number:
27236
9/29/2015E301927127Wrecking Ball Coffee Roasters LLC
9/29/2015
Plant Number:
E3019
Application Number:
27127
9/24/2015A171327201Marin General Hospital
9/24/2015
Plant Number:
A1713
Application Number:
27201
9/23/2015E287826900Silicon Valley Intervention
9/23/2015
Plant Number:
E2878
Application Number:
26900

Public Notices - Permit Applications - 2014

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 58 items in 6 pages
12/24/2014A001012842Chevron Richmond Refinery
12/24/2014
Plant Number:
A0010
Application Number:
12842
12/17/2014E270226650New Cingular Wireless dba ATT
12/17/2014
Plant Number:
E2702
Application Number:
26650
12/17/2014E253026416Exxon Mobil Oil Corporation
12/17/2014
Plant Number:
E2530
Application Number:
26416
12/16/2014E270826657New Cingular Wireless
12/16/2014
Plant Number:
E2708
Application Number:
26657
12/10/2014A317226571Pacific Gas and Electric
12/10/2014
Plant Number:
A3172
Application Number:
26571
12/3/2014E258626515Verint
12/3/2014
Plant Number:
E2586
Application Number:
26515
Documents:
11/24/2014B446026503Santa Clara Valley Water District
11/24/2014
Plant Number:
B4460
Application Number:
26503
10/21/2014G200064408631Sequoia Union High School District
10/21/2014
Plant Number:
G200064
Application Number:
408631
10/21/2014E249826366Royal Ground
10/21/2014
Plant Number:
E2498
Application Number:
26366
Documents:
10/20/2014B944826144CSAA Insurance Group
10/20/2014
Plant Number:
B9448
Application Number:
26144

Public Notices - Permit Applications - 2013

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 53 items in 6 pages
12/20/2013E206325648Bayfront Custom Cabinets and Closets
12/20/2013
Plant Number:
E2063
Application Number:
25648
12/19/2013E213725769Sonoma Academy
12/19/2013
Plant Number:
E2137
Application Number:
25769
Documents:
12/9/2013E184125268Raintree Partners LLC
12/9/2013
Plant Number:
E1841
Application Number:
25268
12/5/2013E212125738New Cingular Wireless dba ATT
12/5/2013
Plant Number:
E2121
Application Number:
25738
11/22/2013B587025029Santa Rosa Junior College
11/22/2013
Plant Number:
B5870
Application Number:
25029
11/21/2013E200725551New Cingular Wireless dba ATT
11/21/2013
Plant Number:
E2007
Application Number:
25551
11/18/2013E204025614New Cingular Wireless dba ATT
11/18/2013
Plant Number:
E2040
Application Number:
25614
11/14/2013B366724781Google
11/14/2013
Plant Number:
B3667
Application Number:
24781
Documents:
11/8/2013B710125619Stratus Environmental Inc
11/8/2013
Plant Number:
B7101
Application Number:
25619
11/1/2013B067224565PPF Paramount One Market Plaza LP
11/1/2013
Plant Number:
B0672
Application Number:
24565

Public Notices - Permit Applications - 2012

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 68 items in 7 pages
12/13/2012E151724782Dean Refrigerated Trucking Services
12/13/2012
Plant Number:
E1517
Application Number:
24782
12/12/2012E147824711San Francisco Federal Reserve Bank
12/12/2012
Plant Number:
E1478
Application Number:
24711
12/11/2012E145624675Sebastopol Fire Department
12/11/2012
Plant Number:
E1456
Application Number:
24675
12/11/2012A125724594Genentech
12/11/2012
Plant Number:
A1257
Application Number:
24594
Documents:
12/7/2012E145724678Nuance Communications
12/7/2012
Plant Number:
E1457
Application Number:
24678
11/30/2012B398424667City of Santa Rosa Utilities Department
11/30/2012
Plant Number:
B3984
Application Number:
24667
11/30/2012A802524797Novartis Vaccines and Diagnostics
11/30/2012
Plant Number:
A8025
Application Number:
24797
11/27/2012E143924648Kimco Westlake LP
11/27/2012
Plant Number:
E1439
Application Number:
24648
Documents:
11/16/2012E150024743Pacific Service Credit Union
11/16/2012
Plant Number:
E1500
Application Number:
24743
11/14/2012G107461202702Quik Stop Market 149
11/14/2012
Plant Number:
G107461
Application Number:
202702

Public Notices - Permit Applications - 2011

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 74 items in 8 pages
12/19/2011E069823694Fire Station 16
12/19/2011
Plant Number:
E0698
Application Number:
23694
Documents:
12/12/2011B256823777Calclean Inc
12/12/2011
Plant Number:
B2568
Application Number:
23777
Documents:
12/2/2011E095623780DSM Biomedical
12/2/2011
Plant Number:
E0956
Application Number:
23780
Documents:
12/1/2011E092923712Former Caine Cleaners
12/1/2011
Plant Number:
E0929
Application Number:
23712
11/18/2011E091423681Ping Yuen North Apartments
11/18/2011
Plant Number:
E0914
Application Number:
23681
11/17/2011E015423680Rosa Park Apartments
11/17/2011
Plant Number:
E0154
Application Number:
23680
11/9/2011E092023698Verizon Wireless
11/9/2011
Plant Number:
E0920
Application Number:
23698
Documents:
10/26/2011B813615487Russell City Energy Center
10/26/2011
Plant Number:
B8136
Application Number:
15487
10/21/2011A900623623Unitek Inc
10/21/2011
Plant Number:
A9006
Application Number:
23623
Documents:
10/19/2011E091023676Contra Costa County
10/19/2011
Plant Number:
E0910
Application Number:
23676
Documents:

Public Notices - Permit Applications - 2010

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 77 items in 8 pages
12/17/2010E051822797City of Novato
12/17/2010
Plant Number:
E0518
Application Number:
22797
Documents:
12/17/2010A045022345VA Medical Center
12/17/2010
Plant Number:
A0450
Application Number:
22345
Documents:
12/14/2010E043422635Verizon Wireless
12/14/2010
Plant Number:
E0434
Application Number:
22635
Documents:
12/14/2010B811922586SOMA Environmental Engineering
12/14/2010
Plant Number:
B8119
Application Number:
22586
12/13/2010B342922232Telewave Inc
12/13/2010
Plant Number:
B3429
Application Number:
22232
Documents:
12/9/2010E024921997Vallejo Sanitation and Flood Control District
12/9/2010
Plant Number:
E0249
Application Number:
21997
12/3/2010A361322372St Mary Medical Center
12/3/2010
Plant Number:
A3613
Application Number:
22372
12/2/2010E030722238Verizon Wireless
12/2/2010
Plant Number:
E0307
Application Number:
22238
Documents:
11/24/2010C571922143United Gas and Food Mart
11/24/2010
Plant Number:
C5719
Application Number:
22143
11/24/2010B973020737Mariposa Energy Project
11/24/2010
Plant Number:
B9730
Application Number:
20737

Public Notices - Permit Applications - 2009

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 83 items in 9 pages
12/22/2009B992121139Engineering Remediation Resources Group Inc
12/22/2009
Plant Number:
B9921
Application Number:
21139
12/17/2009B987521040Verizon Wireless Williams and Daffodil
12/17/2009
Plant Number:
B9875
Application Number:
21040
12/17/2009B971620713City of San Jose Fire Station No 2
12/17/2009
Plant Number:
B9716
Application Number:
20713
12/4/2009B379621069Mid Peninsula Water District
12/4/2009
Plant Number:
B3796
Application Number:
21069
12/2/2009B958920345County of Contra Costa Juvenile Hall New Wing
12/2/2009
Plant Number:
B9589
Application Number:
20345
11/24/2009B495021078Verizon California Inc
11/24/2009
Plant Number:
B4950
Application Number:
21078
11/24/2009B984820981California Water Services Company
11/24/2009
Plant Number:
B9848
Application Number:
20981
11/19/2009B973620745California Skin Institute
11/19/2009
Plant Number:
B9736
Application Number:
20745
11/16/2009B984120974Merfin LLC
11/16/2009
Plant Number:
B9841
Application Number:
20974
Documents:
11/13/2009B982820931Oakland Fire Department Fire Station 18
11/13/2009
Plant Number:
B9828
Application Number:
20931

Public Notices - Pre 2009 Select Permit Applications

Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 2 items in 1 pages
Plant NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 2 items in 1 pages
B3289Los Esteros Critical Energy Facility
A0010Chevron Richmond Refinery
12/24/2014

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999