Press Releases

In this section, view Air District press releases, dating from the current year back to 2003.

2018 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
123
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 34 items in 3 pages
5/14/2018Inayos ng Air District ang kaso sa Phillips 66 Company

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
5/14/2018
PDF Files:
Inayos ng Air District ang kaso sa Phillips 66 Company

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
5/8/2018Magsasagawa ang Air District ng mga workshop para sa Programa sa Pagprotekta sa Kalusugan ng Komunidad ng AB 617 sa Dublin, San Pablo, San Jose at Fairfield

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
5/1/2018Sinusuportahan ng Air District ang habla ng estado laban sa plano ni Trump na alisin ang mga pamantayan sa emisyon

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/26/2018Nagsisimula ang panahon ng Iligtas ang Hangin sa ulap-usok habang papalapit ang mas mainit na panahon

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/24/2018Nag-aalok ang Air District (Distrito ng Hangin) ng $50 milyon na mga gawad na pondo upang bawasan ang pagpaparumi ng hangin mula sa mga matitibay na makina

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/24/2018Isinara ang mga panahon ng may pahintulot na pagsusunog para sa pagpapalit ng pananim, pamamahala ng kagubatan, pagpuputol o pagbawas ng orchard, at pamamahala ng range

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/23/2018Inayos ng Air District (Distrito ng Hangin) ang kaso sa Chevron USA Inc.

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/23/2018
PDF Files:
4/20/2018Air District hosts AB 617 Community Health Protection Program workshops in Vallejo, Bay Point and Pleasant Hill
4/19/2018Nag-aalok ang Air District (Distrito ng Hangin) ng $4.5 milyon sa mga gawad na salapi sa mga pampublikong ahensiya para sa Climate Protection Grant Program

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/11/2018Ang panahon ng pagsunog para sa tagsibol ay matatapos na para sa pagsusunog para pamahalaan ang latian

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/3/2018Pahayag ng Air District (Distrito ng Hangin) sa desisyon ng Administrasyon ni Trump na ibalik ang mga pamantayan sa emisyon

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
3/23/2018Air District hosts AB 617 Community Health Protection Program workshop in San Leandro
3/23/2018
3/22/2018Ang Kaiser Permanente ay nanalo ng Spare the Air Leadership Award

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
3/22/2018
PDF Files:
3/1/2018Natapos na ang Winter Spare the Air season

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
3/1/2018
PDF Files:
Natapos na ang Winter Spare the Air season

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
3/1/2018Labing-isang pandaigdigang mga kumpanya ng barko ang binawasan ang bilis ng barko sa 2017 na programa para pangalagaan ang mga asul na balyena at asul na kalangitan

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Thursday,
    5/24

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/14/2018