Press Releases

In this section, view Air District press releases, dating from the current year back to 2003.

2019 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 27 items in 2 pages
7/11/2019Nag-oorganisa ang Air District ng pampublikong workshop tungkol sa mga pagbabago ng tuntunin ukol sa wildfire

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
7/2/2019Air District reminds residents of potential fire danger this Fourth of July
7/2/2019
PDF Files:
6/25/2019Permissive burn period begins for range management fires
6/25/2019
PDF Files:
6/20/2019Air District offers more than $50 million in grants to reduce air pollution from heavy duty diesel engines
6/12/2019Air District issues Spare the Air alert for today
6/12/2019
PDF Files:
Air District issues Spare the Air alert for today
6/10/2019Air District issues Spare the Air alert for the third day
6/10/2019
PDF Files:
6/9/2019Air District issues second Spare the Air smog alert in a row
6/9/2019
PDF Files:
6/8/2019Air District issues first Spare the Air smog alert in 2019
6/8/2019
PDF Files:
5/29/2019Permissive burn season for flood debris fires closes, double crop stubble season begins
5/29/2019
5/16/2019Spare the Air Leadership Award winner to be honored at Acterra Business Environmental Awards ceremony
5/1/2019Nagsisimula ngayong araw ang panahon ng ulap-usok sa hangin habang papalapit ang mas mainit na panahon

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
5/1/2019Tumutulong ang programa ng gawad ng Air District na Clean Cars for All sa mga residente ng Bay Area na bumili ng mga pinakamalinis na sasakyan

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/29/2019Magsasagawa ang Mga Air District at Lupon ng Mga Mapagkukunan para sa Hangin ng California (California Air Resources Board, CARB) ng pagpupulong tungkol sa alokasyon ng California sa pagpopondo ng Volkswagen Environmental Mitigation Trust

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/29/2019Inilulunsad ng Air District ang Programang Gawad sa Pagprotekta sa Kalusugan ng Komunidad

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
4/29/2019
4/25/2019Isinara ang mga panahon ng may pahintulot na pagsusunog para sa pagpapalit ng pananim, pamamahala ng kagubatan, pagpuputol o pagbawas ng punongkahoy, at pamamahala ng kaparangan

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt

2018 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 93 items in 7 pages
12/18/2018Matatapos na ang panahon ng may pahintulot na pagsusunog para sa mga pagsusunog ng dayami

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
12/18/2018
12/14/2018Winter Spare the Air Alert called for Saturday, December 15
12/14/2018
PDF Files:
12/10/2018Pagbubukas ng programa ng gawad ng paaralan ng Air District para suportahan ang edukasyon sa klima at kalidad ng hangin

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
11/21/2018Air District asks public to not burn wood Thanksgiving Day
11/21/2018
PDF Files:
11/20/2018A Winter Spare the Air Alert is being extended through November 21 due to ongoing smoke impacts
11/15/2018A Winter Spare the Air Alert is being extended through Tuesday, November 20, due to smoke impacts from the Butte County fire
11/13/2018Media Advisory: LINKED GRAPHIC: New Winter Spare the Air logo for media use. Please use when reporting on Winter Spare the Air Alerts.
11/12/2018A Winter Spare the Air Alert is being extended through Friday, November 16, due to smoke impacts from the Butte County fire
11/9/2018A Winter Spare the Air Alert is being called through Monday, November 12, due to smoke impacts from the Butte County fire
11/8/2018Due to heavy smoke from the Butte County fire a Winter Spare the Air Alert is being called tonight through Friday, November 9
11/8/2018Air quality advisory for smoke for the Bay Area through Friday
11/8/2018
PDF Files:
11/8/2018Keel-laying ceremony for ‘Water-Go-Round’, Golden Gate Zero Emission Marine’s flagship hydrogen fuel-cell vessel
11/6/2018Inayos ng Air District ang kaso sa Chevron U.S.A. Inc

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
11/6/2018
PDF Files:
Inayos ng Air District ang kaso sa Chevron U.S.A. Inc

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
11/6/2018Air quality advisory for smoke from Brisbane Recology fire
11/6/2018
PDF Files:
10/30/2018Ang panahon ng Spare the Air (Iligtas ang Hangin) sa Taglamig ay magsisimula sa Nobyembre 1

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
10/30/2018
Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    7/23

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 7/11/2019