Press Releases

In this section, view Air District press releases, dating from the current year back to 2003.

2019 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 27 items in 2 pages
7/11/2019Air District sẽ tổ chức một buổi hội thảo công khai bàn về các sửa đổi điều lệ về cháy rừng.

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
7/2/2019Air District reminds residents of potential fire danger this Fourth of July
7/2/2019
PDF Files:
6/25/2019Permissive burn period begins for range management fires
6/25/2019
PDF Files:
6/20/2019Air District offers more than $50 million in grants to reduce air pollution from heavy duty diesel engines
6/12/2019Air District issues Spare the Air alert for today
6/12/2019
PDF Files:
Air District issues Spare the Air alert for today
6/10/2019Air District issues Spare the Air alert for the third day
6/10/2019
PDF Files:
6/9/2019Air District issues second Spare the Air smog alert in a row
6/9/2019
PDF Files:
6/8/2019Air District issues first Spare the Air smog alert in 2019
6/8/2019
PDF Files:
5/29/2019Permissive burn season for flood debris fires closes, double crop stubble season begins
5/29/2019
5/16/2019Spare the Air Leadership Award winner to be honored at Acterra Business Environmental Awards ceremony
5/1/2019Đợt sương khói Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) bắt đầu khi thời tiết ấm dần lên

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
5/1/2019Chương trình tài trợ Clean Cars for All của Air District giúp cư dân Vùng Vịnh mua được những chiếc xe sạch nhất

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
4/29/2019Cuộc họp được tổ chức giữa Air District & Ban Tài Nguyên Không Khí Tiểu Bang California (California Air Resources Board, CARB) về công tác phân bổ nguồn vốn tài trợ của California trong Chương Trình Quỹ Tín Thác Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường của Volkswagen

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
4/29/2019Air District tổ chức Chương Trình Tài Trợ Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
4/29/2019
4/25/2019Kết thúc các thời hạn cho phép đốt để thay vụ mùa, quản lý rừng, tỉa và đốn vườn cây ăn quả và quản lý dãy đồi núi

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español

2018 Press Releases

Release DatePDF Filestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 93 items in 7 pages
12/18/2018Đóng cửa mùa cho phép đốt cháy gốc rạ

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
12/18/2018
PDF Files:
Đóng cửa mùa cho phép đốt cháy gốc rạ

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
12/14/2018Winter Spare the Air Alert called for Saturday, December 15
12/14/2018
PDF Files:
12/10/2018Bắt đầu chương trình cấp khoản trường học Air District để hỗ rợ giáo dục về chất lượng không khí và khí hậu

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
11/21/2018Air District asks public to not burn wood Thanksgiving Day
11/21/2018
PDF Files:
11/20/2018A Winter Spare the Air Alert is being extended through November 21 due to ongoing smoke impacts
11/15/2018A Winter Spare the Air Alert is being extended through Tuesday, November 20, due to smoke impacts from the Butte County fire
11/13/2018Media Advisory: LINKED GRAPHIC: New Winter Spare the Air logo for media use. Please use when reporting on Winter Spare the Air Alerts.
11/12/2018A Winter Spare the Air Alert is being extended through Friday, November 16, due to smoke impacts from the Butte County fire
11/9/2018A Winter Spare the Air Alert is being called through Monday, November 12, due to smoke impacts from the Butte County fire
11/8/2018Due to heavy smoke from the Butte County fire a Winter Spare the Air Alert is being called tonight through Friday, November 9
11/8/2018Air quality advisory for smoke for the Bay Area through Friday
11/8/2018
PDF Files:
11/8/2018Keel-laying ceremony for ‘Water-Go-Round’, Golden Gate Zero Emission Marine’s flagship hydrogen fuel-cell vessel
11/6/2018Air District giải quyết vụ việc với Chevron U.S.A. Inc.

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
11/6/2018
PDF Files:
Air District giải quyết vụ việc với Chevron U.S.A. Inc.

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
11/6/2018Air quality advisory for smoke from Brisbane Recology fire
11/6/2018
PDF Files:
10/30/2018Thời hạn Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) Mùa Đông bắt đầu vào ngày 1 tháng Mười Một

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    7/23

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 7/11/2019