Likas na Nangyayaring Asbestos

Alamin ang tungkol sa Programang Likas na Nangyayaring Asbestos ng Distrito ng Hangin at hanapin ang mga porma ng paunawa, impormasyon tungkol sa regulasyon, at iba pa.

Ang asbestos ay isang likas na nangyayaring mineral na madalas na ginagamit sa mga materyal sa pagtatayo at konstruksiyon. Dahil ang asbestos ay napatunayang nagdudulot ng seryoso at nakamamatay na mga sakit, ito ay mahigpit na pinangangasiwaan sa paggamit nito bilang isang materyal sa pagtatayo at kung saan likas na nangyayari ito.

Likas na Nangyayaring Asbestos

Upang bawasan ang pagkahantad ng publiko sa likas na nangyayaring asbestos, ang Distrito ng Hangin ay nangangasiwa sa lahat ng mga aktibidad na konstruksiyon at pagmimina na lumilikha ng alikabok na posibleng nagtataglay na likas na nangyayaring asbestos. Ang Hakbang sa Pagkontrol ng Nakalalasong Dala ng Hangin ay naglalagay ng mga iniaatas sa mga sumusunod na aktibidad sa mga lugar kung saan ang likas na nangyayaring asbestos ay malamang na matagpuan:

 • Konstruksiyon at pagpapanatili ng Daan.
 • Konstruksiyon at paggrado.
 • Pagtibag at pagmimina ng ibabaw.

Mga Tagatulong

Nasa ibaba ang mga porma ng aplikasyon at paunawa para sa asbestos, impormasyon tungkol sa pangangasiwa, at pangkalahatang impormasyon tungkol sa likas na nangyayaring asbestos.

Mga Porma

Impormasyon Tungkol sa Pangangasiwa

Pangkalahatang Impormasyon

Contact Us


Asbestos

415 749-4762

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
 • Tuesday,
  10/22

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Wednesday,
  10/23

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/22/2015