Air Quality Advisory

Air Quality Advisory through Sunday, October 21, due to wildfire smoke from southern Oregon fires. See our Wildfire Safety Tips web page.

Mga Tangke sa Ilalim ng Lupa

Humanap ng mga porma at impormasyon tungkol sa pagtanggal ng mga tangke sa pag-iimbak sa ilalim ng lupa o paghuhukay sa kontaminadong lupa.

Ang Distrito ng Hangin ay nangangasiwa ng mga emisyon ng pamparumi (PDF) mula sa lupang kontaminado ng tulo o ligwak ng organiko o kemikal na petrolyo, at mula sa tangke sa pag-iimbak na nasa ilalim ng lupa kapag tinatanggal o pinapalitan ang mga ito.

Kung ikaw ay magtatanggal ng mga tangke sa pag-iimbak na nasa ilalim ng lupa o maghuhukay ng kontaminadong lupa, kumpletuhin at isumite ang Porma ng Paunawa ng Pagtanggal ng Tangke o Paghuhukay ng Lupa (PDF) bago simulan ang trabaho.

Mga Porma sa Tangke

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Contact Us


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Friday,
    10/19

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    10/20

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 9/15/2017