Mga Planong Binubuo

Updated 3/27/2017

Alamin ang tungkol sa mga plano sa pamamahala ng kalidad ng hangin na kasalukuyang binubuo.

Plano sa Malinis na Hangin at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima

Ang Distrito ng Hangin ay nagsasapanahon ng Plano para sa Malinis na Hangin ng Bay Area ng 2010  sa pakikipagbakasan sa Kapisanan ng mga Gobyerno ng Bay Area, sa Komisyon sa Konserbasyon at Pagpapaunlad ng Bay, at sa Komisyon sa Transportasyon ng Metropolitan.

Ang Plano sa Malinis na Hangin ng 2016/Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima (Clean Air Plan/Regional Climate Protection Strategy, CAP/RCPS) ay magiging isang mapa ng daan para sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin sa susunod na ilang taon upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin at protektahan ang pampublikong kalusugan at ang pandaigdig na klima. Ang CAP ay iniaatas ng Batas sa Malinis na Hangin ng California upang tukuyin ang mga posibleng tuntunin, mga hakbang sa pagkontrol, at mga estratehiya para sa Bay Area upang matugunan ang mga pamantayan ng estado para sa ozone o “ulap-usok.” Ang pagsasapanahon ng CAP ay magsasama ng kauna-unahang masasaklaw na mga RCPS ng Bay Area, na tutukoy sa mga posibleng tuntunin, mga hakbang sa pagkontrol, at mga estratehiya na mapagsisikapan ng Distrito ng Hangin upang bawasan ang mga gas ng greenhouse sa Bay Area.

Mga Pampublikong Workshop / Mga Bukas na Bahay

Ang Distrito ng Hangin ay nagsagawa ng isang pampublikong workshop noong Pebrero 2014 upang simulan ang proseso ng pagsasapanahon ng Plano sa Malinis na Hangin ng 2010. Ang isang iniingatang webcast ng workshop ay makukuha.

Ang Distrito ng Hangin ay nag-iimbita sa inyo na lumahok sa isa ng anim na darating na bukas na bahay | ay makukuha rin: Espanyol | Biyetnamis | Tagalog | Tsino | upang malaman ang tungkol sa Plano sa Malinis na Hangin at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima ng 2016.

Gusto naming makarinig mula sa inyo! 

Ang gagawin namin ay: 

 • Hingin ang inyong mga ideya at mungkahi para sa mga tuntunin, mga hakbang sa pagkontrol, at mga estratehiya upang isama sa CAP/RCPS. 
 • Magkaloob ng isang buod ng Mga Aksiyon sa Pagpapatupad ng Distrito ng Hangin na natukoy para isama sa CAP/RCPS. 
 • Talakayin ang mga susunod na hakbang sa proseso ng pagbuo ng CAP/RCPS, na magsasama ng:
  • Ang mga tauhan ay maglalagay ng mga paglalarawan ng hakbang ng pagkontrol na kasama ang Mga Aksiyon sa Pagpapatupad na nakalista sa itaas noong Pebrero 2016.
  • Pagpapalabas ng isang pampublikong burador ng CAP/RCPS para sa pampublikong pagrepaso at komento sa Hunyo/Hulyo 2016.
  • Dalhin ang isang pangwakas na burador ng CAP/RCPS sa Lupon ng Distrito ng Hangin noong Oktubre/Nobyembre 2016.

Redwood City

Huwebes, Enero 28, 5:00-7:00PM
Sequoia High School, Multipurpose Rm.
1201 Brewster Avenue
Redwood City, CA 94062 

San Jose

Martes, Pebrero 2, 6:00-8:00PM
San Jose Elks Lodge
444 West Alma Avenue
San Jose, CA 95110

Santa Rosa

Miyerkules, Pebrero 3, 6:00-8:00PM
Sonoma County Water Agency
404 Aviation Boulevard
Santa Rosa, CA 95403 

Richmond

Huwebes, Pebrero 4, 6:00-8:00PM
East Bay Center for the Performing Arts
339 11th Street
Richmond, CA 94801

Dublin/Pleasanton

Lunes, Pebrero 8, 6:00-8:00PM
Sheraton Pleasanton, Salon 
5990 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588 

Oakland

Martes, Pebrero 9, 4:00-6:00PM
Laney College, Bistro
900 Fallon Street
Oakland, CA 94607

Kontakin Kami


Plano sa Malinis na Hangin
Christy Riviere
Principal Environmental Planner
 | 415.749.4925

Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima
David Burch
Principal Environmental Planner
 | 415-749-4641

Updated 3/27/2017

Draft Environmental Impact Report

The Air District has released for public review a Draft Programmatic Environmental Impact Report on the 2017 Plan. The 45-day public review period is from February 17, 2017, through 5:00 PM on April 3, 2017.

The Air District held a public comment session on this draft EIR on Monday, March 20, at 4:30 PM in the Yerba Buena Room at 375 Beale Street in San Francisco.  An archived copy of the webcast is provided in the table below.

 DateEvent TitleAgendatable-mobile-only-column
3/20/2017Public Comment Session on the Draft Program EIR for the 2017 Clean Air PlanAgenda


Presentation
3/20/2017
Event Title:
Public Comment Session on the Draft Program EIR for the 2017 Clean Air Plan
Agenda:
Agenda


Presentation
Date & Time:
Monday, March 20
4:30 PM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Other Documents:
2017 Clean Air Plan Draft Environmental Impact Report
 

Date & Time

Monday, March 20
4:30 PM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Other Documents

2017 Clean Air Plan Draft Environmental Impact Report

Written comments will be accepted until 5:00 PM on April 3 via mail or email to:

Josh Pollak
Environmental Planner
Bay Area Air Quality Management District
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
 | 415.749.4989

If you are commenting on behalf of an agency or organization, please indicate a contact person for your agency or organization.

In June 2016, the Air District released a Notice of Preparation and Initial Study for preparation of the Draft Programmatic Environmental Impact Report for the 2017 Plan. On July 14, 2016, the Air District held a scoping meetingat its Bay Area Metro Center Headquarters to discuss this document and solicit public comment.

Your input is Welcome!

Share your comments through Open Air Forum, our interactive online civic engagement tool. The tool allows you to review our proposed actions (control measures) and comment on each sector of the plan. 

The comment period is from January 10 through March 9.

Email your comments to .

Public Workshops / Open Houses

The Air District hosted eightopen housesbetween January 30 and February 8, 2017, |also available:Spanish|Vietnamese|Tagalog|Chinese|to provide the public an opportunity to learn about the Air District’s 2017 Plan.

Dates and locations are below:
Monday, January 30
5:30-7:30 PM
Quinlan Community Center
10185 N Stelling Rd
Cupertino

Tuesday, January 31
4:00-6:00 PM
Bay Area Metro Center
375 Beale Street
San Francisco

Wednesday, February 1
5:00 - 7:00 PM
Albert J. Boro Community Center
50 Canal St.
San Rafael

Thursday, February 2
5:30-7:30 PM
Yountville Community Center, Heritage Room
6516 Washington St.
Yountville

Monday, February 6
1:30-3:30 PM
Walnut Creek Marriott
2355 North Main St.
Walnut Creek

Monday, February 6
5:30-7:30 PM
Holiday Inn Dublin
6680 Regional St.
Dublin

Tuesday, February 7
4:00 - 6:00 PM
Dr. Martin Luther King Jr. Library - Room 225
150 East San Fernando St.
San Jose

Wednesday, February 8
4:00-6:00 PM
Cal State East Bay Oakland Center
1000 Broadway #109
Oakland

The Air District held a public workshop in February 2014 to begin the process of updating the 2010 Clean Air Plan. An archived webcast of the workshop is available.  

Six open houses were also held in January and February of 2016 to provide the public with information about the Air District’s 2017 Plan.

Contact Us


Clean Air Plan
Christy Riviere
Principal Environmental Planner
 | 415.749.4925

Regional Climate Protection Strategy
David Burch
Principal Environmental Planner
 | 415-749-4641

Contact Us

Christy Riviere
Pangunahing Tagaplanong Pangkapaligiran, Planning and Research

415.749.4925

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Tuesday,
  3/28

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Wednesday,
  3/29

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 3/27/2017