Những Kế Hoạch Đang Được Soạn Thảo

Updated 3/27/2017

Tìm hiểu về các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí đang được soạn thảo.

Chiến Lược Không Khí Sạch và Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực

Địa Hạt Không Khí đang cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch Vùng Vịnh 2010  cùng sự hợp tác của Hiệp Hội Chính Quyền Vùng Vịnh, Ủy Ban Bảo Tồn và Phát Triển Vùng Vịnh và Ủy Ban Vận Chuyển Đô Thị.

Kế Hoạch Không Khí Sạch/Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực 2016 (Clean Air Plan/Regional Climate Protection Strategy - CAP/RCPS) sẽ là lộ trình cho Địa Hạt Không Khí nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí và bảo vệ y tế công cộng cũng như bảo vệ khí hậu toàn cầu trong các năm tới. Theo yêu cầu của Đạo Luật Không Khí Sạch California, CAP phải xác định các quy tắc, biện pháp kiểm soát và chiến lược có thể để cho Địa Hạt Không Khí để thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tiểu bang về ozone hoặc "khói lẫn sương". Bản cập nhật của CAP sẽ bao gồm cả RCPS toàn diện đầu tiên của Vùng Vịnh trong đó sẽ xác định các điều lệ, biện pháp kiểm soát và chiến lược có thể mà Địa Hạt Không Khí có thể thực hiện để giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại Vùng Vịnh.

Hội Thảo Công Cộng / Nhà Mở

Địa Hạt Không Khí tổ chức hội thảo công cộng vào Tháng 2 năm 2014 để bắt đầu quá trình cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch 2010. Hiện có buổi hội thảo qua mạng được lưu trữ.

Địa Hạt Không Khí kính mời quý vị tham dự một trong sáu sự kiện Nhà Mở sắp tới | hiện có bằng ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog | Tiếng Trung Quốc | để tìm hiểu về Kế Hoạch Không Khí Sạch và Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực 2016 của Địa Hạt Không Khí.

Chúng tôi muốn nghe từ quý vị! 

Chúng tôi sẽ:

 • Xin ý kiến và đề xuất của quý vị về các điều lệ, biện pháp kiểm soát và chiến lược bao gồm trong CAP/ RCPS. 
 • Cung cấp bản tóm tắt Những Hành Động Thực Hiện của Địa Hạt Không Khí được trình bày trong CAP/RCPS. 
 • Thảo luận về các bước tiếp theo trong quá trình phát triển CAP/RCPS, bao gồm:
  • Nhân viên sẽ đăng tải toàn bộ mô tả về chiến lược kiểm soát mà bao gồm cả Những Hành Động Thực Hiện đã được liệt kê ở trên vào tháng 2 năm 2016.
  • Công bố dự thảo công cộng về kế hoạch CAP/RCPS để công chúng xem xét và đóng góp ý kiến vào tháng 6/tháng 7 năm 2016.
  • Soạn dự thảo CAP/ RCPS chính thức để trình lên Hội Đồng Địa Hạt Không Khí vào tháng 10/11 năm 2016.

Thành Phố Redwood

Thứ năm, ngày 28 tháng 1, 5 giờ tối - 7 giờ tối
Sequoia High School, Multipurpose Rm.
1201 Brewster Avenue
Redwood City, CA 94062 

San Jose

Thứ Ba, ngày 2 tháng 2, 6 giờ tối - 8 giờ tối
San Jose Elks Lodge
444 West Alma Avenue
San Jose, CA 95110

Santa Rosa

Thứ Tư, ngày 3 tháng 2, 6 giờ tối - 8 giờ tối
 Sonoma County Water Agency
404 Aviation Boulevard
Santa Rosa, CA 95403 

Richmond

Thứ Năm, ngày 4 tháng 2, 6 giờ tối - 8 giờ tối
East Bay Center for the Performing Arts
339 11th Street
Richmond, CA 94801

Dublin/Pleasanton

Thứ Hai, ngày 8 tháng 2, 6 giờ tối - 8 giờ tối
Sheraton Pleasanton, Salon 
5990 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588 

Oakland

Thứ Ba, ngày 9 tháng 2, 4 giờ chiều - 6 giờ tối
Laney College, Bistro
900 Fallon Street
Oakland, CA 94607

Liên Lạc Chúng Tôi


Kế Hoạch Không Khí Sạch
Christy Riviere
Nhà Quy Hoạch Môi Trường Chính
 | 415.749.4925

Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực
David Burch
Nhà Quy Hoạch Môi Trường Chính
 | 415-749-4641

Updated 3/27/2017

Draft Environmental Impact Report

The Air District has released for public review a Draft Programmatic Environmental Impact Report on the 2017 Plan. The 45-day public review period is from February 17, 2017, through 5:00 PM on April 3, 2017.

The Air District held a public comment session on this draft EIR on Monday, March 20, at 4:30 PM in the Yerba Buena Room at 375 Beale Street in San Francisco.  An archived copy of the webcast is provided in the table below.

 DateEvent TitleAgendatable-mobile-only-column
3/20/2017Public Comment Session on the Draft Program EIR for the 2017 Clean Air PlanAgenda


Presentation
3/20/2017
Event Title:
Public Comment Session on the Draft Program EIR for the 2017 Clean Air Plan
Agenda:
Agenda


Presentation
Date & Time:
Monday, March 20
4:30 PM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Other Documents:
2017 Clean Air Plan Draft Environmental Impact Report
 

Date & Time

Monday, March 20
4:30 PM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Other Documents

2017 Clean Air Plan Draft Environmental Impact Report

Written comments will be accepted until 5:00 PM on April 3 via mail or email to:

Josh Pollak
Environmental Planner
Bay Area Air Quality Management District
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
 | 415.749.4989

If you are commenting on behalf of an agency or organization, please indicate a contact person for your agency or organization.

In June 2016, the Air District released a Notice of Preparation and Initial Study for preparation of the Draft Programmatic Environmental Impact Report for the 2017 Plan. On July 14, 2016, the Air District held a scoping meetingat its Bay Area Metro Center Headquarters to discuss this document and solicit public comment.

Your input is Welcome!

Share your comments through Open Air Forum, our interactive online civic engagement tool. The tool allows you to review our proposed actions (control measures) and comment on each sector of the plan. 

The comment period is from January 10 through March 9.

Email your comments to .

Public Workshops / Open Houses

The Air District hosted eightopen housesbetween January 30 and February 8, 2017, |also available:Spanish|Vietnamese|Tagalog|Chinese|to provide the public an opportunity to learn about the Air District’s 2017 Plan.

Dates and locations are below:
Monday, January 30
5:30-7:30 PM
Quinlan Community Center
10185 N Stelling Rd
Cupertino

Tuesday, January 31
4:00-6:00 PM
Bay Area Metro Center
375 Beale Street
San Francisco

Wednesday, February 1
5:00 - 7:00 PM
Albert J. Boro Community Center
50 Canal St.
San Rafael

Thursday, February 2
5:30-7:30 PM
Yountville Community Center, Heritage Room
6516 Washington St.
Yountville

Monday, February 6
1:30-3:30 PM
Walnut Creek Marriott
2355 North Main St.
Walnut Creek

Monday, February 6
5:30-7:30 PM
Holiday Inn Dublin
6680 Regional St.
Dublin

Tuesday, February 7
4:00 - 6:00 PM
Dr. Martin Luther King Jr. Library - Room 225
150 East San Fernando St.
San Jose

Wednesday, February 8
4:00-6:00 PM
Cal State East Bay Oakland Center
1000 Broadway #109
Oakland

The Air District held a public workshop in February 2014 to begin the process of updating the 2010 Clean Air Plan. An archived webcast of the workshop is available.  

Six open houses were also held in January and February of 2016 to provide the public with information about the Air District’s 2017 Plan.

Contact Us


Clean Air Plan
Christy Riviere
Principal Environmental Planner
 | 415.749.4925

Regional Climate Protection Strategy
David Burch
Principal Environmental Planner
 | 415-749-4641

Contact Us

Christy Riviere
Nhà Hoạch Định Môi Trường Chính, Planning and Research

415.749.4925

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Tuesday,
  3/28

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Wednesday,
  3/29

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 3/27/2017