Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Pag-aaral ng mga Lokal Emisyon

Alamin ang tungkol sa espesyal na layunin na mga pag-aaral ng mga emisyon sa Bay Area at tingnan ang impormasyon tungkol sa mga huling pag-aaral.

May mga okason na ang Distrito ng Hangin ay nagsasagawa ng maiikling pag-aaral ng mga emisyon sa Bay Area upang:

  • Pabutihin ang katumpakan ng mga tantiya ng mga emisyon
  • Tasahin ang mga benepisyo ng mga hakbang sa pagbawas ng mga emisyon
  • Gumawa ng mga emisyon para sa lokal na mga pagtasa ng pagpaparumi sa hangin

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga huling mga pag-aaral ng mga emisyon sa ibaba.

Pag-aaral ng Panghilang Trak sa Port of Oakland

Ang Distrito ng Hangin ay nakipagtulungan sa UC Berkeley at sa Lawrence Berkeley National Laboratory upang sukatin ang mga emisyon mula sa mga panghilang trak bago, sa panahon, at pagkatapos ipatupad ang isang tuntunin sa mga emisyon.

Sa isang set ng mga kampanya sa pagsubaybay mula noong 2009 hanggang 2013, ang mga pananaliksik ay nagdokumento ng malalaking pagbawas sa mga emisyon mula sa trak na naglilingkod sa Port of Oakland.  Sa panahong ito, ang fraction ng mga trak na nagtataglay ng diesel particle filter sa Port of Oakland ay tumaas mula 2 patungo sa 99%, at ang median na edad ng makina ay bumaba sa 11 patungo sa 6 na taon. Katulad nito, ang average ng antas ng emisyon ay bumaba ng 76% para sa itim na karbon at 53% para sa nitrogen oxides. Ang mga unang resulta ng pag-aaral ay inilathala sa Environmental Science & Technology.

Pag-aaral ng Trak sa Caldecott Tunnel

Simula sa tag-init ng 2014, sinuportahan ng Distrito ng Hangin ang pag-aaral ng Lupon ng mga Tagatulong ng Hangin ng California sa Caldecott Tunnel upang sukatin ang mga benepisyo ng mga emisyon ng Regulasyon ng Trak and Bus ng CARB.

Ang mga pananaliksik mula sa Lawrence Berkeley National Laboratory at UC Berkeley ay gumagamit ng mga gumagalaw na sampol na van ng Distrito upang sukatin ang mga emisyon mula sa ginagamit-sa-daan, heavy-duty na mga trak sa tatlong yugto ng pagpapatupad ng bagong regulasyon:

  1. 2014 – Kapag ang isang malaking bahagi ng mga trak ay magtataglay ng mga diesel particle filter.
  2. 2015 – Kapag ang mga makina bago ang 1994 ay mapapalitan ng 2010 at mga bagong makina.
  3. 2017 – Kapag ang makina bago ang 1996 ay mapapalitan ng 2010 at mas bagong mga makina.

(Add image here.)

Ang mga gumagalaw na sampol ng Distrito ng Hangin ay ginagamit upang magsampol ng mga plume ng trak mula sa itaas ng kanlurang pasukan patungo sa Caldecott Tunnel (2014).

Pag-aaral ng Pampasaherong Tren ng Caltrain

Sa tag-init ng 2014, ang Distrito ng Hangin ay nag-isponsor ng isang pag-aaral upang sukatin ang mga emisyon ng itim na karbon para sa ginagamit, diesel-electric na mga pampasaherong tren sa fleet ng Caltrain, na nagpapatakbo sa kahabaan ng peninsula ng San Francisco sa pagitan ng San Francisco at Gilroy. Ang fleet ng Caltrain ay babaguhin patungo sa elektrisidad sa 2019, kaya ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang tantiyahin ang mga benepisyo ng mga emisyon ng elektric na mga pampasaherong tren. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay din ng pagkakataon upang paghambingin ang mga emisyon mula sa ginagamit na mga pinanggagalingan sa mga pederal mga pamantayan sa mga emisyon, dahil marami sa mga makina ng Caltrain ay ginawan ng malaking pag-aayos upang bawasan ang mga emisyon. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay ilalathala sa isang ulat.

Pag-aaral ng mga Emisyon ng Methane

Ang ilang pag-aaral kamakailan ay nagmumungkahi na ang pambansa at panrehiyong tantiya ng emisyon ng methane ay kulang ang tantiya ng 50 hanggang 100%. Ang pag-unawa kung bakit ang mga emisyon ng methane ay may kulang na tantiya ay mahalaga sa pagbuo ng mabibisang hakbang sa pagkontrol ng gas na greenhouse.

Sa pakikipagtulungan sa mga mananaliksik ng Lawrence Berkeley National Laboratory, ang Distrito ng Hangin ay nagsasagawa ng isang pag-aaral upang tayahin at pabutihin ang mga tantiya ng emisyon ng methane sa Bay Area. Ang pag-aaral ay magsusulong ng naunang gawain kung saan ang mga mapa ng mga emisyon ng methane ay binuo para sa bawat sektor ng malaking pinanggagalingan sa estado. Ang mga mananaliksik ay magtataya ng kasalukuyang imbentaryo ng mga emisyon ng Distrito ng Hangin, babaguhin ang mga mapa ng emisyon ng methane nang may mas mahusay na precision para sa Bay Area, at magmumungkahi ng mga paraan upang pabutihin ang mga tantiya ng emisyon, tutukoy ng mga hakbang sa pagkontrol, at magtatanya ng mga takbo ng emisyon sa paglipas ng panahon.

Mga Imbentaryo ng Pangkomersiyong Maritime Seaport

Noong 2006, ang Distrito ng Hangin, California Lupon ng mga Tagatulong ng Hangin, at Port of Oakland ay nagsimula ng isang maraming-taon na nagtutulungang pag-aaral upang tantiyahin ang panganib ng pampublikong kalusugan mula sa pagkahantad sa mga emisyon ng diesel sa West Oakland. Ang mga pananaliksik ay nagtasa ng mga emisyon ng singawan ng tatlong pangunahing pinanggagalingan:

  1. Maritime Port of Oakland
  2. Riles ng Union Pacific
  3. Mga pinanggagalingan sa komunidad ng West Oakland, tulad ng di-pandaungan na mga sasakyang-dagat at mga trak

Ang Distrito ng Hangin at Koalisyon ng Pagpaplano sa Bay ay nakipagtulungan upang ihanda ang isang imbentaryo ng mga emisyon ng maritime para sa apat na pampublikong daungan ng Bay Area. Ang mga mananaliksik ay sumunod sa mga pamamaraang ginagamit para sa imbentaryo ng 2005 ng mga emisyon sa hangin ng seaport upang tiyakin ang isang patuloy na set ng mga imbentaryo para sa mga pampublikong daungan ng rehiyon.

Ang mga imbentaryo ng mga emisyon ng pangkomersiyong maritime seaport ay ginawa para sa mga sumusunod na daungan:

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/24/2015