Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Espesyal na Ulat

Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area ay lumilikha pana-panahon ng mga ulat sa mga lugar na inaalala ng publiko. Ang mga ulat na to ay kabilang ang mga buod at pagsusuri ng mga datos ng pagsubaybay sa hangin, pagtasa ng panganib ng isang partikular na pasilidad na ginagawa bilang bahagi ng Programang "Hot Spots" ng mga Lason sa Hangin, o mga pagtasa ng panganib na ginagawa para sa mga espesyal na kaso.

Date of ReportReports and Associated DocumentsTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 9 items in 2 pages
2/3/2015Lehigh Health Risk Assessment Addendum - BAAQMD Approval
2/3/2015
Reports and Associated Documents:
11/20/2014Comments on the Lehigh HRA Addendum will be accepted by the BAAQMD until the close of business on December 22, 2014


Lehigh HRA Addendum October 2014


Appendix A CEIR analytical


CEIR update Oct 29 2014


Appendix B


Appendix C – AERMOD and Appendix D – HARP are available upon request


Appendix E-1 Annual Average GLC


Appendix E-2 Maximum Hourly GLC


Raw Data


Wind Speed Data
11/20/2014
Reports and Associated Documents:
Comments on the Lehigh HRA Addendum will be accepted by the BAAQMD until the close of business on December 22, 2014


Lehigh HRA Addendum October 2014


Appendix A CEIR analytical


CEIR update Oct 29 2014


Appendix B


Appendix C – AERMOD and Appendix D – HARP are available upon request


Appendix E-1 Annual Average GLC


Appendix E-2 Maximum Hourly GLC


Raw Data


Wind Speed Data
9/8/2014Comments on the following two documents will be accepted by the BAAQMD until the close of business on October 9, 2014


Lehigh Southwest Cement Co. response to BAAQMD's HRA Comment Letter


2013 Air Quality Modeling Protocol for Lehigh Southwest Cement Co.
12/31/20132013 Health Risk Assessment for Lehigh Southwest Cement Company - This HRA was submitted to the District to demonstrate compliance with BAAQMD Regulation 9-13-303 requirements at maximum capacity. This document is currently under review by District staff. Comments will be accepted until June 1, 2014.
5/31/2013Addendum to 2011 Health Risk Assessment for Lehigh Southwest Cement Company, 2013 - This addendum provides an estimate of the Maximum production rate at which the facility can operate with reasonable assurance that the AB2588 notification levels will not be exceeded.

Contact Us


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016