Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Espesyal na Proyektong Pagsubaybay sa Hangin

Alamin ang tungkol sa espesyal na layunin na mga proyektong pagsubaybay sa Bay Area at pagsubaybay sa mga dalisayan.

Mga Lokal na Proyektong Pagsubaybay sa Hangin

May mga okasyon na ang Distrito ng Hangin ay nag-iinstala at nagpapatakbo ng pansamantalang mga istasyon ng pagsubaybay sa hangin at/o kagamitan sa Bay Area gaya ng ipinahihintulot ng mga kakayahan. Ang mga istasyong ito ng pagsububay ay karaniwang inilalagay upang:

  • Alamin ang mga epekto ng pababang hangin mula sa isa o higit na mga pinanggagalingan ng pagpaparumi.
  • Alamin kung ang mga pagsukat ng kalidad ng hangin sa pinakamalapit na permanenteng istasyon ng pagsubaybay ay tumpak na kumakatawan sa mga antas ng pamparumi sa isang lugar ng interes.
  • Magtipon ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga ispesipikong pamparumi.

Tingnan ang impormasyon tungkol sa huling mga proyekto sa ibaba.

Pagsubaybay at mga Dalisayan

Upang ipatupad ang pagsubaybay sa mga dalisayan ng Bay Area ang Distrito ng Hangin ay bumuo ng isang Ekspertong Panel sa Pagsubaybay ng Kalidad ng Hangin upang magrekomenda ng mga teknolohiya, paraan, at kasangkapan upang pabutihin ang mga kakayahan sa pagsubaybay sa malapit sa mga pasilidad na ito.


Refinery Stakeholders

Sign up to stay informed about rules, monitoring efforts, emission inventory guidelines, and other initiatives specifically involving refineries in the Air District’s jurisdiction.

Refinery Stakeholders Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  


PM2.5 Design Values With and Without Wildfire Smoke Episodes

This preliminary analysis provides a rough evaluation of how air quality trends would be different without the impact of a few of the largest most recent wildfires, by removing days in 2017 and 2018 impacted by wildfire smoke from the calculation of PM2.5 design values.

As shown in this document, when days impacted by wildfire are excluded, the 2017-2019 PM2.5 design values are below the applicable state and federal standards.

Contact Us


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/10/2021