Về Địa Hạt Không Khí

Ad Hoc Committee on Equity, Access, and Inclusion

Members

 • Chair
  Davina Hurt

  Council Member Davina Hurt

  City of Belmont

  Davina Hurt
  Council Member Davina Hurt
  Board Position: Chair
  District: City of Belmont
  Current Term: 01/01/22 - 12/31/23
  Biography: Davina Hurt
 • John J. Bauters

  Mayor John J. Bauters

  City of Emeryville

  John J. Bauters
  Mayor John J. Bauters
  Board Position: Member
  District: City of Emeryville
  Current Term: 04/12/22 - 04/12/24
  Biography: John Bauters
 • John Gioia

  Giám Thị John Gioia

  Quận Contra Costa

  John Gioia
  Giám Thị John Gioia
  Board Position: Member
  District: Quận Contra Costa - Địa Hạt 1
  Current Term: 11/01/06 - 06/30/17
  Biography: John Gioia
 • Groom

  Giám Thị Carole Groom

  Quận San Mateo

  Groom
  Giám Thị Carole Groom
  Board Position: Member
  District: Quận San Mateo - Địa Hạt 2
  Current Term: 01/01/09 - 01/31/17
  Biography: Carole Groom
 • miley photograph

  Giám Thị Nate Miley

  Quận Alameda

  miley photograph
  Giám Thị Nate Miley
  Board Position: Member
  District: Quận Alameda - Địa Hạt 4
  Current Term: 01/01/01 - 01/31/17
  Biography: Nate Miley
 • Rice Photograph

  Giám Thị Katie Rice

  Quận Marin

  Rice Photograph
  Giám Thị Katie Rice
  Board Position: Member
  District: Quận Marin - Địa Hạt 2
  Current Term: 12/01/14 - 12/31/18
  Biography: Katie Rice
 • Mark Ross

  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross

  Thành Phố Martinez

  Mark Ross
  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross
  Board Position: Member
  District: Thành Phố Martinez
  Current Term: 03/01/00 - 01/31/17
  Biography: Mark Ross
 • Supervisor Shamann Walton

  Supervisor Shamann Walton

  City and County of San Francisco

  Supervisor Shamann Walton
  Supervisor Shamann Walton
  Board Position: Member
  District: City and County of San Francisco
  Current Term: 02/23/21 - 02/01/25
  Biography: Supervisor Shamann Walton

Contact Us

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073

Executive Office

(415) 749-5016

Hearing Board

(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Cập Nhật Lần Cuối: 06/04/2022