Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air District Leadership

amended2 The Air District’s leaders oversee its operations, support its mission, and guide its approach to managing and improving air quality in the Bay Area.

Ang mga lider ng Distrito ng Hangin ay responsable para sa panlahat na mga tungkulin at aktibidad ng Distrito, kabilang ang pagbuo ng patakaran, pangangasiwa, pagpapatupad, pagbibigay ng permiso, pagbuo ng teknolohiya, pagpaplano, pagkakaloob ng mga gawad at impormasyon sa publiko.

Ang Distrito ng Hangin ay gumagamit ng isang progresibong paraan sa pagkontrol ng pagpaparumi sa hangin. Sa pagpapatibay ng makakatwirang plano sa kalidad ng hangin at paglalagay ng makakatwirang regulasyon (sensitibo sa mga epekto sa lipunan at ekonomiya), naiaakmang pagbibigay ng permiso, kapaki-pakinabang na tulong sa pagsunod, at proaktibong pagpapatupad, ang Distrito ay may isa sa pinakamatuguning mga programa sa hangin sa bansa.

Jack Broadbent

Jack Broadbent

Tagapagpaganap na Opisyal/APCO

Si Jack P. Broadbent ay naglilingkod bilang Punong Tagapagpaganap na Opisyal)Opisyal sa Pagkontrol ng Pagpaparumi sa Hangin, para sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin). Sa katungkulang ito, si Mr. Broadbent ay responsable para sa pangangasiwa ng mga programa ng Distrito ng Hangin upang makamit at panatilihin ang malusog na kalidad ng hangin para s 7 milyong tao na naninirahan sa siyam na county ng San Francisco Bay Area ng California.

Si Mr. Broadbent ay sumama sa Distrito ng Hangin pagkatapos maglingkod ng higit sa dalawa at kalahating taon bilang Direktor ng Dibisyon ng Hangin sa Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S., Rehiyon IX. Sa katungkulang iyon, si Mr. Broadbent ay responsable sa pangangasiwa ng pagpapatupad ng Batas sa Malinis na Hangin gayon din ng mga programa sa panloob na kalidad ng hangin at radyasyon para sa rehiyon ng Pacific Southwest ng Estados Unidos. Bago maglingkod sa EPA, si Mr. Broadbent ay nagtrabaho para sa Distrito sa Pamahahala ng Kalidad ng Hangin ng South Coast bilang isang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal, Direktor ng Pagpaplano at ibang mga nakatataas na katungkulan ng pamamahala. Habang nasa Distrito ng South Coast, si Mr. Broadbent ay nangasiwa ng pagbuo ng maraming landmark na programa na nakatuon sa malalaking pagpapabuti sa kalidad ng hangin sa rehiyon ng Los Angeles.

Si Mr. Broadbent ay may karanasan din sa pribadong industriya. Sa mga taon ng 1980s, si Mr. Broadbent ay naglingkod bilang Tagapamahala ng Mga Programang Pangkapaligiran ng Korporasyon para sa pinakamalaking tagapag-empleyo sa California: Hughes Aircraft Company.

Si Mr. Broadbent ay may digring Master sa Pangangasiwa ng Kapaligiran at isang digring Batsilyer ng Agham sa Agham na Pangkapaligiran—pare mula sa University of California sa Riverside.

TESTER

Deputy Air Pollution Control Officer – Operations

Wayne Kino serves as a Deputy Air Pollution Control Officer and oversees the operations programs at the Air District, including the Compliance and Enforcement Division, the Meteorology and Measurements Division, and the Communications Office.

Mr. Kino has been with the Air District for more than 30 years. Mr. Kino started his career with the Air District as an Inspector and worked his way up by serving in the Field Engineering Section, the Rule Development Office, and as a Manager in the Compliance and Enforcement Division before taking on this most recent role. During his time at the Air District, Mr. Kino has led the Compliance and Enforcement Division through the development and implementation of enhanced enforcement policies, procedures, and programs. He has substantial experience and skill in air pollution regulation. Before coming to the Air District, Mr. Kino worked for the US Park Service at Sequoia and Kings Canyon National Park and at the Chevron Richmond Refinery. Mr. Kino earned a Bachelor’s Degree in Forestry from UC Berkeley.

Brian C. Bunger

District Counsel

Brian C. Bunger is the District Counsel for the Air District. As the Air District’s chief legal officer, Mr. Bunger is the principal manager for all legal affairs of the agency, including litigation, legal aspects of enforcement actions pursued by the Air District, contracts review and negotiations, providing counseling on regulatory and administrative law issues, and acting as Counsel to the Air District’s Executive Officer, Board of Directors, and Advisory Council.

Mr. Bunger joined the Air District in 2000 as the agency’s Senior Assistant Counsel and was appointed its District Counsel by the Board of Directors in 2002. Mr. Bunger is also General Counsel and a Member of the Board of Directors of the Bay Area Clean Air Foundation, and a Member of the Board of Directors of the Air and Waste Management Association. From Fall 2004 through 2006, Mr. Bunger was the Chair of the Attorneys’ Committee of the California Air Pollution Control Officers Association.

Prior to joining the Air District, Mr. Bunger was in private practice in San Francisco, handling a broad range of environmental counseling and litigation matters.

Mr. Bunger holds a Bachelor of Arts, with High Honors, from the University of California, Berkeley, and a Juris Doctorate from the University of California, Hastings College of the Law. Mr. Bunger has been a member of the California Bar since 1989.

Wayne Kino

Deputy Air Pollution Control Officer – Operations

Wayne Kino serves as a Deputy Air Pollution Control Officer and oversees the operations programs at the Air District, including the Compliance and Enforcement Division, the Meteorology and Measurements Division, and the Communications Office.

Mr. Kino has been with the Air District for more than 30 years. Mr. Kino started his career with the Air District as an Inspector and worked his way up by serving in the Field Engineering Section, the Rule Development Office, and as a Manager in the Compliance and Enforcement Division before taking on this most recent role. During his time at the Air District, Mr. Kino has led the Compliance and Enforcement Division through the development and implementation of enhanced enforcement policies, procedures, and programs. He has substantial experience and skill in air pollution regulation. Before coming to the Air District, Mr. Kino worked for the US Park Service at Sequoia and Kings Canyon National Park and at the Chevron Richmond Refinery. Mr. Kino earned a Bachelor’s Degree in Forestry from UC Berkeley.

Contact Us


(415) 749-5016

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    10/27

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Wednesday,
    10/28

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 3/5/2018