Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá

Nâng cấp hoặc thay thế thiết bị dầu máy động cơ của xe không lưu thông trên đường với tài trợ từ Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa. Chương trình này nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm không khí gây ra bởi các hoạt động vận chuyển hàng hóa tại California.

Hướng Dẫn Người Sử Dụng Cách Nộp Đơn Dự Án Xe Tải Trực Tuyến

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá 5 Năm

Địa Hạt sẽ điều hành Chương Trình Giảm Phát Thải do Vận Chuyển Hàng Hóa Mục 1B cho Vùng Vịnh.  Trong giai đoạn tài trợ, Địa Hạt Không Khí sẽ phát thư mời thầu cho các dự án gồm xe tải, đầu máy xe lửa, Bộ Vận Chuyển Đông Lạnh (Transportation Refrigeration Units - TRU), thiết bị vận chuyển hàng hóa, và thiết bị năng lượng từ bờ.  Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California đã phê duyệt xấp xỉ $48 triệu cho Chương Trình 5 Năm của Địa Hạt Không Khí.

Thiết Bị Đủ Điều Kiện và Các Ngày Yêu Cầu

Equipment CategorySolicitation Datestable-mobile-only-column

Heavy-duty diesel trucks, charging/fueling infrastructure, and truck-stop electrification

Open through June 16, 2022
Ships at berth (shore power)Open through August 1, 2022
Solicitation Dates:
Open through August 1, 2022

Cargo-handling equipment

Open through August 1, 2022
Solicitation Dates:
Open through August 1, 2022

Transport refrigeration units (TRUs)

Open through August 1, 2022
Solicitation Dates:
Open through August 1, 2022
Locomotives and railyardsOpen through August 1, 2022
Solicitation Dates:
Open through August 1, 2022

Dự Án Đầu Máy Xe Lửa và Đường Sắt

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt các đơn đăng ký dự án đầu máy xe lửa và đường sắt cho đến ngày 29 tháng 1 năm 2016. Vui lòng xem các mẫu đơn và tờ thông tin dưới đây.

Dự Án Xe tải

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt đơn dự án xe tải để mời thầu đợt 2 cho Chương Trình 5 Năm, ngày 25 tháng 1 – ngày 15 tháng 4 năm 2016. Đây là đợt mời thầu dự án xe tải thứ 2 của Chương trình 5 năm. Hành động ngày để thay thế hoặc nâng cấp xe tải hạng nặng chạy bằng dầu điêzen hoặc lắp đặt hạ tầng cơ sở nạp liệu với khoản tài trợ kinh phí.

Thiết Bị Đủ Điều Kiện

Lựa Chọn Tài Trợ Thiết Bị

Những dự án dưới đây đủ điều kiện để được kinh phí tài trợ theo chương trình này:

 • Thay thế Thiết Bị/Xe - thay thế xe tải máy dầu điêzen hạng nặng, TRU, thiết bị vận chuyển hàng hóa và đầu máy xe lửa bằng thiết bị sạch nhất hiện có
 • Nâng cấp động cơ/chuyển đổi điện - nạp lại năng lượng cho động cơ xe tải máy dầu điêzen thuộc đoàn xe nhỏ, đời 2015 hoặc mới hơn, hoặc chuyển đổi xe tải máy dầu điêzen thành xe điện
 • Điện hóa trạm xe tải - lắp đặt cơ sở hạ tầng điện hóa để giảm thiểu việc động cơ máy dầu điêzen nổ máy chạy không ngừng ở một chỗ do nhiều xe cùng dừng tại trạm xe tải
 • Cơ sở hạ tầng nạp và tiếp nhiên liệu – xây dựng cơ sở hạ tầng sạc điện, nạp hydro hay sạc lại cryo cho xe tải, thiết bị vận chuyển hàng hóa hay TRU.
 • Tân trang đầu máy xe lửa - tân trang hoặc lắp đặt bộ phụ tùng tái sản xuất hoặc bộ lọc nhằm giảm phát thải từ động cơ đầu máy xe lửa
 • Thiết bị đo và kiểm soát phát thải - lắp đặt hệ thống đo và kiểm soát phát thải để giảm phát thải máy dầu điêzen từ đầu máy xe lửa và tàu tại cảng
 • Điện hóa cảng biển (tàu tại cảng) - đối với bến tàu chở hàng dùng cho tàu biển không thuộc yêu cầu kiểm soát của Tàu CA trong Quy Định Bến Cảng, lắp đặt hạ tầng cơ sở điện hóa theo mạng lưới và không theo mạng lưới

Hội đủ điều kiện

Khoản kinh phí tài trợ không được sử dụng với những thiết bị mà đã được yêu cầu nâng cấp hoặc thay thế theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận, bao gồm các thiết bị không tuân theo Quy định CARB hiện hành.

Quy Trình Nộp Đơn và Cấp

 1. Xác định xem thiết bị của quý vị có đủ điều kiện hay không và lựa chọn loại dự án.
 2. Thu thập thông tin cần thiết về thiết bị hiện hành của quý vị và lịch sử dùng thiết bị, bao gồm thông tin về máy và tân trang động cơ, cũng như các chứng chỉ tuân thủ về đoàn xe
 3. Nộp đơn trực tuyến (dự án hạ tầng cơ sở nộp đề xuất)
 4. Nhân viên địa hạt xem xét đơn về độ hoàn chỉnh và đủ điều kiện, sau đó liên hệ với ứng viên nếu cần bổ sung thêm thông tin.
 5. Nhân viên địa hạt nộp danh sách dự án đã phê duyệt cho Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí CA để xem xét và xếp hạng. Các dự án được xếp ở thứ hạng cao sẽ được lựa chọn để tài trợ
 6. Nhân viên địa hạt kiểm tra trước thiết bị hiện tại, cung cấp hợp đồng dự án đối với những dự án đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện của Chương trình.
 7. Bên được tài trợ phải hoàn thành dự án theo yêu cầu của hợp đồng. Sau khi thiết bị vượt qua được các đợt kiểm tra, bên được tài trợ (hoặc đại lý) gửi yêu cầu thanh toán cho Địa Hạt Không Khí.
 8. Bên được tài trợ duy trì & sử dụng thiết bị theo yêu cầu hợp đồng, và nộp báo cáo cần thiết cho đến khi hết hạn hợp đồng (thời hạn dự án)

Danh Sách Dự Án Được Phê Duyệt Trước Đây

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Thông Tin Bổ Sung

Phần 1B: Chương Trình Giảm Thiểu Phát Thải do Dịch Chuyển Hàng Hóa là sự hợp tác giữa CARB và các cơ quan địa phương (chẳng hạn như các địa hạt không khí, cảng, và các cơ quan vận chuyển) để nhanh chóng giảm phát thải gây ô nhiễm không khí và rủi ro sức khỏe do hoạt động dịch chuyển hàng hóa dọc theo  các hành lang thương mại của California. CARB cung cấp tài trợ cho các cơ quan đủ điều kiện; những cơ quan này sẽ cấp ưu đãi tài chính cho các chủ sở hữu thiết bị dịch chuyển hàng hóa nhằm nâng cấp lên các công nghệ sạch hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang chủ của Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá hoặc liên hệ với CARB theo số (916) 44-GOODS (444-6637) hoặc qua  email: 

Subscribe to the Carl Moyer Notification List
*

Contact Us

Yu Zhang Liu
Senior Staff Specialist, Ưu Đãi Chiến Lược

415.749.8430

Grants Programs Information Request Line, Ưu Đãi Chiến Lược

415.749.4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 19/01/2022