Tài Trợ Ngân Sách

Xe Tải Vận Chuyển Hàng Hóa

Thay thế hoặc nâng cấp xe tải hạng nặng chạy bằng máy dầu điêzen hoặc lắp đặt hạ tầng cơ sở nạp liệu với khoản tài trợ từ Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa. Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các thiết bị chính được dùng trong quá trình dịch chuyển thiết bị thương mại tại các tuyến thương mại chính của California.

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá 5 Năm – Xe Tải Máy Dầu điêzen Hạng Nặng

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt các đơn cho thay thế xe tải của Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa và nạp lại năng lượng cho động cơ, hạ tầng cơ sở sạc và nạp nhiên liệu, và dự án điện hóa trạm dừng xe tải, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4 năm 2016. 

Những chủ xe tải máy dầu điêzen hạng 6, 7, và 8 đủ điều kiện sẽ được mời tham gia chương trình này. Xe tải vận chuyển ngắn (bến cảng) cũng đủ điều kiện nộp đơn trong đợt mời thầu này. Mọi đơn đăng ký tham gia chương trình phải được gửi trước Thứ 6, ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Vui lòng tìm hiểu thông tin dưới đây để xác định xem thiết bị của quý vị có đáp ứng yêu cầu về tính thích hợp của chương trình hay không trước khi quyết định nộp đơn trực tuyến. Bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Đợt mời thầu xe tải 5 Năm đầu tiên đã đóng cửa ngày 20 tháng 11 năm 2015, và nhân viên đang đánh giá đơn đăng ký đã nhận được. Nhân viên sẽ liên hệ với những người nộp đơn cho xe tải vào đầu năm 2016 theo thông tin liên hệ ghi trong đơn.

Các Loại Dự Án

Những dự án dưới đây sẽ đủ điều kiện để được kinh phí tài trợ theo chương trình này:

 • Thay Thế Thiết Bị/Xe - thay thế xe tải máy dầu điêzen hạng nặng bằng thiết bị sạch nhất hiện có.
 • Nạp lại năng lượng cho động cơ - nạp lại năng lượng cho động cơ xe tải máy dầu điêzen thuộc đoàn xe nhỏ bằng động cơ đời 2015 hoặc mới hơn
 • Điện hóa trạm xe tải - lắp đặt cơ sở hạ tầng điện hóa để giảm thiểu việc động cơ dầu máy nổ máy chạy không ngừng ở một chỗ do nhiều xe cùng dừng tại trạm xe tải.
 • Hạ tầng cơ sở sạc và nạp nhiên liệu - lắp đặt hạ tầng cơ sở sạc điện hoặc nạp nhiên liệu hydro cho xe tải (yêu cầu thay thế ít nhất 3 xe tải dầu máy động cơ)

Hội đủ điều kiện

Xe tải máy dầu điêzen hạng nặng

Thiết bị chạy bằng máy dầu điêzen hiện hành phải đáp ứng các tiêu chí dưới đây về tính thích hợp để được cân nhắc tham gia chương trình:

 • Vận chuyển hàng hóa thương mại để bán hoặc mua trên các tuyến thuộc hành lang thương mại CA( bản đồ) (người nộp đơn có thể được yêu cầu dẫn chứng bằng tài liệu về khả năng của xe tải)
 • Động cơ hiện hành là động cơ hạng trung (medium-heavy duty - MHD) hoặc hạng nặng (heavy-heavy duty - HHD) được sản xuất năm 2009 hoặc sớm hơn (đối với xe tải hạng 6, xe tải sản xuất trong những năm 1998 - 2009)
 • Có nhà sản xuất ước tính Tổng Trọng Lượng Xe (Gross Vehicle Weight Rating - GVWR) là 19,501 lbs hoặc nặng hơn
 • có số dặm di chuyển tối thiểu là 20,000 dặm/năm (đối với xe tải hạng 6, tối thiểu 10,000 dặm/năm), và tối thiểu 75% hoạt động vận hành được thực hiện tại California trong 2 năm gần đây
 • Đã được đăng ký với DMV tại CA hoặc một phần tại CA (IRP) hai năm trước
 • Xe tải và đoàn xe hiện đang tuân thủ theo Quy Định Xe Tải và Xe Buýt California hay Quy Định Xe Tải Vận Chuyển Ngắn tại California được áp dụng
 • Đối với các dự án thay thế 2 trong 1, trao đổi xe tải 3 cách và xe tải cộng hạ tầng cơ sở sạc/nạp nhiên liệu, mỗi xe tải hiện hành đều tuân thủ theo Chương Trình và yêu cầu quy định của đoàn xe

Cơ sở hạ tầng sạc điện hoặc nạp nhiên liệu hydro

 • Chủ thiết bị đồng ý thay thế ít nhất ba xe tải máy động cơ trong đoàn xe của mình bằng xe tải chạy bằng nhiên liệu phù hợp với hạ tầng cơ sở nạp nhiên liệu được lắp đặt cho dự án
 • Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý, giấy phép và kỹ thuật về lắp đặt

Hạ tầng cơ sở điện hóa trạm xe tải

 • Được lắp đặt tại trạm dừng xe tải, cơ sở đa phương tiện hoặc trung tâm phân phối trong phạm vi bốn hành lang thương mại của CA
 • Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý, giấy phép và kỹ thuật về lắp đặt

Kích thước đoàn xe và yêu cầu tuân thủ

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá xác địnhđoàn xe lớn là đoàn xe gồm bốn hoặc hơn bốn xe tải máy dầu điêzen có tổng trọng lượng bản thân trên 14,000 lbs theo quyền sở hữu chung hoặc kiểm soát, và đoàn xe nhỏ là đoàn xe gồm dưới 3 xe tải máy dầu điêzen có tổng trọng lượng bản thân trên 14,000 lbs theo quyền sở hữu chung hoặc kiểm soát. Đối với mục đích của Chương trình này, đoàn xe vận chuyển ngắn sẽ được xác định theo cách tương tự. Trong thời gian nộp đơn và trong suốt thời hạn dự án, đoàn xe và từng xe của người nộp đơn phải tuân thủ theo Quy Định Xe Tải và Xe Buýt của CA hoặc Quy Định Xe Vận Chuyển Ngắn của CA được áp dụng.

Chương Trình này không chấp nhận đơn đối với xe tải máy dầu điêzen mà có hạn chót tuân thủ quy định trước ngày 1 tháng 1 năm 2017. 

Cách Nộp Đơn

 • Xem xét các tài liệu hỗ trợ nộp đơn trong Thông Tin Bổ Sung dưới đây
 • Xác định xem thiết bị hoặc đoàn xe của quý vị có hội đủ điều kiện hay không
 • Lựa chọn loại dự án
 • Thu thập thông tin về xe tải và động cơ của quý vị (và tân trang nếu có) trước khi bắt đầu nộp đơn trực tuyến
 • Nộp đơn xin trợ cấp trực tuyến - chỉ sử dụng MỘT đơn, nộp đơn đối với tất cả các thiết bị mà quý vị muốn nạp lại năng lượng hoặc thay thế (không nộp đơn mới cho mỗi xe tải), hạ tầng cơ sở sạc/nạp nhiên liệu có thể được điền vào cùng một đơn xin thay thế xe tải cùng với xe tải của quý vị
 • Dự án hạ tầng cơ sở sạc/nạp nhiên liệu và điện hóa trạm dừng xe tải đệ trình đề xuất gồm các hạng mục cần thiết trong Phụ Lục A (xem đường dẫn bên dưới)

Thông Tin Bổ Sung

Đại Lý Xe Tải Được Chứng Nhận

Dưới đây là danh sách các đại lý xe tải được Địa Hạt Không Khí chứng nhận. Các nhà cung cấp được chứng nhận có hợp đồng với Địa Hạt Không Khí để kiểm tra các xe tải cũ của quý vị và bán cho quý vị xe tải mới/đã sử dụng mà tuân thủ theo các quy định xe tải California. Địa Hạt Không Khí khuyến khích, nhưng không bắt buộc, sử dụng đại lý xe tải được Địa Hạt Không Khí chứng nhận.

Business NameContactPhone Numbertable-mobile-only-column
CDL Truck Solutions (Lodi)Jeff Godwin(209) 663-8848
CDL Truck Solutions (Lodi)
Contact:
Jeff Godwin
Phone Number:
(209) 663-8848
Central California Truck & Trailer Sales (Stockton)Bill Myers(209) 390-1303
Central California Truck & Trailer Sales (Stockton)
Contact:
Bill Myers
Phone Number:
(209) 390-1303
Coast Counties Peterbilt (San Jose)Barry Lamanna(831) 758-2441
Coast Counties Peterbilt (San Jose)
Contact:
Barry Lamanna
Phone Number:
(831) 758-2441
Delta Truck Center (French Camp)Steve Blanchard(209) 649-9252
Delta Truck Center (French Camp)
Contact:
Steve Blanchard
Phone Number:
(209) 649-9252
Fitzgerald Truck Sales (Oakland)Kathy Fitzgerald(510) 584-7404
Fitzgerald Truck Sales (Oakland)
Contact:
Kathy Fitzgerald
Phone Number:
(510) 584-7404
Golden Gate Truck Center (Oakland)Tom Dempsey or Dan S. Loo(510) 632-3535
Golden Gate Truck Center (Oakland)
Contact:
Tom Dempsey or Dan S. Loo
Phone Number:
(510) 632-3535
Gibbs Truck Centers (Fresno)Mark Rapin(559) 445-9690
Gibbs Truck Centers (Fresno)
Contact:
Mark Rapin
Phone Number:
(559) 445-9690
Interstate Truck Center (Stockton)Jason Range(209) 922-0215
Interstate Truck Center (Stockton)
Contact:
Jason Range
Phone Number:
(209) 922-0215
Monarch Truck Center (San Jose)Jim Hogan(408) 275-0500
Monarch Truck Center (San Jose)
Contact:
Jim Hogan
Phone Number:
(408) 275-0500
NorCal Kenworth-Bay Area (San Leandro)Dave Cedillo(510) 746-5281
NorCal Kenworth-Bay Area (San Leandro)
Contact:
Dave Cedillo
Phone Number:
(510) 746-5281
Opperman & Son, Inc (Healdsburg)Zach Baurer(707) 433-4421
Opperman & Son, Inc (Healdsburg)
Contact:
Zach Baurer
Phone Number:
(707) 433-4421
Peterson Trucks, Inc. (San Leandro)Russ Thielen(510) 618-5557
Peterson Trucks, Inc. (San Leandro)
Contact:
Russ Thielen
Phone Number:
(510) 618-5557
Riverview International Trucks (West Sacramento)Ray Stover(916) 371-3110
Riverview International Trucks (West Sacramento)
Contact:
Ray Stover
Phone Number:
(916) 371-3110
Rush Truck Centers of California (Fontana)Larry Scarpone(909) 574-1603
Rush Truck Centers of California (Fontana)
Contact:
Larry Scarpone
Phone Number:
(909) 574-1603
Southbay Truck Center (Carson)Ricardo R Long(562) 415-2262
Southbay Truck Center (Carson)
Contact:
Ricardo R Long
Phone Number:
(562) 415-2262
TEC of California, Inc. (Oakland)Jason Trimm(510) 577-5500
TEC of California, Inc. (Oakland)
Contact:
Jason Trimm
Phone Number:
(510) 577-5500
TEC of California, Inc. (Lathrop)Jeff Hibbard(209) 858-4110
TEC of California, Inc. (Lathrop)
Contact:
Jeff Hibbard
Phone Number:
(209) 858-4110
Western Truck Center (West Sacramento)Larry Collier(916) 319-5212
Western Truck Center (West Sacramento)
Contact:
Larry Collier
Phone Number:
(916) 319-5212

Contact Us

Grants Programs Information Request Line, Ưu Đãi Chiến Lược

415.749.4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/10/2015