Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá

Nâng cấp hoặc thay thế thiết bị dầu máy động cơ của xe không lưu thông trên đường với tài trợ từ Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa. Chương trình này nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm không khí gây ra bởi các hoạt động vận chuyển hàng hóa tại California.

Đơn Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa
Tạm Thời Chưa Có
Đơn này hiện không có trên mạng. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.

Hướng Dẫn Người Sử Dụng Cách Nộp Đơn Dự Án Xe Tải Trực Tuyến

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá 5 Năm

Địa Hạt sẽ điều hành Chương Trình Giảm Phát Thải do Vận Chuyển Hàng Hóa Mục 1B cho Vùng Vịnh.  Trong giai đoạn tài trợ, Địa Hạt Không Khí sẽ phát thư mời thầu cho các dự án gồm xe tải, đầu máy xe lửa, Bộ Vận Chuyển Đông Lạnh (Transportation Refrigeration Units - TRU), thiết bị vận chuyển hàng hóa, và thiết bị năng lượng từ bờ.  Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California đã phê duyệt xấp xỉ $48 triệu cho Chương Trình 5 Năm của Địa Hạt Không Khí.

Thiết Bị Đủ Điều Kiện và Các Ngày Yêu Cầu

Equipment CategorySolicitation Datestable-mobile-only-column

Heavy-duty diesel trucks, charging/fueling infrastructure, and truck-stop electrification

Currently Closed
Ships at berth (shore power)September 13 through December 17, 2021
Solicitation Dates:
September 13 through December 17, 2021

Cargo-handling equipment

September 13 through December 17, 2021
Solicitation Dates:
September 13 through December 17, 2021

Transport refrigeration units (TRUs)

September 13 through December 17, 2021
Solicitation Dates:
September 13 through December 17, 2021
Locomotives and railyardsSeptember 13 through December 17, 2021
Solicitation Dates:
September 13 through December 17, 2021

Dự Án Đầu Máy Xe Lửa và Đường Sắt

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt các đơn đăng ký dự án đầu máy xe lửa và đường sắt cho đến ngày 29 tháng 1 năm 2016. Vui lòng xem các mẫu đơn và tờ thông tin dưới đây.

Dự Án Xe tải

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt đơn dự án xe tải để mời thầu đợt 2 cho Chương Trình 5 Năm, ngày 25 tháng 1 – ngày 15 tháng 4 năm 2016. Đây là đợt mời thầu dự án xe tải thứ 2 của Chương trình 5 năm. Hành động ngày để thay thế hoặc nâng cấp xe tải hạng nặng chạy bằng dầu điêzen hoặc lắp đặt hạ tầng cơ sở nạp liệu với khoản tài trợ kinh phí.

Thiết Bị Đủ Điều Kiện

Lựa Chọn Tài Trợ Thiết Bị

Những dự án dưới đây đủ điều kiện để được kinh phí tài trợ theo chương trình này:

 • Thay thế Thiết Bị/Xe - thay thế xe tải máy dầu điêzen hạng nặng, TRU, thiết bị vận chuyển hàng hóa và đầu máy xe lửa bằng thiết bị sạch nhất hiện có
 • Nâng cấp động cơ/chuyển đổi điện - nạp lại năng lượng cho động cơ xe tải máy dầu điêzen thuộc đoàn xe nhỏ, đời 2015 hoặc mới hơn, hoặc chuyển đổi xe tải máy dầu điêzen thành xe điện
 • Điện hóa trạm xe tải - lắp đặt cơ sở hạ tầng điện hóa để giảm thiểu việc động cơ máy dầu điêzen nổ máy chạy không ngừng ở một chỗ do nhiều xe cùng dừng tại trạm xe tải
 • Cơ sở hạ tầng nạp và tiếp nhiên liệu – xây dựng cơ sở hạ tầng sạc điện, nạp hydro hay sạc lại cryo cho xe tải, thiết bị vận chuyển hàng hóa hay TRU.
 • Tân trang đầu máy xe lửa - tân trang hoặc lắp đặt bộ phụ tùng tái sản xuất hoặc bộ lọc nhằm giảm phát thải từ động cơ đầu máy xe lửa
 • Thiết bị đo và kiểm soát phát thải - lắp đặt hệ thống đo và kiểm soát phát thải để giảm phát thải máy dầu điêzen từ đầu máy xe lửa và tàu tại cảng
 • Điện hóa cảng biển (tàu tại cảng) - đối với bến tàu chở hàng dùng cho tàu biển không thuộc yêu cầu kiểm soát của Tàu CA trong Quy Định Bến Cảng, lắp đặt hạ tầng cơ sở điện hóa theo mạng lưới và không theo mạng lưới

Hội đủ điều kiện

Khoản kinh phí tài trợ không được sử dụng với những thiết bị mà đã được yêu cầu nâng cấp hoặc thay thế theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận, bao gồm các thiết bị không tuân theo Quy định CARB hiện hành.

Quy Trình Nộp Đơn và Cấp

 1. Xác định xem thiết bị của quý vị có đủ điều kiện hay không và lựa chọn loại dự án.
 2. Thu thập thông tin cần thiết về thiết bị hiện hành của quý vị và lịch sử dùng thiết bị, bao gồm thông tin về máy và tân trang động cơ, cũng như các chứng chỉ tuân thủ về đoàn xe
 3. Nộp đơn trực tuyến (dự án hạ tầng cơ sở nộp đề xuất)
 4. Nhân viên địa hạt xem xét đơn về độ hoàn chỉnh và đủ điều kiện, sau đó liên hệ với ứng viên nếu cần bổ sung thêm thông tin.
 5. Nhân viên địa hạt nộp danh sách dự án đã phê duyệt cho Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí CA để xem xét và xếp hạng. Các dự án được xếp ở thứ hạng cao sẽ được lựa chọn để tài trợ
 6. Nhân viên địa hạt kiểm tra trước thiết bị hiện tại, cung cấp hợp đồng dự án đối với những dự án đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện của Chương trình.
 7. Bên được tài trợ phải hoàn thành dự án theo yêu cầu của hợp đồng. Sau khi thiết bị vượt qua được các đợt kiểm tra, bên được tài trợ (hoặc đại lý) gửi yêu cầu thanh toán cho Địa Hạt Không Khí.
 8. Bên được tài trợ duy trì & sử dụng thiết bị theo yêu cầu hợp đồng, và nộp báo cáo cần thiết cho đến khi hết hạn hợp đồng (thời hạn dự án)

Danh Sách Dự Án Được Phê Duyệt Trước Đây

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Thông Tin Bổ Sung

Phần 1B: Chương Trình Giảm Thiểu Phát Thải do Dịch Chuyển Hàng Hóa là sự hợp tác giữa CARB và các cơ quan địa phương (chẳng hạn như các địa hạt không khí, cảng, và các cơ quan vận chuyển) để nhanh chóng giảm phát thải gây ô nhiễm không khí và rủi ro sức khỏe do hoạt động dịch chuyển hàng hóa dọc theo  các hành lang thương mại của California. CARB cung cấp tài trợ cho các cơ quan đủ điều kiện; những cơ quan này sẽ cấp ưu đãi tài chính cho các chủ sở hữu thiết bị dịch chuyển hàng hóa nhằm nâng cấp lên các công nghệ sạch hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang chủ của Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá hoặc liên hệ với CARB theo số (916) 44-GOODS (444-6637) hoặc qua  email: 

Cơ Sở Tháo Dỡ Được Chứng Nhận

Dưới đây là danh sách các Cơ Sở Tháo Dỡ Được Địa Hạt Không Khí Chứng Nhận Cơ Sở Tháo Dỡ Được Chứng Nhận có hợp đồng với Địa Hạt Không Khí để thực hiện kiểm tra theo yêu cầu và hoàn thành & đệ trình thủ tục giấy tờ cần thiết cho các chương trình GMERP. Địa Hạt Không Khí yêu cầu sử dụng cơ sở tháo dỡ được Địa Hạt Không Khí chứng nhận. Nếu quý vị muốn lựa chọn cơ sở tháo dỡ ngoài danh sách này, vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi để thảo luận.

Business NameContactPhone Numbertable-mobile-only-column
EO Truck and Trailer, Inc. (Ceres)Dolores Santiago(209) 537-2332
EO Truck and Trailer, Inc. (Ceres)
Contact:
Dolores Santiago
Phone Number:
(209) 537-2332
G&O Truck Parts (Jackson)Rux Oneto(209) 223-3121
G&O Truck Parts (Jackson)
Contact:
Rux Oneto
Phone Number:
(209) 223-3121
LKQ Acme Truck Parts (Stockton)Johnny Farah(209) 466-7021
LKQ Acme Truck Parts (Stockton)
Contact:
Johnny Farah
Phone Number:
(209) 466-7021
LKQ Valley Truck Parts (Fresno)Katie Sanchez(559) 490-4720
LKQ Valley Truck Parts (Fresno)
Contact:
Katie Sanchez
Phone Number:
(559) 490-4720
M. Fernandes Auto Wrecking & Towing (Pittsburg)David Teague(925) 432-6653
M. Fernandes Auto Wrecking & Towing (Pittsburg)
Contact:
David Teague
Phone Number:
(925) 432-6653
Mayfair Auto Wreckers (San Jose)Darius Branner(408) 251-1727
Mayfair Auto Wreckers (San Jose)
Contact:
Darius Branner
Phone Number:
(408) 251-1727
Opperman & Son, Inc. (Healdsburg)Brian Opperman(707) 433-4421
Opperman & Son, Inc. (Healdsburg)
Contact:
Brian Opperman
Phone Number:
(707) 433-4421
Valley Auto WreckersWilliam Hipolito(209) 667-0191
Valley Auto Wreckers
Contact:
William Hipolito
Phone Number:
(209) 667-0191

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 01/02/2016