Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Ưu Đãi Giảm Giá

Địa Hạt Không Khí hiện tài trợ thông qua Chương Trình Ưu Đãi Giảm Giá (Voucher Incentive Program - VIP) để giúp chủ các đoàn xe gồm 10 hoặc dưới 10 xe chạy bằng dầu máy động cơ tân trang hoặc thay thế xe tải bằng thiết bị mới hơn và có lượng phát thải thấp hơn.

Các Loại Dự Án

Tài trợ sẽ được thực hiện trên cơ sở thiết bị nộp trước được tài trợ trước, thiết bị nộp sau được tài trợ sau, đối với các thiết bị đủ điều kiện, cho đến khi phân bổ hết kinh phí tài trợ. Bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Hãy liên hệ với một nhà cung cấp được phê duyệt bởi Địa Hạt Không Khí để bắt đầu nộp đơn ngay hôm nay!

Tân Trang Động Cơ

Giảm thiểu phát thải từ xe tải lưu thông trên đường (Tổng Trọng Lượng trên 14,000 lbs) bằng cách lắp đặt thiết bị tân trang được chứng nhận bởi Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California. Khoản tài trợ từ $1,000 đến $10,000 sẽ được sử dụng để tân trang nhằm sớm giảm thiểu phát thải theo quy định.

Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

 • Xe tải có Tổng Trọng Lượng (Gross Vehicle Weight Rating - GVWR) là 14,000 lbs hoặc nặng hơn và là đời 2006 hoặc cũ hơn.
 • Xe tải không theo hạn chót Tuân Thủ Quy Định Xe Tải và Xe Buýt ARB trước Ngày 1 Tháng 1 Năm 2018.

Thay Thế Xe Tải

Thay thế xe tải máy dầu điêzen lưu thông trên đường (Tổng Trọng Lượng trên 14,000 lbs) bằng xe tải mới hoặc xe tải đã qua sử dụng mà có động cơ được ARB chứng nhận. Khoản tài trợ từ $5,000 đến $45,000 sẽ được cấp cho các dự án thay thế xe tải. Xe tải thay thế phải là xe mới hoặc đã qua sử dụng, đời 2007 hoặc mới hơn được chứng nhận đạt tiêu chuẩn phát thải 2007 hoặc sạch hơn. Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

Dự án thay thế:

Thay thế xe tải hiện hành có Tổng Trọng Lượng trong khoảng 14,001 và 26,000 lbs, đời:

 • 1998 đến 2006, và đang áp dụng Kế hoạch tuân thủ đời động cơ ARB mà không theo hạn chót Tuân Thủ Quy Định Xe Tải và Xe Buýt ARB trước ngày 1 tháng 1 năm 2018.
 • 1997 hoặc cũ hơn, và đang áp dụng các lựa chọn tuân thủ linh hoạt ARB thay thế mà không theo yêu cầu trang bị thêm, hiện hành ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Thay thế những xe hiện tại mà có tổng Tổng Trọng Lượng là 26,001 lbs hoặc nặng hơn, đời 2006 hoặc cũ hơn, nếu tuân theo các tùy chọn tuân thủ linh hoạt ARB và không theo yêu cầu tân trang hiện hành ngày 1 tháng 1 năm 2016 hoặc  yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn phát thải 2010 trước 2020.

Lưu ý: Người nộp đơn xin tài trợ VIP phải có chứng cứ bằng văn bản về việc tuân thủ thích hợp đối với đoàn xe ARB. Mọi thắc mắc về quy định cũng như tuân thủ ARB phải được gửi trực tiếp cho nhân viên của CARB theo 1-866-6DIESEL (866-634-3735) hoặc. Nhân viên BAAQMD không được truy cập vào các hồ sơ TRUCRS hoặc hệ thống thông báo TRUCRS trực tuyến.

Đủ Điều Kiện Cơ Bản

Những thiết bị và xe sau đây sẽ nhìn chung là đủ điều kiện để nhận được kinh phí VIP; tuy nhiên, quý vị phải tuân thủ theo Quy Định Xe Tải và Xe Buýt Tiểu Bang (xem bên dưới) khi nộp đơn xin tài trợ:

 • Chủ sở hữu và nhà điều hành đoàn xe gồm 10 xe trở xuống
 • Xe tải có Tổng Trọng Lượng trên 14,000 pounds
 • Xe tải vận hành được và được đăng ký tại California
 • Thiết bị vận hành ít nhất 75% thời gian tại California
 • Đăng ký và có bảo hiểm trong hai (2) năm trước
 • Đáp ứng yêu cầu sử dụng hằng năm như đã được liệt kê trong Bảng Tài Trợ VIP Lưu Thông Trên Đường để tân trang hay tài trợ Thay Thế trong các Hướng Dẫn Chương Trình VIP hiện hành.
 • Những xe tải tuân thủ mà đáp ứng hoặc không tuân theo quy định ARB về yêu cầu giảm thiểu phát thải.
 • Phải giao thiết bị mới trước Ngày 31 Tháng 12 Năm 2016

Các Điều Lệ và Các Quy Định

Tài trợ không được sử dụng để nâng cấp hoặc mua thiết bị mà đã được yêu cầu theo quy định hiện hành, pháp lệnh của địa phương, hoặc hợp đồng. Tuy nhiên, tài trợ có thể được cấp cho các dự án tuân thủ ít nhất 1 đến 3 năm trước. Xem xét khả năng đủ tiêu chuẩn bằng cách xác định quy định đối với thiết bị của quý vị.

Quy Định Xe Tải và Xe Buýt Tiểu Bang được phê duyệt bởi ARB vào Tháng 12 Năm 2008. Mục đích của quy định này là giảm thiểu phát thải các chất hạt dầu điêzen, nitơ oxyt, và các chất ô nhiễm có tiêu chí khác do việc sử dụng các phương tiện máy dầu điêzen lưu thông trên đường. Điều lệ này tác động đến tính đủ điều kiện của toàn bộ các xe lưu thông trên đường, chạy bằng dầu điêzen hạng nặng hay dầu điêzen thay thế, vận hành trong California với tổng trọng lượng lớn hơn 14,000 pounds.

Các nguồn quy định ARB bổ sung:

Thông tin liên hệ đường dây nóng DIESEL:
1-866-6DIESEL (1-866-634-3735) hoặc

Cách Nộp Đơn

 1. Nhận đơn từ đại lý được chứng nhận của BAAQMD ( Xem danh sách dưới đây).
 2. Gửi đơn đã điền đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết cho đại lý đó.
 3. Đại lý này sẽ gửi đơn cho BAAQMD để xem xét.
 4. Những đơn mà được xác định là đã hoàn tất sẽ được đánh giá trên cơ sở đơn nộp trước đánh giá trước, đơn nộp sau đánh giá sau và sẽ được phê duyệt cho đến khi đã sử dụng hết kinh phí tài trợ.


Đại Lý Phân Phối VIP Đã Được Phê Duyệt Bởi BAAQMD

Dealer NameLocationPhonetable-mobile-only-column
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)1740 N. 4th Street/
San Jose, CA 95112
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)
Location:
1740 N. 4th Street/
San Jose, CA 95112
Phone:
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)260 Doolittle Drive/
San Leandro, CA 94577
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)
Location:
260 Doolittle Drive/
San Leandro, CA 94577
Phone:
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)7675 Conde Lane /
Windsor, CA 95492
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)
Location:
7675 Conde Lane /
Windsor, CA 95492
Phone:
408-591-4130
Ford Lincoln Fairfield (Attn: Ken Lalanne)3050 Auto Mall Court /
Fairfield, CA 94534
916-765-1635
Ford Lincoln Fairfield (Attn: Ken Lalanne)
Location:
3050 Auto Mall Court /
Fairfield, CA 94534
Phone:
916-765-1635
Golden Gate Truck Center (Attn: Edna Holloway, Russell Gebhard, Mateo Diaz, Ernie Contreras, or Bob Baldwin)8200 Baldwin Street/
Oakland, CA 94621
510-567-1929, 510-759-9479, 650-732-0339, 707-365-9005, or 510-409-4938
Golden Gate Truck Center (Attn: Edna Holloway, Russell Gebhard, Mateo Diaz, Ernie Contreras, or Bob Baldwin)
Location:
8200 Baldwin Street/
Oakland, CA 94621
Phone:
510-567-1929, 510-759-9479, 650-732-0339, 707-365-9005, or 510-409-4938
Monarch Truck Center (Attn: Paula Ventura or Tiffany Benton)195 N. 30th St./
San Jose, CA 95116
408-275-0500
Monarch Truck Center (Attn: Paula Ventura or Tiffany Benton)
Location:
195 N. 30th St./
San Jose, CA 95116
Phone:
408-275-0500
NorCal Kenworth (Attn: David Cedillo, Rick Dalton, or John McMahon)1755 Adams Avenue/
San Leandro, CA 94577
510-746-5281, 510-746-5210, 510-746-5283
NorCal Kenworth (Attn: David Cedillo, Rick Dalton, or John McMahon)
Location:
1755 Adams Avenue/
San Leandro, CA 94577
Phone:
510-746-5281, 510-746-5210, 510-746-5283
NorCal Kenworth (Attn: Rob Richter-Vitale)16715 Condit Road/
Morgan Hill CA 95037
408-500-3416
NorCal Kenworth (Attn: Rob Richter-Vitale)
Location:
16715 Condit Road/
Morgan Hill CA 95037
Phone:
408-500-3416
Peterson Trucks, Inc. (Attn: Russ Thielen)2718 Teagarden Street /
San Leandro, CA 94577
510-618 5557
Peterson Trucks, Inc. (Attn: Russ Thielen)
Location:
2718 Teagarden Street /
San Leandro, CA 94577
Phone:
510-618 5557
Platinum Chevrolet
(Attn: Jason Martin)
1235 Santa Rosa Ave. /
Santa Rosa, CA 94502
707-757-8961
Platinum Chevrolet
(Attn: Jason Martin)
Location:
1235 Santa Rosa Ave. /
Santa Rosa, CA 94502
Phone:
707-757-8961
TEC of California, Inc. (Attn: Adam VanderBee) 8099 S. Coliseum Way/
Oakland, CA 94621
510-577-5515
TEC of California, Inc. (Attn: Adam VanderBee)
Location:
8099 S. Coliseum Way/
Oakland, CA 94621
Phone:
510-577-5515
TEC of California, Inc. (Attn: Jason Trimm)400 Cesar Chavez Street /
San Francisco, CA 94124
510-577-5520
TEC of California, Inc. (Attn: Jason Trimm)
Location:
400 Cesar Chavez Street /
San Francisco, CA 94124
Phone:
510-577-5520
Western Truck Center (Attn: T.J. Rafael)1940 Fairway Drive, Suite J /
San Leandro, CA 94577
510-719-4530
Western Truck Center (Attn: T.J. Rafael)
Location:
1940 Fairway Drive, Suite J /
San Leandro, CA 94577
Phone:
510-719-4530

Cơ Sở Tháo Dỡ VIP Được Phê Duyệt Bởi BAAQMD

LƯU Ý: Bảng các đại lý và cơ sở tháo dỡ nêu trên sẽ được cập nhật khi có thêm người tham gia chương trình này.

Hồ Sơ Chương Trình

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Thông Tin Bổ Sung

Tìm hiểu về tài trợ xe tải lưu thông trên đường, bao gồm thông tin về loại dự án, thông tin quy định và các yêu cầu đối với đơn đăng ký.

Các nguồn tài trợ của Địa Hạt Không Khí khác gồm Quỹ Vận Chuyển cho Không Khí Sạch, và Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá

Contact Us

Adam Shapiro
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.8441

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 10/11/2021