Tài Trợ Ngân Sách

Ngân sách Quản Lý Chương Trình Địa Hạt

Tìm hiểu về Quỹ Quản Lý Chương Trình Địa Hạt TFCA và tìm kiếm cơ hội tài trợ đối với các dự án giảm thiểu chuyến đi và năng lượng thay thế.

Bốn mươi phần trăm (40%) kinh phí của Quỹ Vận Chuyển Cho Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air - TFCA) được tài trợ cho Quỹ Quản Lý Chương Trình Địa Hạt này.   

Tài trợ cho chương trình sẽ được cấp thông qua Quỹ Vận Chuyển Cho Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air - TFCA) trên cơ sở dự án trước cấp trước, dự án sau cấp sau cho đến khi hết kinh phí tài trợ. Đơn đăng ký phải được gửi đến người quản lý chương trình Cơ Quan Quản Lý Tắc Nghẽn của địa hạt và phải được hoàn thành để được cân nhắc tài trợ.

Các Loại Dự Án

Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

 • Dùng chung xe - bao gồm các dự án xe đưa rước, đi chung xe van, đi chung xe, quá cảnh, xe buýt chạy trên đường ray, và các dự án phát triển thông minh.
 • Xe giữ sạch không khí và hạ tầng cơ sở - gồm xe nhiên liệu thay thế và xe lai ghép, phế thải xe cũ, và hạ tầng cơ sở nhiên liệu thay thế.
 • Xe Đạp - gồm đường/làn đường/tuyến đường cho xe đạp, khóa và giá đỡ xe đạp, cũng như việc mua xe đạp mới.
 • Quản lý trục giao thông chính - bao gồm ưu tiên các tín hiệu quá cảnh và xác định thời gian tín hiệu.
 • Thay thế (nạp lại năng lượng) và tân trang động cơ  - thay thế động cơ cũ bằng động cơ mới được chứng nhận về mức phát thải, hoặc tân trang thiết bị kiểm soát phát thải cho động cơ.
Thông tin bổ sung về Quản Lý Chương Trình sẽ được cung cấp, bao gồm các mẫu báo cáo và hướng dẫn kế hoạch chi tiêu.Hội đủ điều kiện

Các cơ quan công cộng trong phạm vi thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí mới có thể được yêu cầu cấp tài trợ. Các đơn vị ngoài công lập có thể đủ điều kiện để được cấp tài trợ chỉ với những dự án xe giữ sạch không khí cụ thể.

Tài Liệu Chương Trình

Hướng Dẫn Kế Hoạch Chi Tiêu Quỹ Quản Lý Chương Trình Địa Hạt:

Mẫu Báo Cáo:

Báo Cáo Kiểm Toán:

Cách Nộp Đơn

Nộp trực tiếp cho Quản Lý chương trình Cơ Quan Quản Lý Tắc Nghẽn của Địa Hạt Không Khí:

 • Alameda:
 • Contra Costa:
 • Marin:
 • Napa: 
 • Santa Clara: 
 • San Francisco: 
 • San Mateo:
 • Solano:
 • Sonoma: 

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Contact Us

Linda Hui
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/05/2015