BACT / TBACT Workbook

Tingnan ang BACT/TBACT Workbook, isang tagatulong para sa paggabay sa mga aplikante para sa permiso at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng isang hakbang ng sa proseso ng pagbibigay ng permiso na kaugnay ng Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan.

Notifying Permit Applicants of a Regulatory Requirement to Use BACT for Emergency Backup Engines greater than or equal to 1000 BHP
The Air District is notifying permit applicants of achieved-in-practice BACT for large emergency backup engines. This would potentially affect engine permit applications under Air District review by requiring engines meet EPA Tier 4 emissions standards. To view the 3/29/2021 webinar, slides, and FAQs, visit the Workshops and Events web page.

Ang Best Available Control Technology and Best Available Control Technology for Toxics Workbook (PDF) ng Distrito ng Hangin ay idinisenyo upang magkaloob ng patnubay sa mga iniaatas ng BACT at TBACT para sa karaniwang ipinahihintulot na mga pinanggagalingan na sumasailalim sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan sa Bay Area.  Ang bawat pinanggagalingan na sumasailalim sa mga iniaatas na ito ay sinusuri nang “ayon sa kaso” upang malaman ang pagsunog sa mga iniaatas na ito at hindi lahat ng mga kaso ay sinasaklaw ng patnubay.

Ang workbook ay naglilingkod bilang isang patnubay para sa mga aplikante ng permiso, ang mga inhinyero ng Distrito ng Hangin, at ibang interesado sa pag-unawa sa mga limitasyon ng mga emisyon, mga kagamitan sa pagkontrol, at mga paraang kailangan upang tugunan ang BACT Tuntunin sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan at TBACT Tuntunin sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan ng Nakalalasong Nagkokontamina sa Hangin.

Seksiyon 1: BACT/TBACT Patakaran at Pagpapatupad

Seksiyon 2: Pagniningas na mga Pinanggagalingan

Mga Pakuluan, Pangkomersiyo, Pang-industriya, Pang-institusyon

Makinang May Panloob na Pagniningas

Mga Pampainit ng Proseso

Mga Gas na Turbine

Mga Tagalikha ng Singaw

Mga Kiln ng Semento

Seksiyon 3: Industrya ng Petrolyo

Mga Pasilidad sa Maramihang Pagkakarga

Mga Pasilidad ng Pamamahagi ng Gas

Mga Tagahiwalay ng Langis-tubig

Paggamot ng Tubig - Tagahiwalay ng Langis/Tubig

Mga Takas na Emisyon sa Dalisayan ng Petrolyo

Planta ng Pagbawi ng Sulfur

Seksyon 4: Mga Tangke sa Pag-iimbak ng Organikong Likido

Mga Tangke sa Pag-iimbak ng Organikong Likido

Mga Tangke sa Pag-iimbak (20,000 galon o mas marami)
Mga Tangke sa Pag-iimbak < 20,000="" galon="" na="" />

Seksyon 5: Mga Pinturang Pinanggagalingan

Mga Pagpapatakbo ng Gawaan na Panghimpapawid at Sangkap ng Pintura

Kubol ng Pangwilig - Pagpipinta sa mga Sangkap na Panghimpapawid

Kubol ng Pangwilig - Pagpipinta sa Flatwood Paneling at Wood Flat Stock

Sisidlang Metal, Pagsasara, at Pagpintang Coil

Sari-sari Pagpipinta ng mga Bahaging Metal at mga Produkto

Kubol ng Pagwisik - Pagpipinta ng Sari-saring Metal na Bahagi at Produkto Mga Bahaging Metal at mga Produkto

Sari-sari Mga Pagpapatakbo ng Pagpipinta ng Nalulusaw at Ibabaw

Flow Coater, Dip Tank at Roller Coater

Pagpipinta ng Sasakyang de-Motor at Pagpipinta ng Gumagalaw na Kagamitan

Kubol ng Pagwilig - Pagpipinta ng Sasakyang De-motor, Gumagalaw na Kagamitan, Muling Paggawa o Talyer ng Kaha

Seksiyon 6: Mga Pinanggagalingan ng Solvent Cleaning

Malamig na Solvent Cleaning

Seksiyon 7: Industriya ng Elektroniko at Semiconductor

Pagmanupaktura ng Circuit Board

Mga Pagpapatakbo ng Pagbubuong Elektroniko at Wave Soldering

Pagmanupaktura ng Naiaagpang at Matigas na Disk

Pagmanupaktura ng Magnetikong Media - Pagpapahid sa Disc, Oxide

Pagmanupaktura ng Magnetikong Media - Pagpapahid sa Disc, Oxide

Pagmanupaktura ng Magnetikong Media - Pagpapakinis/Pagtekstura ng Disc

Mga Pagpapatakbo ng Pagmanupaktura ng Semiconductor

Seksiyon 8: Industriya ng Pagproseso ng Basura

Mga Tambakan

Mga Gawain ng mga Pasilidad ng Paggamot sa Imburnal (Sewage Treatment Facilities Works, POTW)

Seksiyon 9: Mga Pinanggagalingan ng Muling Pamamagitan sa Lupa/Tubig

Airstripping

Pagkuha ng Singaw ng Lupa

Seksyon 10: Mga Nakalalasong Pinanggagalingan

Chrome Plating

Seksiyon 11: Sari-saring Pinanggagalingan

Abrasive Blasting

Taga-roast ng Kape

Mga Krematoryo

Pagdurog at Paggiling

Planta ng Concrete Batch

Mga Apendise

Contact Us

Nick Maiden
Nakatataas na Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.4718

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016