Programang Proteksiyon ng Klima

Alamin ang tungkol sa Programang Proteksiyon ng Klima at ang matatagumpay na inisyatibo ito, kabilang ang Hangarin sa Pagbawas ng Gas ng Greenhouse ng 2050 at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima.

Kinikilala ang pagkakaugnay sa pagitan ng proteksiyon ng klima at mga programa upang bawasan ang lokal na pagpaparumi sa hangin, ang Programang Proteksiyon ng Klima ay naglalayong isama ang mga programa upang bawasan ang pumuwersa-sa-klima na mga pamparumi sa ating matagal nang mga programa upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin, kabilang ang mga regulasyon, pagpapatupad, mga insentibo, pampublikong edukasyon at pakikipag-ugnayan, at tulong na teknikal sa mga lungsod at county. Ang Komite sa Proteksiyon ng Klima ay nagkakaloob ng direksiyon sa mga aktibidad sa proteksiyon ng klima ng Distrito ng Hangin sa Bay Area.

Hangarin sa Pagbawas ng Gas ng Greenhouse ng 2050

Nagtatayo mula sa pang-estado at panrehiyong mga pagsisikap sa proteksiyon ng klima, ang Distrito ng Hangin ay nagpatibay ng isang resolusyon upang bawasan ang mga emisyon ng GHG sa pamamagitan ng:

 • Pagtatatag ng isang hangarin para sa rehiyon ng Bay Area upang bawasan ang mga emisyon ng GHG bago lumampas ang 2050 sa 80% na mas mababa kaysa antas ng 1990.
 • Pagbuo ng isang Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima upang gumawa ng progreso patungo sa hangarin ng 2050, gamit ang Plano sa Malinis na Hangin ng Distrito ng Hangin upang simulan ang proseso.
 • Pagbuo ng isang 10-puntong programa sa trabaho upang patnubayan ang mga aktibidad sa proteksiyon ng klima ng Distrito ng Hangin sa nalalapit na panahon. 

Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima at Programang 10-Puntong Trabaho.

Ang Distrito ng Hangin ay bumubuo ng isang Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima - upang gumawa ng progreso patungo sa pagkakamit ng hangarin ng 2050 para sa mga pagbawas ng emisyon ng GHG - na tumutulong sa mga kasalukuyang pagsisikap sa pagpaplano sa pang-estado, panrehiyon, at lokal na mga antas, ginagamit ang Plano sa Malinis na Hangin ng 2015 ng Distrito ng Hangin upang simulan ang proseso.

Pagkilala na ang proseso sa pagpaplano ng Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima ay nangangailangan ng panahon, ang Distrito ng Hangin ay bumuo ng isang Programang 10-Puntong Trabahong Aksiyon sa Klima upang patnubayan ang mga aktibidad sa proteksiyon ng klima sa nalalapit na panahon.  Ang programang 10-puntong trabaho ay nakabalangkas sa ibaba:

Mga pagharap sa patakaran:

 • Itatag ang hangarin sa pagbawas ng GHG at mga pansamantalang inaasinta
 • Bumuo ng isang panrehiyong estratehiya sa aksiyon sa klima
 • Simulan ang pagbuo ng tuntunin
 • Ilunsad ang isang inisyatibo sa pagbabago ng klima at pampublikong kalusugan
 • Tingnan ang hinaharap sa enerhiya ng Bay Area

Tulong sa mga lokal na gobyerno:

 • Suportahan at pahusayin ang lokal na aksiyon
 • Iulat ang progreso sa publiko

Programang teknikal:

 • Isapanahon ang pag-imbentaryo at paghula
 • Ipatupad ang pagsubaybay sa mga emisyon ng GHG
 • Ipatupad ang pagpapatupad

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa programang ito ay makukuha sa unang pakete ng pulong ng Lupon ng mga Direktor.

Mga Aktibidad sa Proteksiyon ng Klima na May Kaugnayan sa Permiso

Basahin ang Ulat sa mga Aktibidad sa Gas ng Greenhouse na May Kaugnayan sa Permiso upang malaman ang tungkol sa mga aktibidad sa proteksiyon ng klima na isinama sa mga programa sa permiso ng ahensiya.

Panloob ng mga Aktibidad sa Proteksiyon ng Klima

Ang Distrito ng Hangin ay nagpapatuloy sa pagsusuri at paggawa ng mga hakbang upang bawasan ang panloob na paggamit ng kuryente at gatong. Ang Distrito ng Hangin ay nagbawas ng carbon footprint nito sa pamamagitan ng:

 • Pagtatatag ng isang luntian, episyente-sa-enerhiya na fleet ng mga sasakyan
 • Pag-aalay ng mga tulong sa paghahatid ng mga empleyado
 • Paggawa ng pataba
 • Paglikha ng isang “Luntiang Pangkat” na bumubuo ng mga bagong pagsisikap sa pagbawas ng GHG
 • Pagbabago ng yari ng mga pasilidad ng Distrito ng Hangin na may mga pagtataas ng kalagayan na episyente sa enerhiya
GranteeAmountProject DescriptionTable Mobile Only Column
San Francisco Department of Environment$166,175Support local small businesses by providing training and incentives to maintain and repair leaking refrigeration equipment.
San Francisco Department of Environment
Amount:
$166,175
Project Description:
Support local small businesses by providing training and incentives to maintain and repair leaking refrigeration equipment.
Bay Area Regional Energy Network/Metropolitan Transportation Commission$400,000Build a regional market for heat-pump water heaters by addressing key barriers at every point in the supply chain.
Bay Area Regional Energy Network/Metropolitan Transportation Commission
Amount:
$400,000
Project Description:
Build a regional market for heat-pump water heaters by addressing key barriers at every point in the supply chain.
Contra Costa County$198,617Use a web-based platform to leverage public engagement and community-based social marketing for household-level GHG reductions.
Contra Costa County
Amount:
$198,617
Project Description:
Use a web-based platform to leverage public engagement and community-based social marketing for household-level GHG reductions.
City of San Jose$325,000Offer incentives, trainings and market adoption strategies to electrify existing buildings, focusing on heat-pump water heaters.
City of San Jose
Amount:
$325,000
Project Description:
Offer incentives, trainings and market adoption strategies to electrify existing buildings, focusing on heat-pump water heaters.
Marin County$296,997Implement a building decarbonization pilot program that provides public education and incentivizes the replacement of natural gas appliances.
Marin County
Amount:
$296,997
Project Description:
Implement a building decarbonization pilot program that provides public education and incentivizes the replacement of natural gas appliances.
San Mateo Housing Endowment and Regional Trust$296,000Develop architectural designs and guidance to facilitate accessory dwelling unit development that is exclusively green.
San Mateo Housing Endowment and Regional Trust
Amount:
$296,000
Project Description:
Develop architectural designs and guidance to facilitate accessory dwelling unit development that is exclusively green.
San Mateo County Community College District $300,000Train and place 22 Climate Corps Fellows to reduce GHGs in buildings across the Bay Area, achieving workforce development and energy efficiency goals.
San Mateo County Community College District
Amount:
$300,000
Project Description:
Train and place 22 Climate Corps Fellows to reduce GHGs in buildings across the Bay Area, achieving workforce development and energy efficiency goals.
Marin County$206,456Establish best practices, specifications, and model policies for using low-carbon concrete.
Marin County
Amount:
$206,456
Project Description:
Establish best practices, specifications, and model policies for using low-carbon concrete.
City of Palo Alto Utilities $132,000Develop an appliance recycling program that exceeds the GHG emissions reduction capabilities of local recycling facilities.
City of Palo Alto Utilities
Amount:
$132,000
Project Description:
Develop an appliance recycling program that exceeds the GHG emissions reduction capabilities of local recycling facilities.
Alameda County Waste Management Authority $263,658StopWaste will develop a program that installs contamination reduction technology at food waste generating businesses.
Alameda County Waste Management Authority
Amount:
$263,658
Project Description:
StopWaste will develop a program that installs contamination reduction technology at food waste generating businesses.
Silicon Valley Clean Energy$325,000Provide incentives and marketing to replace residential natural gas-fired water heaters with electric heat-pump water-heaters.
Silicon Valley Clean Energy
Amount:
$325,000
Project Description:
Provide incentives and marketing to replace residential natural gas-fired water heaters with electric heat-pump water-heaters.
City of Brisbane$200,000Develop a local ordinance requiring energy audits, benchmarking and retro-commissioning of commercial buildings.
City of Brisbane
Amount:
$200,000
Project Description:
Develop a local ordinance requiring energy audits, benchmarking and retro-commissioning of commercial buildings.
East Bay Clean Energy (with Peninsula Clean Energy)$300,000Research the potential for resilient solar systems on critical facilities and develop a financial model that results in widespread deployment.
East Bay Clean Energy (with Peninsula Clean Energy)
Amount:
$300,000
Project Description:
Research the potential for resilient solar systems on critical facilities and develop a financial model that results in widespread deployment.
Sonoma County, Regional Climate Protection Authority$250,460Develop an electric bike bulk-discount, incentive and marketing program to increase e-bike use in Sonoma County.
Sonoma County, Regional Climate Protection Authority
Amount:
$250,460
Project Description:
Develop an electric bike bulk-discount, incentive and marketing program to increase e-bike use in Sonoma County.
Silicon Valley Power $300,000Conduct pilot project to demonstrate the viability of replacing back-up diesel generators with electric energy storage systems at data centers.
Silicon Valley Power
Amount:
$300,000
Project Description:
Conduct pilot project to demonstrate the viability of replacing back-up diesel generators with electric energy storage systems at data centers.
City of Palo Alto Utilities$296,220$296,220 Replace gas wall furnaces with ductless mini-split heat pumps in multifamily buildings.
City of Palo Alto Utilities
Amount:
$296,220
Project Description:
$296,220 Replace gas wall furnaces with ductless mini-split heat pumps in multifamily buildings.
City of Fremont$245,000Develop technical integration system for pairing solar PV systems with energy storage and electric vehicle infrastructure.
City of Fremont
Amount:
$245,000
Project Description:
Develop technical integration system for pairing solar PV systems with energy storage and electric vehicle infrastructure.

2017 Clean Air Plan

The Air District’s 2017 Clean Air Plan is a roadmap for the Air District’s efforts over the next few years to reduce air pollution and protect public health and the global climate. The 2017 Plan identifies potential rules, programs, and strategies to reduce GHG emissions and other harmful air pollutants in the Bay Area. The 2017 Plan complements and supports other important regional and state planning efforts, including Plan Bay Area and the State of California’s 2030 Scoping Plan.

This Plan lays out 85 distinct control measures to decrease fossil fuel combustion, improve energy efficiency, and decrease emissions of potent GHGs and other pollutants. Numerous measures reduce multiple pollutants simultaneously, while others focus on a single type of pollutant - for example, “super-GHGs” like methane and black carbon.

Contact Us

Geraldina Grunbaum
Tagaplanong Pangkapaligiran II

415.749.4956

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 9/12/2022