Mga Tagatulong sa Klima

Gamitin ang mga lokal na tagatulong, mga organisasyon, komite, at pangkat na nakalaang protektahan ang ating klima.

Mga Kredito sa Gas ng Greenhouse

Ang Palitan sa Gas ng Greenhouse ng Kapisanan ng mga Opisyal sa Pagkontrol ng Pagpaparumi sa Hangin ng California ay nagkakaloob ng isang maaasahang pinagkukunan ng lokal, mataas ang kalidad na mga kredito sa pagbawas ng mga emisyon ng gas ng greenhouse. Ang mga kredito ay magagamit upang tugunan ang Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California o ibang mga iniaatas na pagsunod.

Web Portal ng Aksiyon sa Klima

Binuo ng Distrito ng Hangin at Instituto para sa Lokal na Gobyerno, ang Climate Action Web Portal ay isang clearinghouse para sa mga lokal na pamahalaan upang gamitin ang mga kasangkapan at tagatulong sa aksiyon sa klima. Ang portal ay nagtatampok ng mga pinakamahusay na gawain na kaugnay ng aksiyon sa klima, mga pag-aaral ng kaso, at mga balota at ginaganap mula sa mga gobyerno ng Bay Area.

Proyektong Karbon ng Marin

Nilikha bilang tugon sa mabilis na takbo ng pagbabago ng klima sa daigdig, ang Proyektong Karbon ng Marin ay naglalayong itaas ang paghihiwalay ng karbon sa pastulan, mga lupang pang-agrikultura, at gubat. Halimbawa, ang mga mananaliksik ng Proyekto ay nagpasiya na ang isang manipis na suson ng compost sa mga pinapastulang lupa ay maaaring magtaas nang malaki sa pagyabong ng halaman, pagpapanatili ng tubig sa lupa, at paghihiwalay ng karbon sa lupa.

Protektahan ang Iyong Kurikulum ng Klima

Ang Distrito ng Hangin ay nagdisenyo at sumubok ng unang masaklaw na kurikulum sa pagbabago ng klima sa California. Idinisenyo para sa mga estudyante ng ika-4 at ika-5 grado, ang Protektahan ang Inyong Klima ay kabilang ang 16 na aral na nagpopokus sa pagpaparumi sa hangin, enerhiya, pagbawas ng enerhiya, at transportasyon. Ang kurikulum ay makukuha upang i-download nang walang bayad.

Mga Organisasyon ng Proteksiyon ng Klima

Maraming organisasyon, komite, at mga pangkat sa Bay Area ang nag-aalay ng mga karagdagang tagatulong para sa mga lokal na pamahalaan at ibang nagtatrabaho patungo sa proteksiyon ng klima:

Mga Workshop at Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na workshop at mga ginaganap.

Contact Us

Geraldina Grunbaum
Tagaplanong Pangkapaligiran II

415.749.4956

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/7/2015