Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Hindi Natagpuan ang 404 na Pahina

Ang pahinang gusto mong makita ay hindi makukuha.

Ang Distrito ng Hangin ay naglabas ng isang bagong website at marami sa aming mga pahina ay nagbago. 

Ang mga sumusunod na pahina ay maaaring makatulong:

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    8/11

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/15/2014