Air Quality Advisory

Air Quality Advisory through Sunday, October 21, due to wildfire smoke from southern Oregon fires. See our Wildfire Safety Tips web page.

Kasalukuyang Kalidad ng Hangin

Kumuha ng kasalukuyan at nakaraang impormasyon tungkol sa kalidad ng hangin at panahon para sa Bay Area.

Mga Datos ng Pagsubaybay sa Hangin

Tingnan ang kasalukuyan at nakaraang impormasyong natipon tungkol sa kalidad ng hangin at panahon mula sa network ng pagsubaybay sa hangin.

Kasalukuyang Hula sa Hangin

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Friday,
    10/19

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    10/20

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/19/2014