Xe Sạch cho Mọi Người

Announcement: Clean Cars for All is accepting applications for residents that live in zip codes impacted by higher levels of pollution. Find out if you are eligible on the Eligibility Page.

Các khoản tài trợ dành cho cư dân Vùng Vịnh có thu nhập đủ tiêu chuẩn để họ thải bỏ xe cũ và thay thế bằng xe hybrid thông thường, xe hybrid sạc điện, xe chạy điện, hoặc xe dùng nhiên liệu hydrogen, hoặc nhận thẻ tín dụng để sử dụng cho phương tiện công cộng và mua xe đạp điện.

Tìm Hiểu Về Chương Trình

Supported by the California Climate Investments program, a statewide initiative that addresses climate change by reducing greenhouse gases and improving air quality and the Transportation Fund for Clean Air.

Clean Cars for All is administered by the Bay Area Air Quality Management District and application support is provided by GRID Alternatives, the only partner authorized to provide assistance for Clean Cars for All.

Đăng Ký Vào Danh Sách Email cho Chương Trình Xe Sạch cho Mọi Người
  ĐĂNG KÝ  

Contact Us

GRID Alternatives

855.256.3656 CleanCars@gridalternatives.org

Contact Us