Mga Inisyatiba sa Malulusog na Tahanan sa Bay Area

Mga Inisyatiba sa Malulusog na Tahanan sa Bay Area

Ang Mga Inisyatiba sa Malulusog na Tahanan sa Bay Area (Bay Area Healthy Homes Initiative, BAHHI), ay isang programa na naglalayong mapabuti ang mga resulta ng kalusugan para sa mga residente ng Contra Costa at Alameda County na naninirahan sa mga lugar na pinakaapektado ng polusyon sa hangin na dulot ng trapiko. Pinagsasama ng programa ang maraming serbisyo na naglalayong bawasan ang pagkakalantad ng mga kalahok sa polusyon sa hangin at iba pang nagti-trigger ng hika habang ginagawang mas mainam ang enerhiya sa mga tahanan.

Ang Distrito ng Hangin ay ginawaran ng halos $2 milyon mula sa Automobile Emissions Research and Technology Fund ng California Attorney General's Office para ipatupad ang programa.

Ang aming mga kasosyo sa programa ay makikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga core area ng programa kabilang ang edukasyon sa hika, mga assessment sa trigger ng hika sa bahay, assessment sa pagtitipid ng kuryente, home retrofit, at pag-monitor ng hangin sa loob. Kabilang sa mga inaasahang resulta ang pinabuting kalidad ng hangin sa loob ng bahay, nabawasan na paggamit ng enerhiya, nabawasanng greenhouse gas, o GHG, mga emisyon, at pinabuting resulta sa kalusugan ng mga kalahok na sambahayan.

Paano Sumali sa Programa

May dalawang paraan para makasali sa programa:

 • Pathway sa Pagiging Residente
  Naglilingkod sa mga residente ng mga gusaling may maraming pamilya na pinakanaaapektuhan ng polusyon sa hangin na dulot ng trapiko.

  Mga serbisyong nakatuon sa pagbawas sa pagkakalantad ng mga residente sa polusyon sa hangin sa labas at mga kaugnay na epekto sa kalusugan sa pamamagitan ng mga pagpapabuti sa tahanan at kuryente.

  Ang programang ito ay direktang makikipagtulungan sa mga may-ari ng ari-arian para maghatid ng hanggang 1000 unit sa mga komunidad na lubos na apektado sa loob ng Contra Costa at Alameda County.
  Mga Pamantayan sa Pagiging Kwalipikado
  Mga Lubos na Apektadong Komunidad
  Mga Pinagkukunan ng Transportasyon
  Ang lahat ng pamantayan ay dapat matugunan:
  Mga Lubos na Apektadong Komunidad
  Nakatira sa mga lubos na apektadong komunidad (CalEnviroScreen 4.0 nangungunang 30% sa scoring)
  Mga Pinagkukunan ng Transportasyon
  Naninirahan < 1,000="" talampakan="" mula="" sa="" malalaking="" pinagkukunan="" ng="" />
 • Pathway ng Pasyenteng May Hika
  Naglilingkod sa mga pasyenteng may mataas na panganib na hika na pinakanaapektuhan ng polusyon sa hangin sa trapiko.

  Mga serbisyong nakatuon sa pagpapabuti ng mga resulta sa kalusugan ng mga pasyente sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang pagkakalantad sa polusyon sa hangin sa labas at pagbibigay ng mga serbisyo sa hika sa bahay.

  Ang programang ito ay naglalayon na mag-recruit ng 105 pasyente sa mga komunidad na labis na pasanin sa loob ng Contra Costa at Alameda Counties.
  Mga Pamantayan sa Pagiging Kwalipikado
  Pasyenteng May Hika
  Mga Lubos na Apektadong Komunidad
  Mga Pinagkukunan ng Transportasyon
  Ang lahat ng pamantayan ay dapat matugunan:
  Pasyenteng May Hika
  Pasyenteng may mataas na panganib na hika (matugunan ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat ng bawat county)
  Mga Lubos na Apektadong Komunidad
  Nakatira sa mga lubos na apektadong komunidad (CalEnviroScreen 4.0 nangungunang 30% sa scoring)
  Mga Pinagkukunan ng Transportasyon
  Naninirahan < 1,000="" talampakan="" mula="" sa="" malalaking="" pinagkukunan="" ng="" />

Contact Us

Idania Zamora
BAHHI Program Lead

izamora@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/30/2023