Sáng Kiến Tổ Ấm Lành Mạnh tại Vùng Vịnh

Sáng Kiến Tổ Ấm Lành Mạnh tại Vùng Vịnh

Sáng Kiến Tổ Ấm Lành Mạnh tại Vùng Vịnh, hay BAHHI, là một chương trình nhằm cải thiện sức khỏe của cư dân sống ở những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí do giao thông tại hai quận Contra Costa và Alameda. Chương trình tích hợp nhiều dịch vụ nhằm làm giảm mức độ phơi nhiễm với ô nhiễm không khí và các tác nhân gây hen suyễn khác của người tham gia đồng thời giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn cho ngôi nhà của họ.

Địa Hạt Không Khí đã được Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp California trao tặng gần $2 triệu từ Quỹ Công Nghệ và Nghiên Cứu Phát Thải Xe Hơi để triển khai chương trình.

Các đối tác của chương trình sẽ hợp tác triển khai các lĩnh vực cốt lõi của chương trình bao gồm giáo dục về bệnh hen suyễn, đánh giá tác nhân gây bệnh hen suyễn tại nhà, đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng, trang bị thêm tại nhà và giám sát không khí trong nhà. Kết quả dự kiến bao gồm cải thiện chất lượng không khí trong nhà, giảm mức sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, hoặc GHG, và cải thiện sức khỏe của các hộ gia đình tham gia.

Cách Thức Tham Gia Chương Trình

Có hai cách tham gia chương trình:

 • Lộ Trình Dành Cho Cư Dân
  Phục vụ cư dân tại các tòa nhà dành cho nhiều hộ gia đình chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí do giao thông.

  Các dịch vụ tập trung vào việc giảm mức độ phơi nhiễm của cư dân với ô nhiễm không khí ngoài trời và giảm các tác động liên quan đến sức khỏe qua việc cải thiện căn nhà và hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

  Chương trình sẽ làm việc trực tiếp với chủ sở hữu bất động sản để phục vụ tối đa 1000 căn hộ trong các cộng đồng quá tải ở Quận Contra Costa và Alameda.
  Tiêu Chí Đủ Điều Kiện
  Cộng Đồng Quá Tải
  Nguồn Vận Chuyển
  Cần đáp ứng tất cả các tiêu chí:
  Cộng Đồng Quá Tải
  Sinh sống tại các cộng đồng quá tải (30% điểm cao nhất theo CalEnviroScreen 4.0)
  Nguồn Vận Chuyển
  Sinh sống cách nguồn vận chuyển chính dưới 1,000 feet
 • Lộ Trình Dành Cho Bệnh Nhân Hen Suyễn
  Phục vụ bệnh nhân hen suyễn có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí do giao thông.

  Các dịch vụ tập trung vào việc cải thiện sức khỏe của bệnh nhân thông qua giảm phơi nhiễm với ô nhiễm không khí ngoài trời và cung cấp các dịch vụ dành cho bệnh nhân hen suyễn tại nhà.

  Mục đích của chương trình này là tìm kiếm 105 bệnh nhân ở các cộng đồng quá tải tại hai quận Alameda và Contra Costa.
  Tiêu Chí Đủ Điều Kiện
  Bệnh Nhân Hen Suyễn
  Cộng Đồng Quá Tải
  Nguồn Vận Chuyển
  Cần đáp ứng tất cả các tiêu chí:
  Bệnh Nhân Hen Suyễn
  Bệnh nhân hen suyễn có nguy cơ cao (đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện của mỗi quận)
  Cộng Đồng Quá Tải
  Sinh sống tại các cộng đồng quá tải (30% điểm cao nhất theo CalEnviroScreen 4.0)
  Nguồn Vận Chuyển
  Sinh sống cách nguồn vận chuyển chính dưới 1,000 feet

Contact Us

Idania Zamora
BAHHI Program Lead

izamora@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 30/06/2023