Mga Oras at Direksiyon

Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay madaling mapuntahan sa pamamagitan ng pampublikong paghahatid at kotse. Hanapin ang mga oras ng opisina, lokasyon, mga direksiyon, at impormasyon tungkol sa paradahan sa ibaba.

Lokasyon ng Opisina

Distrito ng Pamamahala ng Kalidad ng Hangin ng Bay Area
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109
(415) 749-4900  |  1-800-HELP-AIR

Mga Direksiyon

Mula sa San Francisco

Sa pamamagitan ng Pampublikong Paghahatid

 • Bus: Ang San Francisco Muni ay nag-aalay ng madaling daan patungo sa opisina ng Distrito ng Hangin. Sumakay sa 42 (Downtown Loop), 47 (Van Ness), 49 (Van Ness/Mission), 31 (Balboa), o 38 (Geary) patungo sa Van Ness Avenue at Eddy Street. Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 1 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis Street.

Mula sa North Bay

Sa pamamagitan ng Pampublikong Paghahatid

 • Ferry: Mula sa San Francisco ferry terminal, sumakay sa 31 (Balboa) bus patungo sa Van Ness Avenue at Eddy Street. Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 1 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis Street.
 • Bus: Kunin ang Golden Gate Transit patungo sa Van Ness Avenue at O’Farrell Street. Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 1 bloke sa timog-kanluran sa Ellis Street.

Sa pamamagitan ng Kotse

Kunin ang US-101 south at tawirin ang Golden Gate Bridge. Kunin ang Lombard Street exit at magpatuloy sa Lombard Street patungo sa Van Ness Avenue, kumanan sa Van Ness Avenue, at kumanan sa Ellis Street.

Mula sa East Bay

Sa pamamagitan ng Pampublikong Paghahatid

 • Ferry: Mula sa San Francisco ferry terminal, kunin ang 31 (Balboa) patungo sa Van Ness Avenue at Eddy St. Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 1 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis St.
 • Bus: Kunin ang AC Transit patungo sa SF Temporary Transbay Terminal at maglakad hanggang sa Main Street at Howard Street. Kunin ang SF Muni 38 (Geary) patungo sa Van Ness Avenue at Eddy Street. Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 1 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis Street.
 • BART: Sumakay sa BART patungo sa isa sa mga sumusunod na istasyon:
  • Bumaba sa Civic Center Station (8th Street at Market Street). Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 8 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis Street.
  • Bumaba sa Montgomery Station (Montgomery Street at Market Street). Sumakay sa 31 (Balboa) o 38 (Geary) patungo sa Van Ness Avenue at Eddy Street. Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 1 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis Street.

Sa pamamagitan ng Kotse

Kunin ang I-80 west at tawirin ang Bay Bridge. Manatili sa mga kanang lanyeat kunin ang 9th Street/Civic Center exit. Maglakbay nang 1 bloke sa timog-kanluran sa Harrison Street, saka kumanan sa 9th Street at manatili sa mga kaliwang lane. Kaagad pagkatawid sa Market Street, kumaliwa patungo sa Hayes Street. Kumanan patungo sa Van Ness Avenue, magpatuloy sa hilaga patungo sa Ellis Street, at kumaliwa patungo sa Ellis Street.

Mula sa South Bay/Peninsula

Sa pamamagitan ng Pampublikong Paghahatid

 • Cal Train: Sumakay sa Cal Train patungo sa SF Station. Sumakay sa SF Muni 47 (Van Ness) patungo sa Van Ness Avenue at Eddy Street. Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 1 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis Street.
 • Bus: Sumakay sa SamTrans patungo sa 9th Street at Harrison Street. Sumakay sa SF Muni 47 (Van Ness) patungo sa Van Ness Ave. at Eddy Street. Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 1 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis Street.
 • BART: Sumakay sa BART patungo sa isa sa mga sumusunod na istasyon:
  • Bumaba sa Civic Center Station (8th Street at Market Street). Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 8 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis Street.
  • Bumaba sa Montgomery Station (Montgomery Street at Market Street). Sumakay sa 31 (Balboa) o 38 (Geary) patungo sa Van Ness Avenue at Eddy Street. Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay 1 bloke sa hilagang-kanluran sa Ellis Street.

Sa pamamagitan ng Kotse

 • Kunin ang US-101 hilaga at kumaliwa sa Golden Gate Bridge/US-101 North junction. Lumabas sa Mission Street/Van Ness Avenue at kumanan patungo sa Mission Street. Kumaliwa patungo sa Van Ness Avenue, magpatuloy sa hilaga patungo sa Ellis Street, at kumaliwa patungo sa Ellis Street.

Mula sa mga Pangunahing Paliparan

Iba't iba ang mapipiling transportasyon mula sa San Francisco International Airport at sa Oakland International Airport.

Paradahan

Ang paradahan ay makukuha sa AMC Theater sa 1000 Van Ness Avenue. Puntahan ang garaheng paradahan sa pamamagitan ng paglalakbay pasilangan sa O’Farrell Street.

Contact Us


Impormasyon Tungkol sa mga Pangkalahatang Komunikasyon

(415) 749-4900

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Sunday,
  11/17

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Monday,
  11/18

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/9/2015