Mga Insidente at Pagpapayo

Alamin ang tungkol sa mga insidente sa Bay Area. at tingnan ang mga pagpapayo at preliminaryong mga ulat ng insidente.

Paminsan-minan, ang isang malaking pagpaparumi sa hangin ay nangyayari sa Bay Area. Sa sandaling makukuha na ang sapat na impormasyon, ang Distrito ng Hangin ay naghahanda ng isang pagpapayo o isang preliminaryong ulat ng insidente.

Ang isang preliminaryong ulat ng insidente ay nagkakaloob ng maagang pangkalahatang-tanaw sa insidente pero hindi panghalili sa malalim na imbestigasyon na susunod. Ang mga ulat ng insidente na nasa talahanayan sa ibaba ay kronolohikal na nakalista.

2018 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
7/6/2018Shell Refinery Flare Incident Report
7/6/2018
Document:
Shell Refinery Flare Incident Report
6/4/2018Schnitzer Steel Fire Incident Report
6/4/2018
Document:
Schnitzer Steel Fire Incident Report
3/29/2018Chevron Cogen Steam Release Incident Report
3/29/2018
Document:
Chevron Cogen Steam Release Incident Report
3/26/2018Berkeley Asphalt Fire Incident Report
3/26/2018
Document:
Berkeley Asphalt Fire Incident Report
1/30/2018Sims Metal Management Richmond Incident Report
1/30/2018
Document:
Sims Metal Management Richmond Incident Report

2017 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
7/7/2017Alta Waverly Incident Report
7/7/2017
Document:
Alta Waverly Incident Report
5/5/2017 Valero Incident Report
5/5/2017
Document:
Valero Incident Report

2016 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/16/2016Deal Auto Wrecking Incident Report
12/16/2016
Document:
Deal Auto Wrecking Incident Report
9/21/2016Phillips 66 Refinery Incident Report
9/21/2016
Document:
Phillips 66 Refinery Incident Report
9/6/2016Chevron Refinery Incident Report
9/6/2016
Document:
Chevron Refinery Incident Report
7/8/2016Western Pacific Pulp and Paper Recycling Plant Incident Report
7/8/2016
Document:

2015 Incident Reports

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/15/2015121515 Tesoro Incident Report
12/15/2015
Document:
121515 Tesoro Incident Report

Mga Ulat ng Insidente ng 2014

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/18/2014Chevron Incident December 18, 2014
Thursday, December 18, 2014
Document:
Chevron Incident December 18, 2014

Mga Ulat ng Insidente ng 2013

DateDocumenttable-mobile-only-column
11/10/2013Sims Metal Redwood City
Sunday, November 10, 2013
Document:
Sims Metal Redwood City
12/17/2013Sims Metal Redwood City
Tuesday, December 17, 2013
Document:
Sims Metal Redwood City

Pinakahuling Impormasyon

Mga Ulat ng Insidente ng 2012

DateDocumenttable-mobile-only-column
8/6/2012080612 Chevron
Monday, August 6, 2012
Document:
080612 Chevron
6/15/2012Phillips 66, Rodeo
Friday, June 15, 2012
Document:
Phillips 66, Rodeo

Mga Ulat ng Insidente ng 2011

DateDocumenttable-mobile-only-column
7/26/2011Macro Plastic, Inc., Fairfield
Tuesday, July 26, 2011
Document:
Macro Plastic, Inc., Fairfield

Mga Ulat ng Insidente ng 2010

DateDocumenttable-mobile-only-column
12/9/2010Tesoro, Martinez
Thursday, December 9, 2010
Document:
Tesoro, Martinez
11/16/2010Sims Metal Management, San Francisco
Tuesday, November 16, 2010
Document:
Sims Metal Management, San Francisco
11/10/2010Tesoro, Martinez
Wednesday, November 10, 2010
Document:
Tesoro, Martinez
10/22/2010ConocoPhillips, Rodeo
Friday, October 22, 2010
Document:
ConocoPhillips, Rodeo
6/21/2010Valero Refinery Coker Unit
Monday, June 21, 2010
Document:
Valero Refinery Coker Unit
5/12/2010Evergreen Oil, Inc, Newark
Wednesday, May 12, 2010
Document:
Evergreen Oil, Inc, Newark
3/13/2010Piedmont Lumber, Walnut Creek
Saturday, March 13, 2010
Document:
Piedmont Lumber, Walnut Creek
3/10/2010ECS Recycling, Santa Clara
Wednesday, March 10, 2010
Document:
ECS Recycling, Santa Clara

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Wednesday,
    8/15

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 2/1/2018