Về Địa Hạt Không Khí

Nghị Quyết, Nghị Trình, và Biên Bản của Hội Đồng

Updated 7/22/2019
Về Địa Hạt Không Khí

Xem nghị trình họp, biên bản, và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị bên dưới.

Hội Đồng Quản Trị họp vào Thứ Tư thứ 1 và thứ 3 mỗi tháng lúc 9:45 sáng. Các cuộc họp được tổ chức trong Phòng Hội Đồng trên tầng 7 tại văn phòng Địa Hạt Không Khí.

Nghị Trình và Biên Bản

Nghị trình được niêm yết 72 giờ trước mỗi buổi họp trong bảng bên dưới và trong tiền sảnh tại văn phòng Địa Hạt.

Quý vị có thể ghi danh để nhận nghị trình Hội Đồng bằng email và quan sát tức thì một số cuộc họp hội đồng qua buổi phát hình trên mạng.

2019 Agenda Packets and Approved Minutes

Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 71 items in 8 pages
 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 71 items in 8 pages
9/18/2019Board of Directors MeetingNot yet available
9/18/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
Not yet available
Date & Time:
Wednesday, September 18
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, September 18
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

9/16/2019Stationary Source Committee MeetingNot yet available
9/16/2019
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
Not yet available
Date & Time:
Monday, September 16
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Monday, September 16
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

9/12/2019Community and Public Health CommitteeNot yet available
9/12/2019
Meeting Type:
Community and Public Health Committee
Agenda:
Not yet available
Date & Time:
Thursday, September 12
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, September 12
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

9/4/2019
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
9/4/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, September 4
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, September 4
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

7/31/2019Board of Directors Special MeetingNot yet available
7/31/2019
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Not yet available
Date & Time:
Wednesday, July 31
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, July 31
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

7/31/2019Board of Directors Special MeetingNot yet available
7/31/2019
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Not yet available
Date & Time:
Wednesday, July 31
10:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, July 31
10:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

7/25/2019Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
7/25/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thursday, July 25
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast will stream live on 07/25 at 9:30 AM
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, July 25
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast will stream live on 07/25 at 9:30 AM

Other Documents

N/A

7/24/2019
Cancelled
Legislative Committee MeetingN/A
7/24/2019
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, July 24
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, July 24
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

7/17/2019
Cancelled
Personnel Committee MeetingN/A
7/17/2019
Meeting Type:
Personnel Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, July 17
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, July 17
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

7/15/2019
Cancelled
Stationary Source Committee MeetingN/A
7/15/2019
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Monday, July 15
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Monday, July 15
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

2018 Agenda Packets and Approved Minutes

 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 101 items in 11 pages
12/27/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
12/27/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thursday, December 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, December 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/26/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
12/26/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, December 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, December 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/19/2018Board of Directors Special MeetingBoard Agenda


Board Presentations
12/19/2018
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Wednesday, December 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Board Minutes
 

Date & Time

Wednesday, December 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Board Minutes

12/17/2018Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
12/17/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Monday, December 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Monday, December 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

12/17/2018Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

12/17/2018
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Monday, December 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Monday, December 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

12/5/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
12/5/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, December 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, December 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/28/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
11/28/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, November 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/22/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
11/22/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thursday, November 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, November 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/21/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
11/21/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/19/2018
Cancelled
Stationary Source Committee MeetingN/A
11/19/2018
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Monday, November 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Monday, November 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

2008

Contact Us

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    7/23

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 7/22/2019