Về Địa Hạt Không Khí

Nghị Trình Hội Đồng Phân Xử, Báo Cáo, và Lệnh

Updated 9/17/2019
Về Địa Hạt Không Khí

Tìm hiểu về các lệnh cuối cùng của Hội Đồng Phân Xử đồng thời xem các nghị trình và báo cáo hàng quý.

Lệnh Cuối Cùng

Các lệnh cuối cùng của Hội Đồng Phân Xửsẽ bằng văn bản và nêu ra những nguyên nhân dẫn đến quyết định của hội đồng. Hội Đồng có thể chỉ thị một trong hai bên chuẩn bị một lệnh văn bản sơ thảo như sau:

 • Chuẩn bị lệnh này theo định dạng do Hội Đồng Phân Xử định đặt.
 • Nộp lệnh này cho Thư Ký của Hội Đồng bằng văn bản và định dạng điện tử.
 • Nộp lệnh này trong vòng 10 ngày (hoặc khoảng thời gian khác do Hội Đồng Phân Xử định đặt).
 • Nếu bên nhận chỉ thị nộp lệnh (Bên A) không làm thế trong khoảng thời gian bắt buộc, thì bên kia (Bên B) có thể nộp một lệnh trong vòng 10 ngày sau ngày lệnh của Bên A đáo hạn ban đầu. Trong trường hợp đó, Địa Hạt Không Khí không thể chấp nhận bất cứ hồi đáp hay phản đối nào về lệnh của Bên B trừ khi Bên A yêu cầu và nhận được sự cho phép của Hội Đồng Phân Xử để nộp thông tin như thế.
 • Ngoài ra, nếu một trong hai bên không cung cấp một lệnh văn bản sau khi được chỉ thị làm như thế, thì bên đó bị xử phạttrừng phạt dân sự.

2019 Hearing Board Agendas

Four Week ScheduleAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 42 items in 5 pages
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar

2018 Hearing Board Agendas

Four Week ScheduleAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 52 items in 6 pages
December 25, 2018 through January 15, 2019No Scheduled Hearings
December 25, 2018 through January 15, 2019
Agenda:
No Scheduled Hearings
December 18, 2018 through January 8, 2019No Hearings Scheduled
December 18, 2018 through January 8, 2019
Agenda:
No Hearings Scheduled
December 11, 2018 through January 1, 2019No Scheduled Hearings
December 11, 2018 through January 1, 2019
Agenda:
No Scheduled Hearings
December 4, 2018 through December 25, 2018No Scheduled Hearings
December 4, 2018 through December 25, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
November 27, 2018 through December 18, 2018No Scheduled Hearings
November 27, 2018 through December 18, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
November 20, 2018 through December 11, 2018No Scheduled Hearings
November 20, 2018 through December 11, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
November 13, 2018 through December 4, 2018No Scheduled Hearings
November 13, 2018 through December 4, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
November 6, 2018 through November 27, 2018No Scheduled Hearings
November 6, 2018 through November 27, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
October 30, 2018 through November 20, 2018No Scheduled Hearings
October 30, 2018 through November 20, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
October 23, 2018 through November 13, 2018No Hearings Scheduled
October 23, 2018 through November 13, 2018
Agenda:
No Hearings Scheduled

2018 Quarterly Reports

DateDocumentstable-mobile-only-column
3/20/2019Hearing Board Quarterly Report: October through December 2018
3/20/2019
Documents:
11/19/2018Hearing Board Quarterly Report: July through September 2018
11/19/2018
Documents:
7/23/2018Hearing Board Quarterly Report: April through June 2018
7/23/2018
Documents:
Hearing Board Quarterly Report: April through June 2018
4/16/2018Hearing Board Quarterly Report: January through March 2018
4/16/2018
Documents:

2019 Final Orders

The Hearing Board’s final orders will be in writing and contain the reasons for its decision. The Board may instruct either party to prepare a draft written order as follows:

 • Prepare the order in the format specified by the Hearing Board.
 • Submit the order to the Clerk of the Boards in both paper and electronic formats.
 • Submit the order within 10 days (or other time period specified by the Hearing Board).
 • If the party directed to submit the order (Party A) fails to do so within the required time period, the other party (Party B) can submit an order within 10 days after the date Party A’s order was originally due. In that case, the Air District cannot accept any response or objection to Party B’s order unless Party A requests and receives permission from the Hearing Board to submit such information.
 • In addition, if either party fails to provide a written order after being directed to do so, that party is subject to sanctions and civil penalties.
DateTypeCompanyDocket NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 2 items in 1 pages
4/17/2019Order Granting VarianceTesla Motors, Inc.3714Order Granting Interim Variance
4/17/2019
Type:
Order Granting Variance
Company:
Tesla Motors, Inc.
Docket Number:
3714
Documents:
Order Granting Interim Variance
2/19/2019Order Denying Emergency VarianceGranite Rock Company3713Order Denying Emergency Variance
2/19/2019
Type:
Order Denying Emergency Variance
Company:
Granite Rock Company
Docket Number:
3713
Documents:
Order Denying Emergency Variance

2018 Final Orders

DateTypeCompanyDocket NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 13 items in 2 pages
9/19/2018Order for DismissalCity Gateline, LLC; Jeffrey J. Hansen3712Order for Dismissal
9/19/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
City Gateline, LLC; Jeffrey J. Hansen
Docket Number:
3712
Documents:
Order for Dismissal
9/10/2018Order for DismissalChevron Products Company3711Order for Dismissal
9/10/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Chevron Products Company
Docket Number:
3711
Documents:
Order for Dismissal
8/3/2018Order for DismissalWest Contra Costa Sanitary Landfill, Inc.3710Order for Dismissal
8/3/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
West Contra Costa Sanitary Landfill, Inc.
Docket Number:
3710
Documents:
Order for Dismissal
7/10/2018Order for DismissalGold Star Auto Body, LLC; Welder Alves Dos Santos; Rene Cabrera3707Order for Dismissal
7/10/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Gold Star Auto Body, LLC; Welder Alves Dos Santos; Rene Cabrera
Docket Number:
3707
Documents:
Order for Dismissal
7/9/2018Order Denying Emergency VarianceChevron Products Company3709Order Denying Emergency Variance
7/9/2018
Type:
Order Denying Emergency Variance
Company:
Chevron Products Company
Docket Number:
3709
Documents:
Order Denying Emergency Variance
6/27/2018Order for DismissalAndy's BP; Thomas I. Saberi; Andy Saberi3708Order for Dismissal
6/27/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Andy's BP; Thomas I. Saberi; Andy Saberi
Docket Number:
3708
Documents:
Order for Dismissal
6/11/2018Order for DismissalWholesome Harvest Bakery, a division of Bimbo Bakeries, USA3706Order for Dismissal
6/11/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Wholesome Harvest Bakery, a division of Bimbo Bakeries, USA
Docket Number:
3706
Documents:
Order for Dismissal
4/4/2018Order for DismissalPotrero Hills Landfill, Inc.3705Order for Dismissal
4/4/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Potrero Hills Landfill, Inc.
Docket Number:
3705
Documents:
Order for Dismissal
3/27/2018Order Denying VarianceChevron Products Co.3704Order Denying Emergency Variance
3/27/2018
Type:
Order Denying Variance
Company:
Chevron Products Co.
Docket Number:
3704
Documents:
Order Denying Emergency Variance
2/16/2018Conditional Order for AbatementArif Rana, aka Sharafat Khan; City Gas Milpitas3703Conditional Order for Abatement
2/16/2018
Type:
Conditional Order for Abatement
Company:
Arif Rana, aka Sharafat Khan; City Gas Milpitas
Docket Number:
3703
Documents:
Conditional Order for Abatement
Spare the Air Status
Spare the Air Status
 • Friday,
  9/20

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Saturday,
  9/21

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 9/17/2019