Hanbuk ng Permiso

Tingnan ang Hanbuk ng Permiso, isang tagatulong para sa paggabay sa mga aplikante ng permiso at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng proseso ng pagbibigay ng permiso.

Ang Hanbuk ng Permiso (PDF) ng Distrito ng Hangin ay idinisenyo upang tulungan ang mga aplikante ng permiso sa proseso ng aplikasyon para sa permiso, at upang magkaloob sa mga tauhan ng Distrito ng Hangin ng mga kasangkapang kailangan para sa pagtaya ng permiso. Ang detalyadong pagbibigay ng permiso, mga pamantayan, mga patnubay, at mga pamamaraan ay ipinagkakaloob lahat dito sa patnubay.

Contact Us

Carol Lee
Nakatataas na Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.4689

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Monday,
    5/27

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/22/2015