Tài Nguyên Khí Hậu

Tiếp cận các tài nguyên, tổ chức, ủy ban và nhóm tại địa phương mà cam kết bảo vệ khí hậu.

Tín Dụng Khí Nhà Kính

Trao Đổi về Khí Nhà Kính của Hiệp Hội Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí California cung cấp nguồn đáng tin cậy về tín dụng giảm thiểu phát thải khí nhà kính chất lượng cao trên quy mô địa phương. Tín dụng có thể được sử dụng để đáp ứng Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California hay các yêu cầu tuân thủ khác.

Cổng Thông Tin về Giải Quyết Khí Hậu

Được phát triển bởi Địa Hạt Không Khí và Viện Chính Quyền Địa Phương Cổng Thông Tin về Giải Quyết Khí Hậu là trung tâm cho chính quyền địa phương tiếp cận với các công cụ giải quyết khí hậu và nguồn. Cổng thông tin gồm các thực tiễn hành động về khí hậu tốt nhất, nghiên cứu tình huống, tin tức và sự kiện từ chính quyền vùng Vịnh.

Dự Án Carbon Marin

Được lập để đáp ứng tốc độ thay đổi khí hậu toàn cầu một cách nhanh chóng, Dự Án Carbon Marin nhằm mục đích nâng cao sự cô lập carbon ở các vùng đất nông nghiệp và lâm nghiệp. Ví dụ, các nhà nghiên cứu Dự Án xác định rằng một lớp phân bón mỏng trên đồng cỏ có thể làm tăng đáng kể sự phát triển của thực vật, giữ nước trong đất, và cô lập carbon trong đất.

Chương Trình Giáo Dục Bảo Vệ Khí Hậu

Địa Hạt Không Khí đã thiết kế và triển khai thí điểm chương trình biến đổi khí hậu toàn diện đầu tiên tại California. Được thiết kế cho học sinh lớp 4 và lớp 5, Chương Trình Giáo Dục Bảo Vệ Khí Hậu gồm 16 bài học, tập trung vào ô nhiễm không khí, năng lượng, giảm thiểu nguồn nước và vận chuyển. Chương trình này được tải miễn phí.

Các Tổ Chức Bảo Vệ Khí Hậu

Một số tổ chức, ủy ban và các đội Vùng Vịnh cung cấp thêm tài nguyên cho chính phủ địa phương và những hoạt động khác hướng tới bảo vệ khí hậu:

Hội Thảo và Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Contact Us

Geraldina Grunbaum
Nhà Hoạch Định Môi Trường Bậc II

415.749.4956

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/05/2015