Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Kontakin Kami

Kontakin ang Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng telepono, fax, koreo, o hanapin kami sa social media.

Distrito ng Hangin

Distrito ng Pamamahala ng Kalidad ng Hangin ng Bay Area
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109

Telepono: (415) 749-4900  | 1-800-HELP-AIR  | 1-800-334-ODOR (6367)

1-877-4NO-BURN (1-877-466-2876)

Fax: (415) 928-8560

Mga Oras ng Opisina

Lunes hanggang Biyernes

8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Tulong at Akomodasyon sa Kapansanan

Ang Distrito ng Hangin ay nagkakaloob ng mga serbisyo at akomodasyon sa mga taong may kapansanan.  Para sa tulong at paghiling ng akomodasyon, mangyaring tumawag sa 415-749- 4951.

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    10/19

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/9/2015