Mga Oras at Direksyon

Ang opisina ng Distrito ng Hangin ay madaling mapupuntahan sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon at kotse. Hanapin ang mga oras ng opisina, lokasyon, mga direksyon, at impormasyon tungkol sa paradahan sa ibaba.

Lokasyon ng Opisina

Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area
375 Beale Street
Suite 600
San Francisco, CA 94105
(415) 749-4900  |  1-800-HELP-AIR

Ibinabahagi ng Distrito ng Hangin ang mga nangungunang tatlong palapag ng Bay Area Metro Center sa dalawang katuwang sa panrehiyong ahensiya, ang Metropolitan Transportation Commission at ang Association of Bay Area Governments. Ang mga pagpapatakbo at mga solusyong panteknolohiya ng negosyo ay ibinabahagi rin sa mga ahensiya upang pagandahin ang kooperasyon at husay. Ang mahalagang bagong center ng panrehiyong pamamahalang ito ay pinagyayaman ang mas malaking pagsasama ng pagpaplano ng ahensiya ng mga estratehiya sa pagprotekta ng klima.

Ang unang palapag ng gusali ay maraming pampublikong lugar kabilang ang kwarto ng sentral na lupon, mga multipurpose na mga kwarto para sa mas malalaking pagpupulong, cafe at coffee shop. Sa pangalawang palapag makikita ang laboratoryo ng Distrito ng Hangin, isang center para sa pagkopya, pasilidad na paliguan, mga rack ng bisikleta at isang center para sa pagpapaganda ng kalusugan. Ang iba pang mga palapag sa gusali ay inookupahan ng mga komersyal na nangungupahan.

Mga Direksyon

Shuttle Bus

Mayroong maliit na bus na maaaring masakyan ng may mga kapansanan (ADA), na pinapatakbo ng S.F. Minibus, na magagamit sa komite at mga araw ng pagpupulong ng lupon. Ang hintuan ng shuttle ay matatagpuan sa puting curb zone sa harap ng 77 Beale Street (Pasukan ng plaza sa mga PG&E Headquarter). Karaniwang pinatatakbo ang shuttle nang tuloy-tuloy sa pagitan ng Bay Area Metro Center at 77 Beale Street sa pagitan ng 8AM at 3PM sa mga araw ng pagpupulong.

BART

Istasyon ng Embarcadero (0.5 mi/mga 10 minutong paglalakad)

Pumunta sa timog-kanluran sa Market Street papunta sa Beale Street. Kumaliwa sa Beale Street.

Istasyon ng Montgomery (0.7 mi/mga 14 na minutong paglalakad)

Pumunta sa hilagang-silangan sa Market Street papunta sa Sutter Street. Kumanan sa Beale Street.

Muni Metro

Kunin ang KT (K-Ingleside/T-Third Street) o N-Judah papunta sa The Embarcadero at Folsom Street. Maglakad nang pahilagang-kanluran sa The Embarcadero papunta sa Folsom Street. Kumaliwa sa Folsom Street, kaliwa sa Beale Street. (0.3 mi/6 na minutong paglalakad)

Pansamantalang Transbay Terminal (200 Folsom Street)

Maglakad nang patimog-kanluran sa Folsom Street papunta sa Beale Street. Kumaliwa sa Beale Street. (0.1 mi/2 minuto paglalakad)

Ferry

Mula sa Ferry Building, kumaliwa papunta sa The Embarcadero. Kumanan sa Folsom Street, pagkatapos, kumaliwa sa Beale Street. (0.7 mi/14 na minutong paglalakad)

Caltrain (Fourth at King Station)

Maglakad papunta sa Muni Metro platform. Kunin ang KT (K-Ingleside/T-Third Street), N-Judah o S-Shuttle papunta sa downtown. Lumabas sa The Embarcadero at sa hintuan sa Folsom Street. Maglakad nang pahilagang-kanluran sa The Embarcadero papunta sa Folsom Street. Kumaliwa sa Folsom Street, kaliwa sa Beale Street.

Sasakyan

Mula sa East Bay
Kunin ang I-80 West papuntang Fremont Street. Gamitin ang 2 linya para lumabas sa 2C para sa Fremont Street. Kumanan sa Fremont Street. Kumaliwa sa unang pakrus na kalye papunta sa Folsom Street. Kumanan sa Beale Street.

Mula sa South Bay/Peninsula
Mula sa US-101 North gamitin ang 3 linya sa kanan para lumabas sa 433B para sa I-80 papunta sa Bay Bridge. Gamitin ang 2 linya sa kanan para lumabas sa 2 para sa Fourth Street. Gamitin ang 3 linya sa kanan para bahagyang lumiko nang pakaliwa papunta sa Bryant Street. Kumaliwa sa Beale Street.

Mula sa I-280 North, gamitin ang 2 linya sa kanan para lumabas sa 57 para sa Sixth Street, magpatuloy sa hilaga sa Sixth Street para sa 0.4 milya papunta sa Folsom Street, kumanan sa Folsom Street at magpatuloy sa silangan sa Folsom Street para sa 1 milya papunta sa Beale Street. Kumanan sa Beale Street.

Mula sa North Bay
Kunin ang US-101 South papunta sa Van Ness Avenue. Gamitin ang 2 linya sa kanan para kumanan sa Van Ness Avenue. Gamitin ang 2 linya sa kaliwa para kumaliwa sa Broadway. Magpatuloy hanggang sa tunnel at papunta sa Broadway. Kumanan sa Battery Street. Kumaliwa sa Clay Street. Kumanan sa Davis Street. Bahagyang lumiliko ang Davis nang pakaliwa at nagiging Beale Street. Magpatuloy sa Beale Street.

Paradahan

Mahirap ang paradahan na malapit sa Bay Area Metro Center. Mayroong pampubliko at pribadong mga garahe na paradahan sa lugar at limitadong de-metrong paradahan sa kalye.

Mag-download ng mapa ng Bay Area Metro Center at ng lugar.

Contact Us


Impormasyon Tungkol sa mga Pangkalahatang Komunikasyon

(415) 749-4900

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 3/7/2022