Pagpopondo sa Gawad

Pagpopondo sa Gawad

Pagpopondo sa Gawad

Alamin ang tungkol sa pagpopondo ng Distrito ng Tubig para sa mga proyektong nagbabawas ng mga pamparumi at mga gas ng greenhouse mula sa mga gumagalaw na pinanggagalingan.

Mga Negosyo at Fleet

Alamin ang tungkol sa mga pagkakataon sa pagpopondo sa mga negosyo at opereytor ng mga fleet ng sasakyan.

Mga Pampublikong Ahensiya

Alamin ang tungkol sa mga pagkakataon sa pagpopondo para sa mga munisipalidad, mga ahensiya ng gobyerno at pampublikong institusyong pang-edukasyon sa Bay Area.

Mga residente

Alamin ang tungkol sa mga pagkakataon sa pagpopondo para sa mga residente at indibidwal sa Bay Area.

Mga Pinagkukunan ng Pagpopondo

Alamin ang tungkol sa mga pinagkukunan ng pagpopondo sa gawad ng Distrito ng Hangin na nagbabawas ng pagpaparumi sa hangin sa Bay Area.

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 10/4/2018