Mga Pagpapayo sa Tuntunin

Tingnan ang mga pagpapayo sa mga tuntunin ng Distrito ng Hangin; ang mga dokumento na ito sa patnubay ay tumutulong na panatilihin ng kinokontrol na komunidad ang pagsunod sa mga tuntunin at regulasyon sa pagpaparumi sa hangin.

May Kaugnayan sa Agrikultura

Page Loading

Hakbang sa Pagkontrol ng Nakalalason sa Hangin - ATCM

Page Loading

Demolisyon at Renobasyon na Kaugnay ng Asbestos

Page Loading

Bulk na mga Terminal at Bulk na mga Planta

Page Loading

Pagbabago ng Klima

Page Loading

Mga Pamahid

Page Loading

May Pagniningas na Kagamitan

Page Loading

Dry Cleaner

Page Loading

Mga Liyab

Page Loading

Mga Pasilidad ng Pamamahagi ng Gas(GDF)/Mga Istasyon ng Serbisyo

Page Loading

Mga Tagapagpatakbo ng Terminal na Pandagat/Mga Sasakyang-dagat

Page Loading

Mga Pasilidad ng Metal

Page Loading

Bukas na Pagsunog

Page Loading

Nabibitbit na Kagamitan

Page Loading

Mga Maiuulat na Aktibidad sa Pagsunod (RCA)

Page Loading

Mga Restoran

Page Loading

Mga Lugar na Tapunan ng Solidong Basura

Page Loading

Mga Pagpapatakbo ng Vacuum na Trak

Page Loading

Usok ng Kahoy

Page Loading

Ibang mga Pagpapatakbo

Page Loading

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 3/24/2021