Hanapin

 • Proteksiyon ng Klima
  Proteksiyon ng Klima

  Gamitin ang mga lokal na tagatulong, mga organisasyon, komite, at pangkat na nakalaang protektahan ang ating klima.

  Read More

  Gamitin ang mga lokal na tagatulong, mga organisasyon, komite, at pangkat na nakalaang protektahan ang ating klima.

 • Mga Tagatulong sa Klima
  Mga Tagatulong sa Klima

  Alamin kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng klima sa ating planeta, paano ka makakatulong na bawasan ang gas ng greenhouse, at ano ang ginagawa ng Distrito ng Hangin upang protektahan ang klima.

  Read More

  Alamin kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng klima sa ating planeta, paano ka makakatulong na bawasan ang gas ng greenhouse, at ano ang ginagawa ng Distrito ng Hangin upang protektahan ang klima.

 • Mga Plano at Klima
  Mga Plano at Klima

  Alamin ang tungkol sa Kalidad ng Hangin at ibang mga plano, mga pagsisikap na bawasan ang pagbabago sa klima, palahukin ang ating mga komunidad, magkaloob ng CEQA at ibang mga kasangkapan sa mga lokal na gobyerno, at upang tasahin ang mga panganib sa kalusugan sa mga pinangangasiwaang pasilidad.

  Read More

  Alamin ang tungkol sa Kalidad ng Hangin at ibang mga plano, mga pagsisikap na bawasan ang pagbabago sa klima, palahukin ang ating mga komunidad, magkaloob ng CEQA at ibang mga kasangkapan sa mga lokal na gobyerno, at upang tasahin ang mga panganib sa kalusugan sa mga pinangangasiwaang pasilidad.

 • Programang Proteksiyon ng Klima
  Programang Proteksiyon ng Klima

  Alamin ang tungkol sa Programang Proteksiyon ng Klima at ang matatagumpay na inisyatibo ito, kabilang ang Hangarin sa Pagbawas ng Gas ng Greenhouse ng 2050 at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima.

  Read More

  Alamin ang tungkol sa Programang Proteksiyon ng Klima at ang matatagumpay na inisyatibo ito, kabilang ang Hangarin sa Pagbawas ng Gas ng Greenhouse ng 2050 at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima.

 • Pamantayan sa mga Nagpaparumi sa Hangin
  Pamantayan sa mga Nagpaparumi sa Hangin

  Kunin ang pinakahuling impormasyon at napag-alaman mula sa imbentaryo ng mga emisyon ng Distrito ng Hangin ng pumuwersa-sa-klima na mga pamparumi.

  Read More

  Kunin ang pinakahuling impormasyon at napag-alaman mula sa imbentaryo ng mga emisyon ng Distrito ng Hangin ng pumuwersa-sa-klima na mga pamparumi.

 • Imbentaryo ng mga Emisyon ng Nakabase-sa-Produksiyon na Greenhouse Gas
  Imbentaryo ng mga Emisyon ng Nakabase-sa-Produksiyon na Greenhouse Gas

  Kunin ang pinakahuling impormasyon at napag-alaman mula sa imbentaryo ng mga emisyon ng Distrito ng Hangin ng pumuwersa-sa-klima na mga pamparumi.

  Read More

  Kunin ang pinakahuling impormasyon at napag-alaman mula sa imbentaryo ng mga emisyon ng Distrito ng Hangin ng pumuwersa-sa-klima na mga pamparumi.

 • Marin County
  Marin County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Marin County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Marin County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • Solano County
  Solano County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Solano County, ang klima, potensiyal na pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Solano County, ang klima, potensiyal na pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • Alameda County
  Alameda County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Alameda County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin nito.

  Read More

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Alameda County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin nito.

 • San Mateo County
  San Mateo County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Mateo County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Mateo County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • Santa Clara County
  Santa Clara County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Clara County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi ng hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Clara County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi ng hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • San Francisco County
  San Francisco County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Francisco County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Francisco County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • Contra Costa County
  Contra Costa County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Contra Costa County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin nito.

  Read More

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Contra Costa County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin nito.

 • Pagpopondo sa Gawad
  Pagpopondo sa Gawad

  Alamin ang tungkol sa mga pagkakataon sa pagpopondo para sa mga proyektong nagpapabuti ng kalidad ng hangin, nagbabawas ng mga epekto sa pampublikong kalusugan, at nagpoprotekta sa pandaigdig na klima.

  Read More

  Alamin ang tungkol sa mga pagkakataon sa pagpopondo para sa mga proyektong nagpapabuti ng kalidad ng hangin, nagbabawas ng mga epekto sa pampublikong kalusugan, at nagpoprotekta sa pandaigdig na klima.

 • Edukasyon sa Pakikipag-ugnayan sa Kabataan
  Edukasyon sa Pakikipag-ugnayan sa Kabataan

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa lokal na mga programa sa pakikipag-ugnayan, magtakda ng isang tagapagsalita para sa iyong paaralan, o i-download ang aming libreng kurikulum sa pagbabago ng klima.

  Read More

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa lokal na mga programa sa pakikipag-ugnayan, magtakda ng isang tagapagsalita para sa iyong paaralan, o i-download ang aming libreng kurikulum sa pagbabago ng klima.

 • Pahayag ng Air District ng Bay Area sa mga patakaran sa klima ng administrasyong Biden
  Pahayag ng Air District ng Bay Area sa mga patakaran sa klima ng administrasyong Biden

  二月 2, 2021 ... NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE: February 2, 2021 CONTACT: Kristine Roselius - 415.519.5419 Bay Area Air District statement on Biden administration’s climate policies SAN ...

  Read More
  (184 Kb PDF, 1 pg)

  二月 2, 2021 ... NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE: February 2, 2021 CONTACT: Kristine Roselius - 415.519.5419 Bay Area Air District statement on Biden administration’s climate policies SAN ...

 • Magbibigay ang Air District ng pondong $4.5 milyon para sa mga gawad sa pangangalaga ng klima ng pampublikong ahensiya
  Magbibigay ang Air District ng pondong $4.5 milyon para sa mga gawad sa pangangalaga ng klima ng pampublikong ahensiya

  六月 19, 2018 ... NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE: June 19, 2018 CONTACT: Tom Flannigan, 415.749.4900 Air District funds $4.5 million for public agency climate protection grants Fostering ...

  Read More
  (177 Kb PDF, 2 pgs)

  六月 19, 2018 ... NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE: June 19, 2018 CONTACT: Tom Flannigan, 415.749.4900 Air District funds $4.5 million for public agency climate protection grants Fostering ...

 • Pagbubukas ng programa ng gawad ng paaralan ng Air District para suportahan ang edukasyon sa klima at kalidad ng hangin
  Pagbubukas ng programa ng gawad ng paaralan ng Air District para suportahan ang edukasyon sa klima at kalidad ng hangin

  Dec 10, 2018 ... NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE: December 10, 2018 CONTACT: Ralph Borrmann - 415.749.4900 Opening of Air District school grants program to support climate & air quality ...

  Read More
  (305 Kb PDF, 2 pgs)

  Dec 10, 2018 ... NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE: December 10, 2018 CONTACT: Ralph Borrmann - 415.749.4900 Opening of Air District school grants program to support climate & air quality ...

 • Mga Komite
  Mga Komite

  Ang Lupon ng mga Direktor ay may 5 nakatayong komite na tumutulong sa Distrito ng Hangin sa misyon nito na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More

  Ang Lupon ng mga Direktor ay may 5 nakatayong komite na tumutulong sa Distrito ng Hangin sa misyon nito na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • Mga Imbentaryo ng mga Emisyon
  Mga Imbentaryo ng mga Emisyon

  Upang matugunan ang pederal at pang-estadong mga pamantayan sa kalidad ng hangin, ang Distrito ng Hangin ay nagtitipon ng mga imbentaryo ng mga emisyon para sa pamantayan sa mga nagpaparumi sa hangin, mga gas ng greenhouse, at nakalalasong nagkokontamina sa hangin, at nagsasagawa ng mga espesyal na pag-aaral sa mga emisyon.

  Read More

  Upang matugunan ang pederal at pang-estadong mga pamantayan sa kalidad ng hangin, ang Distrito ng Hangin ay nagtitipon ng mga imbentaryo ng mga emisyon para sa pamantayan sa mga nagpaparumi sa hangin, mga gas ng greenhouse, at nakalalasong nagkokontamina sa hangin, at nagsasagawa ng mga espesyal na pag-aaral sa mga emisyon.

Spare the Air Status

Huling Isinapanahon: 11/8/2016