Mga Paunawa sa Publiko

Updated 7/11/2024

Tingnan ang mga paunawa ng iminumungkahing mga proyekto sa permiso ng Bay Area at mga panahon ng pampublikong komento para sa mga proyektong ito.

Mga Aplikasyon para sa Permiso na nasa Pampublikong Paunawa

Ipinaaalam ng Distrito ng Hangin sa publiko ang tungkol sa ilang partikular na proyekto, pasilidad, at permisong sinusuri sa pamamagitan ng paglalathala ng pampublikong paunawa. Makakakita ka sa ibaba ng listahan ng mga aktibo at nakaraang pampublikong paunawa para sa nakalipas na 24 na buwan, pati na rin noong ilang taong nakalipas. Isinasaalang-alang ng Distrito ng Hangin ang mga komentong tinatanggap ng publiko sa paggawa ng mga pinal na desisyon at tumutugon ito sa lahat ng nagkokomento.

Mga Mapagkukunan

  • Mga acronym na ginamit sa mga aplikasyon para sa permiso

Public Notices - Permit Applications - 2019

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2018

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2017

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2016

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2015

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2014

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2013

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2012

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2011

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2010

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2009

Page Loading

Public Notices - Pre 2009 Select Permit Applications

Page Loading

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Pagsunod at Pagpapatupad
Underground Tanks

415 749.4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/11/2024