Mga Permiso sa Sintetikong Minor

Alamin ang tungkol sa pagiging karapat-dapat at mga iniaatas sa Pagpapatakbo ng Sintetikong Minor, at tingnan ang isang listahan ng Mga Pasilidad ng Sintetikong Minor sa Bay Area.

Mga Permiso sa Synthetic Minor

Ang ilang pasilidad ay maaaring karapat-dapat na mag-aplay para sa isang Permiso sa Pagpapatakbo ng Synthetic Minor sa halip ng Titulo V na Permiso. Kung ang isang pasilidad na napapailalim sa mga iniaatas ng Titulo V ay may aktuwal na taunang mga emisyon na mas mababa kaysa Titulo V na mga antas ng trigger, ito ay maaaring pumiling mag-aplay para sa isang maipatutupad na mga limitasyon sa mga emisyon na mas mababa kaysa mga antas ng trigger.

Mga Pasilidad ng Synthetic Minor

Ang mga pasilidad ng Bay Area na nakalista sa talahanayan sa itaas ay nakatanggap ng mga Permiso sa Pagpapatakbo ng Synthetic Minor.


County Lungsod Lugar Pangalan ng Lugar
Alameda Berkeley A0059 University of California, Berkeley
  Berkeley A0703 Pacific Steel Casting Co
  Berkeley A1603 Pacific Steel Casting Co
  Hayward A1965 Container Management Service, LLC
  Livermore A0255 Lawrence Livermore National Laboratory
  Newark A0079 Morton International, Inc
A0273 Pechiney Plastic Packaging, Inc
  Oakland A0158 ConAgra, Inc
  San Leandro A0167 Kraft Foods Group, Inc 
  Sunol A0595 Mission Valley Rock Co
  Union City A1675 Orcon Corporation
Contra Costa Antioch  B0989 Silgan Containers Manufacturing Corp. 
  Clayton A0828 RMC Pacific Materials
    A0896 Hanson Aggregates
   Concord A0541 PG&E Los Medanos 
  Pittsburg B2855  Loctite Aerospace  
  Richmond A0057 BP West Coast Products, LLC
(Was ARCO Products Co-Richmond Terminal)
Napa Napa A1634 Napa State Hospital
    A2158  Syar Industries, Inc
A9183 Napa-Vallejo Waste Mngt Agency
Santa Clara Mountain View  A0550  NASA-Ames Research Center 
    B3667  Google, Inc
  San Jose A6044 OLS Energy-Agnews
    A6995 Jennings Technology Co, LLC
    A7265  San Jose State University (Cogen Plant)
  Santa Clara A3464 City of Santa Clara Landfill       
  Sunnyvale A0055 Lockheed Martin Corporation
    B0861 Northrop Grumman Corporation
San Francisco San Francisco A2478 UCSF/Parnassus
    A3974  SF General Hospital
San Mateo  Menlo Park A0556 Stanford Linear Accelerator
  Menlo Park A0272 Tyco Electronics
  San Francisco A1703 Inter-City Cleaners
Solano Travis AFB A0770 Travis Air Force Base
       

Contact Us

Dennis Jang
Nakatataas na Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.4707 djang@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023