Mga Paunawa sa Publiko

Tingnan ang mga paunawa ng iminumungkahing mga proyekto sa permiso ng Bay Area at mga panahon ng pampublikong komento para sa mga proyektong ito.

Public Notices - Permit Applications - 2018

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2017

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2016

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2015

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2014

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2013

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2012

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2011

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2010

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2009

Page Loading

Public Notices - Pre 2009 Select Permit Applications

Page Loading

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Pagsunod at Pagpapatupad
Underground Tanks

415 749.4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2023