Tungkol sa Distrito ng Hangin

Konseho sa Pagpapayo

The Advisory Council works with the Board of Directors and Executive Officer to review and resolve air quality issues.

Mga Miyembro

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Pangangasiwa

415.749.5073 mhiratzka@baaqmd.gov

Vanessa Johnson
Nakatataas na Tagapagpaganap na Kalihim

415.749.4941 vjohnson@baaqmd.gov

Executive Office

(415) 749-5016

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 4/23/2018